fb
IT Systems 9/2020 EAM/CMMS - Správa majetku a údržby 15. 10. 2020 17:40

5 kroků k zajištění bezpečného pracoviště s EAM aplikací

InforV období vrcholící pandemie je pro mnoho firem klíčovou otázkou, jak umožnit návrat zaměstnanců na pracoviště, a přitom vyhovět přísným pravidlům ochrany zdraví a dodržování hygieny. Termíny „bezpečné“ a „čisté“ dnes znamenají něco zcela jiného než před rokem a tato nová normalita se promítá také do pracovních postupů, firemních procesů a jejich IT podpory. V oblasti informačních systémů jsou přirozeným nástrojem podpory aplikace pro správu podnikového majetku (EAM).

Obecně řečeno existuje 5 základních kroků k zajištění bezpečných a čistých provozů.

  1. Zajistit kontinuální procesy pro udržení čistoty na pracovišti
  2. Rozšířit plány preventivní údržby
  3. Identifikovat nové rizikové oblasti
  4. Být připraven na náhlé změny
  5. Přejít od preventivního k normativnímu přístupu

Krok 1: Zajistit kontinuální procesy pro udržení čistoty na pracovišti
Tvorba provozních postupů, jejich komunikace k pracovníkům a uvádění do praxe již nestačí. Pokud nelze zajistit jejich 100% splnění, je to z pohledu aktuálních předpisů nevyhovující. Možnost kontaminace pracoviště nežádoucím koronavirem je velmi snadná a následné ohrožení zdraví zaměstnanců a poškození reputace podniku jsou běžnou realitou.

K udržení bezpečného a čistého pracoviště je klíčové nastavit ucelený preventivní procesy údržby. Nové rozvrhy údržby musejí zahrnout nové pracovní kvalifikace a provozní podmínky. Procesy preventivní údržby v oblasti dezinfekčních procedur je nutno posílit a čistit pracoviště častěji a intenzivněji.

Krok 2: Rozšířit plány preventivní údržby
Organizace mohou očekávat náročnější požadavky na sledování, monitoring a analýzy jakéhokoliv incidentu včetně otázek na frekvenci údržby, vzdělávání zaměstnanců, jejich kvalifikaci apod. Již nyní se tvoří nové pokyny týkající se například topných a ventilačních systémů, které požadují přísnější kontroly preventivní údržby, a lze předpokládat, že tyto nároky dále porostou bez ohledu na odvětví. Organizace budou muset rozšířit oblast reportování, dokumentace a záznamů týkajících se údržby.

Bude potřeba vytvořit seznam majetku, který je novou situací nejvíce dotčen a který podporuje klíčové procesy podnikových operací. Například v casinu či jiném zábavním podniku je kritickým zařízení klimatizace – pokud její údržbě nebude věnována zvýšená pozornost, může dojít ke kontaminaci virem a nejen ke ztrátě příjmů, ale také dočasnému uzavření celého podniku.

Krok 3: Identifikovat nové rizikové oblasti
Pod diktátem bezpečnosti a čistoty vznikají v rámci existujícího podnikové majetku nová rizika. Například v případě logistických firem dříve probíhala kontrola pouze provozních komponent typu pneumatik, motoru, brzdových systémů apod. Nyní se hodnocení rizik doplňuje také o čistotu kabiny řidiče či operátora, zahrnující informace o posledním čištění, kým a zda byl proškolen dle nových směrnic. A to se dnes vztahuje na všechna odvětví – od průmyslových provozů až po hotely.

Vedle možnosti zápisu všech činností je třeba mít také specifické metriky, které umožňují stanovit Risk Assessment Index (RAI) a konkrétní podnikový majetek ohodnotit s pomocí skóre. Kritéria jsou definována s využitím rozhodovacích stromů, na základě kterých se kalkuluje skóre, které pak identifikuje hlavní rizika v rámci podnikového majetku.

Krok 4: Být připraven na náhlé změny
Oddělení údržby jsou neustále konfrontována s novými zdravotními, bezpečnostními a environmentálními regulacemi. Obecná pravidla budou doplňována o odvětvově-specifické pokyny a nelze dopředu předpovídat, o jaká a jak často. Stejně tak lze předpokládat, že se zvýší četnost neplánovaných návštěv od inspektorů a auditorů. O to důležitější pak bude reportování v reálném čase, které bude obsahovat přijatá opatření, implementované rozvrhy a jejich dodržování, záznamy o školení zaměstnanců a detaily o nebezpečných materiálech a aktivitách.

Infor CloudSuite EAM v nové verzi 11.5
Aktuální verze Infor CloudSuit EAM 11.5 je nejnovější generace specifického řešení pro správu majetku od společnosti Infor. Nová verze přináší nové, výkonné funkčnosti s možností provozování v cloudovém prostředí v SaaS módu. Infor CloudSuite EAM 11.5 je integrován s modelem BIM prostřednictvím OpenCAD BIM a optimalizuje tak možnosti vizualizace s využitím 3D virtuálních modelů a vizualizací zařízení. Řešení Infor EAM využívá například společnost MND Gas Storage, které přineslo plnou digitalizaci procesů a její manažeři mají nyní přesný přehled o údržbě v reálném čase.

Krok 5: Přejít od preventivního k normativnímu přístupu
Aplikace pro správu podnikového majetku (EAM), kterou lze přizpůsobit rychle se měnícím potřebám integrace napříč jednotlivými oblastmi včetně napojení CAD a GIS systémů, dodavatelského řetězce a dalších relevantních řešení, umožní rychlý přístup ke kvalitním a přesným datům. Digitalizovaný systém integrovaný s chytrými technologiemi dokáže poskytnout podklady ke kritickým analýzám a dát je do kontextu s historickými informacemi včetně chybových analýz, garantovaných záruk a strategií OEM výrobců.

To vše umožní organizacím přejít z preventivního nastavení k predikovatelnému normativnímu přístupu, což znamená, že nová úroveň bezpečnosti a čistoty na pracovišti se stane standardní normou. S podporou procesů, metod a procedur v rámci EAM systému mohou vytvořit spolehlivou, zvládnutelnou a škálovatelnou infrastrukturu schopnou se vyrovnat s jakýmikoliv budoucími požadavky.

Ireneusz Kubies
Autor článku je Channel Sales Manager pro střední a východní Evropu ve společnosti Infor.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1