fb
IT Systems 0/2022 Plánování a řízení výroby ERP systémy 21. 6. 2023 13:16

Strojírny PRECIOSA úspěšně plánují a řídí výrobu s BERGHOF Adaptive

PRECIOSASpolečnost Strojírny PRECIOSA, patřící do koncernu PRECIOSA, a. s., má více než třice­ti­le­tou zku­še­nost v oblasti výroby jedno­ú­če­lo­vých strojů a sklář­ských forem. Stro­jír­na PRECIOSA je ser­vis­ním závo­dem zaji­šťu­jí­cím veš­ke­rou strojírenskou výrobu, tzn. výrobu většiny strojních zařízení, náhradních dílů a přípravků pro výrobu skleněných komponent PRECIOSA, a. s. Zároveň se již několik let pohybuje na tuzemském trhu jako výrobce jednoúčelových strojů a zařízení do celého spektra výrob, jako např. sklářského průmyslu, automotive nebo hutního průmyslu.

Strojírny PRECIOSA delší dobu hledaly cestu, jak zvládnout rostoucí objemy a komplexitu realizovaných zakázek. Postupně se ukázalo, že rozsah požadavků přesahuje standardní funkčnosti dostupné v ERP systému, který PRECIOSA používá, a management se proto rozhodl oslovit BERGHOF SYSTEMS s.r.o. Po krátké analýze požadavků bylo rozhodnuto o implementaci plánovacích modulů DPA ze softwarového balíku BERGHOF Adaptive.

Během projektu byla realizována obousměrná integrace BERGHOF Adaptive se systémem SAP. To znamená, že na jedné straně získává BERGHOF Adaptive informace např. o výrobních zakázkách a dalších souvislostech, na straně druhé dochází ke zpětnému zápisu výsledků BERGHOF Adaptive do SAP, a dokonce k přetermínování jednotlivých výrobních příkazů prostředky SAP. Uživatelé tak přímo v SAP mohou pracovat s automaticky generovaným pořadím práce pro jednotlivá pracoviště zohledňujícím dostupnost materiálu a omezené kapacity, nebo přímo dohledat kritické nákupní objednávky způsobující posun zákaznického termínu. Zjednodušeně řečeno pracují nadále ve stejném informačním systému, jen s kvalitnějšími daty. Díky tomu nejsou nuceni trávit spoustu času nad excelovými tabulkami, aby se dobrali plánu výroby na nadcházející týden.

Obr. 1: Přehled zakázek
Obr. 1: Přehled zakázek

Během pokročilého výpočtu plánu zakázkové sítě dochází například k vytvoření virtuálních sítí, tj. automatické synchronizaci zákaznic­kých objednávek, výrobních příkazů a nákupních objednávek. V každém okamžiku jsou tak provázány jednotlivé výrobní stupně bez ohledu na to, jestli se jedná o zakázkovou výrobu, předvýrobu na sklad, nebo zakázkově anonymní nákup v dávkách. Paralelně se počítají různé kapacitní scénáře, pro výrobní plán byl ale zvolen tzv. plán 6, tedy kombinovaný plán, kdy se pro nejbližší 4 týdny pracuje s omezenými kapacitami a následně s kapacitami neomezenými. To vše při zohlednění jak strojních, tak personálních kapacit.

Klíčové implementované funkčnosti BERGHOF Adaptive:

  • Tvorba virtuálních sítí
  • Synchronizace s nákupem, identifikace chybějících dílů
  • Zajištění materiálového pokrytí výroby
  • Kombinované kapacitní plánování do omezených/neomezených kapacit
  • Kapacitní plánování personálu i strojů
  • Automatické generování prioritizovaných zásobníků práce pro plánování výroby, nákup, kooperace a jednotlivá pracoviště na dílně
  • CTP – určení možného termínu dodání nové zakázky na základě dostupných zdrojů

Obr. 2: Přehled vytížení kapacit
Obr. 2: Přehled vytížení kapacit

Na projektu nasazení pokročilého plánování BERGHOF Adaptive na stávající informační systém SAP ERP společnost BERGHOF SYSTEMS úzce spolupracovala se společností PREGIS, renomovaným implementátorem SAP patřícím také do koncernu PRECIOSA. Řešení je úspěšně v ostrém provozu od začátku roku 2023.

„Jsem rád, že jsme se rozhodli pro aplikaci pokročilého plánování a že výběrové řízení vyhrála firma BERGHOF SYSTEMS. Tento krok nám pomohl vyřešit dlouhodobé problémy s plánováním kapacit v naší výrobě. Firma Berghof nám nabídla řešení, které si poradilo s naším složitým zadáním, kdy se nám ve výrobě potkává prototypová, projektová výroba se sériovější výrobou náhradních dílů. Implementace celého systému proběhla podle mne ve velmi krátkém čase, a to především díky profesionálnímu přístupu pracovníků firmy BERGHOF a naší servisní organizace PREGIS. Již po třech měsících provozu jsme byli schopni snížit počet pracovníků v plánování výroby a postupně se nám zlepšuje i dodavatelská spolehlivost, se kterou jsme za použití ERP systému neustále bojovali.“ říká Miroslav Mazánek, ředitel závodu 15 – strojírny společnosti PRECIOSA, a. s.

„S potěšením mohu potvrdit, že výběr BERGHOF Adaptive byl dobrou volbou. Po předchozím úspěšném projektu nasazení modulu SRM-PRO při výrobě kamenů byla spolupráce s BERGHOF SYSTEMS opět výborná a úspěšná,“ dodává Roman Karpíšek, generální ředitel PREGIS, a. s.

BERGHOF SYSTEMS s.r.o., člen mezinárodní skupiny Berghof, je dodavatel inteligentních softwarových řešení a služeb pro podnikovou sféru, zaměřených na generování přínosů v oblastech optimalizace zásob, forecastingu, pokročilého plánování a simulací digitálního dvojčete. Výrobním a obchodním společnostem nabízí vlastní softwarový balík BERGHOF Adaptive a vyhledávaná ERP řešení HELIOS Nephrite a PSIpenta. Více na www.berghof.systems.

PRECIOSABEGHOF

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1