fb
IT Systems 9/2020 Logistika 27. 10. 2020 9:12

Budoucnost internetu věcí v logistice

Obrovské perspektivy

DHLLogistika má s internetem věcí již první zkušenosti, ale bouřlivý vývoj technologií slibuje mnohem širší uplatnění aplikací postavených na síťovém propojení všech a všeho prakticky kdekoli. Jejich využívání přinese dodavatelským řetězcům maximální transparentnost a provozní efektivitu.

Digitalizace, konektivita a automatizace mění jednotlivá odvětví ekonomiky i celou společnost k nepoznání. Již polovina světové populace disponuje přístupem k internetu, většinou prostřednictvím bezdrátového připojení. Tím se jednotlivcům i firmám otvírají nové příležitosti. Probíhající intenzivní vývoj technologií pro konektivitu navíc slibuje další dramatické rozšíření digitálních služeb a aplikací internetu věcí. Z toho bude profitovat také logistika.

Přestože jsou některé části logistického odvětví již chytré a síťově propojené, nově vyvíjené generace bezdrátových technologií nabídnou obecně vyšší kapacity, větší dosah, rychlejší přenos, nižší spotřebu energie a nižší náklady. Internet věcí tak bude ještě výkonnější a dostupnější. To jsou skvělé předpoklady k tomu, aby se mohl uplatňovat v logistice, která usiluje o efektivní koordinaci velkého počtu lidí, zařízení, zboží a materiálu. Logistika přitom může využívat všechny kategorie bezdrátových technologií, současných i budoucích.

Bezdrátové komunikační technologie lze rozdělit do skupin podle jejich dosahu od několika centimetrů až po globální pokrytí (v pořadí podle tohoto kritéria jsou níže uvedeny příklady nejvýznamnějších bezdrátových technologií a jejich možná využití v logistice). Dalšími významnými parametry, které určují využitelnost jednotlivých technologií pro různé aplikace, jsou přenosová rychlost, kapacita a spotřeba elektrické energie.

Technologii identifikace prostřednictvím rádiových signálů RFID (Radio Frequency Identification) čeká ve skladech renesance, protože společnostem poskytne rychlejší a přesnější sledování zboží a zásilek v rámci dodavatelského řetězce. Společnost Fetch Robotics, výrobce robota Cobot, například vyvinula s poskytovatelem řídicích systémů Surgere autonomního mobilního robota TagSurgeyor s integrovanými čtečkami RFID pro automatické sledování skladových zásob. Dalším příkladem je společnost DHL, která ve spolupráci se zdravotnickým sektorem testuje systém sledování lékařského vybavení a zařízení na základě RFID v intenzivních provozech nemocnic. Lékaři a sestry tak šetří čas rychlým nalezením potřebných nástrojů.

Technologie NFC (Near Field Communication) je rovněž založena na bezdrátové rádiové komunikaci na krátké vzdálenosti a rozšiřuje potenciál technologie RFID. Mezi dvěma zařízeními NFC totiž může probíhat obousměrná komunikace. V budoucnosti se může její využití rozšířit i nad rámec v současnosti používaného zaznamenávání teploty, vlhkosti a dalších parametrů při přepravě farmaceutických zásilek. Technologií NFC je vybaveno mnoho moderních chytrých telefonů a dalších zařízení (celkem jich je na celém světě již více než dvě miliardy) a používá se například pro bezhotovostní placení Apple Pay nebo Google Pay. V současnosti tak již nejsou zapotřebí speciální zařízení. NFC zajistí bezpečný přenos logistických dat pouhým dotykem prstu na displeji mobilního telefonu. Jedná se však stále o přenos malých množství dat na velmi krátké vzdálenosti.

Bluetooth s nízkou spotřebou energie, BLE (Bluetooth Low Energy), umožní vzájemnou komunikaci lokální logistické infrastruktury, zařízení a zásilek. Bluetooth zajišťuje obousměrnou komunikaci na krátké vzdálenosti až 300 metrů. Nejnovější generace Bluetooth 5 výrazně zvyšuje přenosovou rychlost, nebo zvětšuje pokrytí při zachování nižší přenosové rychlosti. Díky tomu lze určovat například polohu a vzdálenost jednotlivých zařízení. V rámci sítě mohou být tímto způsobem předávány zprávy mezi jednotlivými zařízeními i na větší dálku. Bluetooth se tak může uplatňovat i v aplikacích, které by jinak vyžadovaly použití síťových technologií s větším dosahem. Jedná se například o rozpoznávání překážek a objektů, které nebyly dosud online, při navigaci autonomních robotů. Pomocí Bluetooth dokážou roboti autonomně otvírat dveře a brány nebo vjíždět do výtahů. Senzory také mohou prostřednictvím Bluetooth hlídat stav zásilky během její přepravy a upozorňovat na její poškození.

Wi-Fi se vyznačuje dnes již téměř univerzálním rozšířením a vysokými přenosovými rychlostmi. Nejnovější generace Wi-Fi 6 se kromě dalšího výrazného zvýšení přenosových rychlostí snaží eliminovat největší nedostatky, které v praxi způsobuje překrývání jednotlivých sítí a jejich vysoké vytížení. To umožní budovat sklady s vyšší úrovní efektivity a automatizace. Nové sklady s touto technologií budou disponovat vyšší kapacitou a novými funkcemi – například precizní lokalizací objektů ve složitém vnitřním prostředí. Tento standard však vyžaduje nový hardware a software jak pro koncová zařízení, tak i pro síťovou infrastrukturu, což může být velmi nákladné. Dosavadní využití technologie Wi-Fi v logistických provozech zahrnuje například bezdrátové skenery. Na tuto rychlou a spolehlivou síť jsou odkázána také nositelná zařízení, která pracují s rozšířenou nebo virtuální realitou a vyžadují propojení se systémem řízení skladu WMS (Warehouse Management System). DHL například používá autonomní mobilní roboty společnosti Locus Robotics pro asistované vychystávání objednávek nebo nositelná zařízení od chytrých brýlí až po prstenové skenery. Wi-Fi 6 navíc umožní přechod na bezdrátovou komunikaci i u mnoha zařízení, která dosud používají kabely.

Alternativou Wi-Fi je Li-Fi. Tato relativně nová technologie používá viditelné světlo místo rádiových frekvencí. Signál je přenášen extrémně rychle přerušovaným světlem z LED do optického senzoru, který informaci dekóduje. Mezi výhody patří vysoká míra bezpečnosti.

Ultra širokopásmové sítě UWB (Ultra-Wideband) pokrývají široký rozsah frekvencí s dosahem až 200 metrů. V logistických provozech je lze bezpečně kombinovat s Wi-Fi i Bluetooth. S touto technologií je možné v reálném čase určovat polohu lidí nebo objektů s mimořádnou přesností v řádu milimetrů či centimetrů. Detailní přehled o dění ve skladě mohou manažeři využívat k důkladným analýzám a následné optimalizaci provozních činností. Společnosti DHL a Redpoint Positioning například vyvíjejí řadu inteligentních aplikací pro sklady, které zvýší bezpečnost zaměstnanců a produktivitu.

Podobně jako Wi-Fi bojují mobilní komunikační sítě s kapacitním přetížením. Řešením je pátá generace mobilní komunikační technologie 5G, která má potenciál propojit výrobní závody s logistickými areály a sehrát klíčovou roli v autonomní dopravě. Kromě výrazně vyšších přenosových rychlostí se dramaticky zvětší počet připojitelných zařízení na jednotku plochy. Standard 5G také počítá s optimalizovaným připojením rozmanitých zařízení k internetu věcí. Pro logistické společnosti se tak otvírá možnost vyřešit rozmanité požadavky v oblasti konektivity jedinou technologií. 5G jim navíc umožní vytvářet dokonalá digitální dvojčata dodavatelských řetězců v reálném čase.

Existují ale také alternativy sítí 5G. Jednou z nich jsou bezdrátové telekomunikační sítě s nízkou spotřebou energie LPWAN (Low-Power Wide Area Network), které poskytnou základní konektivitu i v dosud nepřipojených částech světa. Bezdrátová zařízení napájená z akumulátorů a technologie pro získávání energie mohou díky LPWAN fungovat po dlouhé měsíce a roky bez obsluhy. Další možné využití je například v infrastruktuře chytrých měst, ale také v monitoringu dodavatelských řetězců.

Technologie LPGAN (Low-Power Global Area Network) přinese pomocí satelitů konektivitu i do těch nejodlehlejších koutů světa, což bude možné využívat mimo jiné v námořní dopravě, energetice, těžebním průmyslu nebo stavebnictví.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že nové generace bezdrátových technologií jsou pro logistiku velkým příslibem. Přinesou dokonalejší přehled o dodavatelských řetězcích a rozšíří automatizaci v oblasti plánování i provozních činností. Kromě toho umožní vznik zcela nových procesů, služeb a obchodních modelů.

Tyto přínosy budou však moci využívat pouze logistické společnosti, které budou systematicky investovat. V prvním kroku bude nezbytné stanovit nejvhodnější oblasti využití nových bezdrátových technologií a poté sestavit kvalitní plán jejich implementace. Pro dosahování obchodních cílů bude současně nutné určit správnou kombinaci technologií a potřebného hardwaru, infrastruktury a služeb. Tomu všemu se budou muset přizpůsobit obchodní procesy a firemní kultura.

Foto: Deutsche Post AG

Dana Kucejová Dana Kucejová
Autorka článku je PR a marketingovou manažerkou společnosti DHL Supply Chain.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1