fb
IT Systems 6/2017 EAM/CMMS - Správa majetku a údržby 24. 7. 2017 9:52

Softwarové řešení pro sledování provozních výdajů na energie

HSIVýběr a vhodné použití nástroje pro sběr dat z měřidel - elektroměry, vodoměry, plynoměry, atd., nemusí být příliš složité, ale je nutné si uvědomit, jakou přidanou hodnotu od takovéhoto nástroje očekáváme a zvolit si tak správnou metodu sběru naměřených hodnot.

Nejdříve si je tedy potřeba uvědomit, jakým stylem chceme data z měřidel sbírat:

  • Můžeme je ručně přepisovat na papír a následně je vkládat do vhodného softwaru, ale tato metoda má největší pravděpodobnost zanesení neúmyslné chyby, která právě při tomto přepisu vzniká.
  • Vhodnější metoda k přepisu zobrazovaných hodnot měřidel je přepis dat do mobilní aplikace a tím předcházet vzniku zanesení neúmyslné chyby. Některé mobilní aplikace dokonce umožňují přiložení pořízené fotografie měřidla, která slouží k případné zpětné kontrole zapsané hodnoty.
  • Třetí možností je automatický sběr dat z měřidel, který probíhá vzdáleně pomocí dostupné datové sítě (např. WLAN, GSM, LAN). U takovéhoto sběru dat dochází k automatickému online přepisu naměřených hodnot a to bez způsobení chyb. Velkou výhodou této metody je také bezobslužný sběr dat bez nutnosti k měřidlům docházet.

Pokud tedy máme zvolenou vhodnou metodu pro sběr dat, můžeme data vyhodnocovat. K tomu by měl sloužit software, který umožňuje s daty pracovat a poskytuje například denní, týdenní, měsíční, či roční průměry spotřeby, upozorňuje na překročení nastavených horních a spodních limitů. Obsahuje reportovací nástroj, jenž umožňuje přehledně všechny informace agregovat do výstupů formátu excelu, či pdf. V takovémto softwaru je počítáno s výměnou měřidel, upozorněním na přetočení měřidel a je možnost jej integrovat i s nadřazenými systémy pro property a facility management nebo účetnictví, které s uloženými hodnoty dále pracují.

Pokud tedy naměřená data vhodně sbíráme a vyhodnocujeme, můžeme také ušetřit nemalé finanční náklady, které za odebrané energie vynakládáme. Dokážeme přesněji stanovovat požadovaný odběr energií u dodavatele. Další funkcí takovéhoto systému je i okamžitá informace o větším odběru a možnost tak rychle reagovat na havarijní stavy, které jsou právě způsobeny tímto zvýšeným únikem. V neposlední řadě dokážeme efektivně porovnávat hodnoty na fakturách od dodavatelů energií a případně vznášet reklamace v dané lhůtě.

Jakub Hradil Jakub Hradil
Autor článku je obchodním manažerem AMI ve společnosti HSI, která je členem skupiny Unicorn.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1