fb
IT Systems 12/2017 HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů 25. 1. 2018 8:14

Rozvoj digitálních dovedností pracovníků je nedílnou součástí digitální transformace

Veeam SoftwarePokud si chce firma uchovat v době nevyhnutelné digitální transformace svou konkurenceschopnost, musí nezbytně investovat do rozvoje dosavadních dovedností svých zaměstnanců. Prostředí, ve kterém se zvyšují nároky na stále sofistikovanější analýzy, vyžaduje více zkušeností s prací s daty. Talentovaní pracovníci se pro podniky stávají nejen klíčovým byznysovým imperativem, ale i konkurenční výhodou.

Data představují něco, co je spojené s digitálním vývojem organizace. S významným nárůstem dat podniků, které potřebují lépe porozumět informacím ve svých back-up systémech, jsou stále více žádaní lidé se specifickými zkušenostmi.

Podniky si v souvislosti s nevyhnutelností analýz narůstajícího množství nestrukturovaných údajů z heterogenních zdrojů postupně uvědomují důležitost datových specialistů, tedy mimořádně kvalifikovaných a dobře placených expertů, kteří jsou schopní vytvářet analytické modely. Tito specialisté a lidé na podobných pracovních pozicích se pak stanou součástí obchodní strategie každé firmy v rámci její konkurenceschopnosti, aby obstála v rychle se rozvíjejícím podnikatelském prostředí. Tito datoví experti jsou nejen schopní získat přidanou hodnotu z údajů rozptýlených v různých systémech, ale také mohou identifikovat způsoby racionalizace procesů. Dokáží řešit i tak náročné úlohy, jako je zotavení a následná obnova identifikace po potenciální havárii, případně alespoň zajistí rekonstrukci databází, souborů a struktur, které jsou neoddělitelnou součástí zabezpečení úspěšné kontinuity podnikání.

Neustálá ostražitost

Ačkoliv dochází k masivnímu nástupu cloudu a IT struktury se vyvíjejí tak, aby fungovaly více než jen jako podpůrná struktura hardwaru a softwaru v organizaci, doba interní infrastruktury zdaleka nekončí. V dnešní době založené na cloudových technologiích musí IT infrastruktura i na lokální úrovni zabezpečit, aby údaje a výsledky analýz byly vždy k dispozici bez ohledu na zařízení, které využívají zaměstnanci, a na fyzickém umístění. Vysoká dostupnost je kritickým prvkem digitální transformace. Pokud má jakákoliv firma v následujících letech zůstat konkurenceschopná a chce se vyhnout případným újmám, zodpovědní manažeři s rozhodovací pravomocí musí zajistit, aby vždy, když se aplikace a pracovní zátěže přesouvají skrze různé infrastruktury, existoval reálný plán záchrany a obnovy po případné havárii. Je také potřeba zabezpečit, aby firmu případné výpadky neohrožovaly podnikání, a to jak z hlediska finančního, tak i z hlediska zachování dobrého jména. Zpráva 2017 Veeam Availability Report dokazuje, že téměř polovina firem zaznamenává po výpadku dostupnosti ztrátu důvěry zákazníků a u 40 % firem došlo k poškození integrity značky.

Proměňující se trh

Řešení pro zajištění dostupnosti naštěstí výrazně pokročila v porovnání s předcházejícími ručně obsluhovanými systémy zálohování na pásky. Velký zájem je o řešení, která nepřetržitě monitorují citlivé databáze za účelem minimalizace rizika chybného zálohování, které by se nespustilo, případně po obnovení by nebyly k dispozici údaje nebo soubory, které jsou nejvíce potřebné.

Firmy ovšem potřebují vyhodnotit své přístupy k digitální transformaci. To nezahrnuje pouze hledání technologických řešení, ale také nalezení talentovaných lidských zdrojů, případně doplnění potřebné kvalifikace pracovníků, aby bylo zabezpečeno, že uvnitř firmy či organizace budou zajištěny potřebné dovednosti.

Data a procesy spojené s jejich správou, zpracováním a analýzami mají očividně zásadní vliv na úspěch či selhání jakéhokoliv podnikání v dnešním dynamickém světě.

Martin Štětka Martin Štětka
Autor článku je regionální manažer Veeam Software pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1