fb
IT Systems 10/2020 ERP systémy 10. 12. 2020 10:20

Systémové řešení skupinových konsolidací

MIBCONJak se postupně rozvíjela tržní ekonomika v českých podmínkách, tak zároveň postupně rostly i společnosti, které zde fungovaly. Současně od dob kupónové privatizace rostly různé finanční skupiny, které držely mnohé typy aktiv a společností, které existují pod jednou hlavičkou. Výsledkem je aktuální stav, kdy existuje mnoho finančních skupin, ale i privátních holdingů s různou formou vlastnictví i strukturou a rozmanitostí společností. Manažeři nebo vlastníci je nepotřebují řídit jen jednotlivě, ale očekávají i nadhled nad ekonomikou celé struktury. Jiní jsou k tvorbě konsolidovaných přehledů motivováni buď zahraničními vlastníky či například kotací akcií na světových burzách nebo požadavkem auditů.

V závislosti na velikosti skupiny, struktuře a množství potřebných výkazů vzniká stav, který už není efektivně řešitelný pomocí tradičních nástrojů. Firmy ve skupině mají rozdílné informační systémy a infrastrukturu, různou úroveň potřebných pracovníků a současně i možnosti podílet se na přípravě konsolidovaných výstupů. Velká část přípravy pak spadá na někdy velmi úzký tým specialistů na úrovni vedení holdingu nebo skupiny. Ten se snaží získat všechna data a provést jejich nutné zpracování, ale pak narazí na limity lidských možností. Povětšinou ruční zpracování stojí nejen extrémní množství potřebného času, ale i větší pravděpodobnost chyb, opomenutí a dalších aspektů.

Logicky tak jednou za čas přijde požadavek na systémové pokrytí finanční konsolidace firem v různě velkých skupinách. Začíná to většinou požadavkem na zpracování konsolidovaných výkazů v rámci finanční konsolidace, následně přichází potřeba na konsolidace plánu, který často stejně vzniká na úrovni jednotlivých firem skupiny. Zpracování systémem přináší často až překvapující benefity: zlepšení zejména v potřebném čase na zpracování, zkrácení cyklů přípravy či závěrky, jednodušší proces schvalování a úprav a v mnoha případech tedy i rychlou návratnost investice do pořízení systému.

K tématu finanční konsolidace má dlouhodobě co říct i jeden z největších software vendorů – společnost SAP. Ta ve svém portfoliu rozvíjí a podporuje několik vhodných nástrojů, ze kterých je ale nutné vybrat ten správný pro konkrétního zákazníka a jeho potřeby. Pojďme se tedy podívat alespoň na základní přehled:

  • SAP Consolidation (EC-CS)
  • SAP Business Consolidation (BCS)
  • SAP Business Planning and Consolidation (BPC - Standard-Classic, Embedded, Optimized for S/4HANA)
  • SAP Business Objects Financial Consolidation
  • SAP Disclosure Management
  • RTC - Real Time Consolidation (pro S/HANA)
  • Group Reporting pro S/4HANA

Ne každý nástroj se hodí každému, a ne každý umí všechny potřebné operace a plnit specifické potřeby. Pro zjednodušení je potřeba rozdělit systémy z pohledu jejich pozice v systémové architektuře:

  • Robustní, standardizované, s dostupností předdefinovaných pravidel, postupů a většinou blízce spojených se zdrojovým ERP systémem – takový je dlouhodobě SAP EC-CS pro SAP ERP nebo jeho aktuální nástupce Group Reporting pro SAP S/4HANA. Ty jsou poté vhodné nejen pro konsolidaci, ale i závěrkové operace a jejich automatizaci a zrychlení.
  • Nástroje více spojené s datovým skladem SAP BW, které jsou vhodné i pro samostatné nasazení bez nutnosti podkladového SAP ERP systému a nabízejí různou míru individualizace procesů nebo naopak „out-of-the-box“ standardizace – sem patří SAP BCS, SAP FC, Disclosure Management a také SAP BPC, jehož alternativou je i RTC – ty nabízejí možnosti využití i pro skupiny bez SAP systémů s možností variability v oblasti zdrojových dat, procesů, s možností plánování a dalších operací v oblasti financí a controllingu.

Každý z uvedených produktů má svoje místo, konkrétní využití i budoucí roadmapu. Při řešení požadavku konsolidace na platformách SAP je nutné vždy skloubit potřeby zákazníka i jeho aktuální stav v oblasti ICT zajištění. Na českém trhu existuje několik úspěšných projektů nasazení těchto nástrojů, a to v mnoha rozdílných skupinách. Ty pak využívají přínosů centrálního systému pro zjednodušení a zkrácení procesů, jejich transparentnost a řiditelnost z pohledu vlastníků a managementu. Systémové řešení současně zajišťuje komplexní bezpečnost jak zpracovávaných dat, tak i přístupů k nim, což je také jeden z významných atributů.

Díky úspěšné implementaci tak můžete začít lépe řídit výsledky celého holdingu, ale i centrálně reagovat na změny podmínek – zajistíte si tak splnění požadavku na finanční konsolidaci, stejně jako globální pohled na plánovaná data společností. Výkazy můžete tvořit v různých standardech, jako jsou CAS, IFRS nebo GAAP, v různé formě, například výsledovka, rozvaha nebo cash-flow a v různé granularitě informací – syntetické účty, analytické účty, účetní transakce atp.

S příchodem nových technologií a možností v podobě databáze SAP HANA a zejména informačního systému SAP S/4HANA už také neplatí, že konsolidované výsledky jsou nějakým fixním dokumentem, který se tvoří dle potřeby v definovaných obdobích – na řadu přichází real-time zpracování dat, a tak lze simulovat konsolidační běhy v podstatě kdykoliv s okamžitými výsledky. Inovace přichází i z pohledu uživatelského prostředí, a tedy kromě tradičního MS Excel je již většina nástrojů připravena pro optimalizované webové prostředí nebo integrovatelná s nejnovějšími nástroji pro vizualizace a analýzy.

Jan Filip Jan Filip
Autor článku je obchodním ředitelem společnosti MIBCON a.s.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1