fb
IT Systems 9/2020 ERP systémy 13. 10. 2020 11:22

Komplexnost a celkový přístup k informacím jsou zásadní,

říká Tomáš Smutný, generální ředitel společnosti QI GROUP

Ing. Tomáš SmutnýSpolečnost QI GROUP letos slaví kulaté výročí. Vývoj informačního systému QI totiž oficiálně odstartovala právě před 20 lety (tehdy ještě jako DC Concept). Za tuto dobu se produkt zařadil mezi nejúspěšnější svého druhu na českém i slovenském trhu, implementován byl ve více než 1 300 společnostech různého zaměření. Současný generální ředitel Tomáš Smutný je s QI téměř od začátku, proto jsme mu položili několik otázek.

Ing. Tomáš Smutný

Ing. Tomáš Smutný (40 let) vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Elektrotechnická výroba a management. Následně absolvoval rok postgraduálního studia na ústavu Teoretické a experimentální elektrotechniky (opět VUT v Brně). Do společnosti QI GROUP nastoupil v roce 2005: nejdříve jako konzultant oddělení podpory, poté byl pět let jeho ředitelem. V rámci těchto pozic se specializoval na legislativu mezd a související témata. Na aktuálním postu generálního ředitele působí od ledna 2019. Je ženatý a má dva syny. Mezi jeho koníčky patří adrenalinové sporty: jako horolezec dokáže zdolat i sedmitisícovku, pravidelně se účastní náročných závodů horských kol v tuzemsku i zahraničí.

V praxi ERP systémů se pohybujete řadu let. Co je v tomto oboru nadčasovým tématem?
Čím dál více pozoruji trend spojený s centralizací dat. Firmy si začínají velmi dobře uvědomovat, jakou výhodou je mít veškeré firemní procesy tak říkajíc pod jednou střechou, v jednotném prostředí, v jednom ERP systému. To znamená, že komplexnost a šíře funkčností, které software může nabídnout, jsou klíčové. Samozřejmě se stává, že napojení na externí software je nutné. Kdo ale dokáže co nejšířeji pokrýt firemní potřeby přímo v jednom řešení a v co nejvyšší úrovni customizace i kvality, ten vyhrává. Komplexnost má přínos ve stejném ovládání i jednotném oprávnění přístupu k datům, navíc není nutné řešit napojování na cizí softwary. Odpadají tak problémy například při reinstalacích na vyšší verze, ale hlavně má zákazník ucelenou datovou základnu, nad kterou lze dále využívat například Business Intelligence (dále jen BI). Mezi benefity QI patří to, že modelace procesů je možná přímo uvnitř systému, stejně jako tvorba datových kostek pro BI.

Je potřeba zmínit, že zákazník může mít jakýkoli ERP systém, tu skutečnou spokojenost ale pocítí tehdy, stojí-li po boku odborníků, kteří rozumí tomu, co dělají, a jsou opravdovými profesionály v oboru. Jsme pyšní na to, že takoví lidé jsou součástí naší partnerské sítě i společnosti.


Dotknul jste se partnerské sítě. Jak funguje?
Spolupracujeme s téměř 40 zkušenými českými i slovenskými firmami, které se starají o implementaci QI a jeho technologickou podporu. Díky jejich specializaci, která může být zaměřená například na konkrétní obor, můžeme klientům zaručit nejen odbornost, ale také osobní přístup a poradenství. Partnery máme ve většině regionů České republiky i Slovenska, jsme proto zákazníkům vždy nablízku. Na QI GROUPu je pak primárně tvorba systému, nicméně díky originálnímu přístupu k centrálnímu vývoji a technickému řešení vyvíjí někteří partneři společně s námi funkčnosti, které jsou následně distribuovány centrálním prodejním kanálem.


Jaká byla cesta QI GROUPu k jubileu?
Významným mezníkem, který spadá do úplných začátků, zůstává založení partnerské sítě. Od roku 2004 vstupuje QI na slovenský trh, kdy zde dceřiná společnost poskytuje první licence. Následuje období akvizic: v roce 2015 jde o získání 100% majetkového podílu společnosti inSophy a integrace jejího pokročilého plánování výroby do QI. Poté QI GROUP kapitálově vstupuje do společnosti BM Servis s 51 % majetkového podílu. V roce 2018 dochází k přejmenování původního DC Conceptu na aktuální stav. Stejně tak změnil název dceřiný DC Concept Slovensko, konkrétně na QI GROUP SLOVAKIA. Vstup do jubilejního roku byl završen stavbou a otevřením provozní budovy v Prostějově, kde působí vývojové oddělení. Sídlo společnosti zůstává i nadále v Brně.


QI je na trhu dvě dekády. Co ho dělá konstantně atraktivním u stávajících i nových klientů? V čem je váš systém unikátní?
Naše působení zabírá široké spektrum zákazníků. QI dokáže podpořit procesy prakticky v jakékoli organizaci počínaje obchodními a výrobními firmami z různých oborů až po vodárenské společnosti a nemocnice.

Jeho důležitá vlastnost je komplexnost, to znamená, že dokáže spravovat a řídit celou firmu. Za všechny funkčnosti mohu jmenovat ve velké míře poptávané a využívané projektové řízení, procesní modelování s navazujícím workflow, správu dokumentů (DMS), skladové hospodářství, pokročilé plánování výroby (APS), e-shop, docházku nebo účetnictví včetně mzdové agendy. Díky aplikaci QI Mobile lze s důležitými daty ze systému pracovat také v chytrém telefonu nebo tabletu.

Dále je to určitě přizpůsobitelnost, a to z více úhlů pohledu: o QI říkáme, že je elastické, protože se dokáže přizpůsobit každé firmě díky nastavené obchodní politice a možnosti zakupovat libovolné počty menších balíčků funkčností v návaznosti na potřebu současně přistupujících uživatelů. Pokud tedy zákazník vyroste, není potřeba pořizovat nový systém, QI dokáže tento vývoj kopírovat. A také je flexibilní: produkt se skládá ze 30 modulů tvořenými zmíněnými funkčnostmi – zákazníci přitom mohou využít pouze ty, které doopravdy potřebují. Přizpůsobitelnost našeho produktu znásobuje i možnost zakázkových úprav. Specifické požadavky řešíme přímo v systému prostřednictvím QI Builderu, který umožňuje vyvíjet i upravovat aplikace rychle a bez ohrožení plného provozu. Nejen díky těmto vlastnostem lze dodávat zajímavé řešení s dlouhodobými přínosy.


Zmiňujete přizpoůsobitelnost systému. V jaké míře ji klienti vyžadují? A ve kterých oblastech nejčastěji?
Přizpůsobitelnost „na míru“ zákazníkovi je záležitost, bez které se nelze obejít. Máme například stovky výrobních firem, ale implementace se vždy trochu liší. Je to logické, firmy mají různá know-how, specifické přístupy i odlišnosti. Někdy zjistíme, že standardní funkčnost v QI tyto záležitosti pokrývá, jindy převyšuje, zároveň často přistupujeme k úpravám. Naštěstí se můžeme plnohodnotně opřít o QI Builder. U velkých společností, které mají vlastní IT oddělení, si modifikace provádí přímo zákazník, pokud si tak přeje. Má to samozřejmě svá pravidla spočívající ve školeních a certifikacích. Nejméně zatíženými pasážemi systému z hlediska zakázkových úprav jsou samozřejmě legislativně závislé moduly jako například Účetnictví a Mzdy.


Dochází nebo došlo v tuzemsku k nějakému většímu posunu v oblasti funkcionalit, které zákazníci vyžadují od systémů ERP?
Komplexnost a celkový přístup k informacím jsou zásadní, ale objektem zájmu zůstávají i periferie systému. Témata, která rezonují ve vyžadovaných funkčnostech, jsou přístup dat z ERP prostřednictvím mobilních zařízení, skladové hospodářství s využitím on-line terminálových čteček nebo třebas využití pokročilého plánování výroby. Napojení na veřejné rejstříky ARES, ISIR, Cribis nebo datovou schránku se stává samozřejmostí. Záběr systému díky tomu neskutečně roste, což přináší další a další možnosti, zjednodušení práce, zrychlení procesů, snížení chybovosti, legislativní čistotu dat a tak dále. Toto celé vede k optimalizaci využití informací, časové i finanční úspoře a lepšímu chodu firmy. Je na tvůrcích ERP systémů, aby toto v co největší míře nabídli.


Vzhledem k vašim zkušenostem jste matadorem za mzdová a legislativní témata. Proč je právě napojení systému na legislativu důležité?
Vysvětlím to na příkladu: vyberete si ERP systém, napojíte jej na další specializovanou mzdovou aplikaci a jedete. Po čase ale zjistíte, že potřebujete transportovat nějaká nová data ze mzdového softwaru. Ne, že by to takto nešlo, nicméně to hlavní kouzlo komplexnosti se tím vytrácí. Proto je naší snahou co nejlepší a nejčistší pokrytí legislativy přímo v modulech, asi tou nejsložitější kapitolou jsou mzdy. Jedná se o naprosto zásadní věc, protože pokud by zákazník ztratil důvěru v legislativní funkčnost systému, může to mít neblahý vliv nejen na jeho spokojenost, ale v podstatě také na celou firmu. Klíčem k úspěchu je kvalita produktu a zároveň komfort při práci s danou agendou. Stejně důležitá je informovanost zákazníků o chystaných změnách v zákonech, jejich realizaci a zanesení do QI. My k tomu používáme tyto prostředky: integrovaný kanál Novinky (zprávy od nás či našich partnerů vidí každý uživatel rovnou ve svém QI), standardní školení, webové semináře a videonávady. Zákazníci také mají k dispozici chráněný přístup na web QI Akademie, který centralizuje informace o našem systému. K velkým legislativním změnám pak pořádáme workshopy.


Jakým způsobem této legislativní čistoty dosahujete?
Vše začíná u mravenčího a nikdy neustávajícího sledování legislativních změn již ve fázi projednávání v Poslanecké sněmovně. Toto u nás pak přechází v detailně propracovaný proces analýz, návrhů řešení, jejich oponentur, vývoje i testování. Aby byl člověk skutečným odborníkem na dané téma a posouval své znalosti stále dál a dál, musí být neustále v kontaktu s lidmi, v mém případě s mzdovými účetními a personalisty, kteří přináší nové postřehy, pohledy i inspirace. Proto jsem se postupem času stal, a věřím, že to není nadnesené a troufalé, uznávaným lektorem veřejných seminářů a školení na tuto problematiku v České republice. Těší mě, i když to zdaleka není jen má zásluha, že jsme velmi rychle zareagovali například na EET i agendu okolo pandemie covid-19.


Navažme na toto diskutované téma. Jak se složitá situace vyvolaná pandemií covid-19 projevila v zájmu firem o digitalizaci?
Vše se přeneslo do „on-line světa“. Zřetelně bylo vidět, jak se kdo zvládne adaptovat, co je schopen svým zákazníkům nabídnout a jak jim dokáže v nelehkých chvílích pomoci. Koronakrize byla pro další digitalizaci jasnou příležitostí. Snažili jsme se rychle zorientovat a pomoci nejen našim zákazníkům. Myslím, že se to podařilo: už v prvních týdnech epidemie jsme uspořádali desítky webinářů týkající se aktuální situace kolem koronaviru z pohledu mzdové a personální agendy. Vysvětlovali jsme v nich jednotlivé situace, které mohou nastat, s možnostmi řešení stran pracovního práva a mezd. Protože informace jsou platné všeobecně a nutně se netýkají jen těch, kteří používají QI, některé záznamy jsou volně k dispozici na našich webových stránkách. Dále se snažíme usnadňovat administrativu spojenou s programem Antivirus – podpora zaměstnanosti, kdy je zaměstnavatelům poskytován příspěvek na plnou či částečnou náhradu mezd a odpuštění pojistného. Zamysleli jsme se i nad dalšími funkcemi, které lze v takových chvílích v QI efektivně využít, a chystáme akce pro naše zákazníky, kde jim chceme ukázat přínos novinek a zveřejníme cenově zajímavé nabídky.


Firmu dělají lidé. Prozraďte, jak se s personálními záležitostmi v QI GROUPu vyrovnáváte.
Máme výkonný i skvěle sehraný tým, ale rosteme a chceme stále pohotově reagovat na nové výzvy, přání zákazníků i nenadálé situace jako například zmíněnou agendu ke koranaviru. Proto aktuálně sháníme technologické a aplikační vývojáře. Informace k daným pozicím jsou uvedeny na našich webových stránkách.

K vysoké fluktuaci zaměstnanců u nás nedochází. Možná je to dáno tím, že máme dobře nastavenou i zažitou firemní kulturu. S tím souvisejí hodnoty, které uplatňujeme jak v rámci pracovního kolektivu, tak i při jednání mimo společnost. De facto jde o dodržování čtyř pilířů, a to férovosti, otevřenosti, spolupráce a hledání řešení. Snažíme se být spolu nejen v práci, proto pořádáme několikrát do roka zaměstnanecké akce. Například letos jsme si stihli ještě před vypuknutím epidemie zalyžovat v Jeseníkách.


Jak se odreagováváte ve volném čase?
Mám většinou sportovně laděné koníčky. Zlézám vysoké hory po celém světě se svými přáteli. Hory mě odjakživa přitahují a poskytují mi kýžený klid i svobodu. Utrpení, ale i radost z pohybu přírodou pro mě představují horská kola. Předloni jsem se účastnil se svým přítelem a bývalým kolegou z práce etapového závodu dvojic Masiv. Denně nás čekalo více než 50 kilometrů převážně po trailových tratích, což v součtu celé čtyřdenní akce znamená 221 kilometrů s převýšením přes 7 728 metrů. Ze 70 týmů jsme skončili na 20. místě. Pravidelně se účastníme s kolegy z firmy i partnerské sítě rakouského Salzkammergut Trophy, nejtěžšího závodu horských kol v Evropě. Tady se nejede na umístění, ale jde mnohdy doslova o život, což je jasné z parametrů trati, tedy 210,2 kilometrů a 7 147 výškových metrů. Ryby a včelaření pro mě představují většinou ty méně adrenalinové chvilky, i když jak se to vezme.

S informačním systémem QI až na vrchol

QI
www.qi.cz

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1