fb
IT Systems 4/2023 ERP systémy 15. 5. 2023 8:36

Peníze investované do IT musejí mít reálný přínos

říká Robert Fárek, ředitel a předseda představenstva společnosti ITeuro

Robert FárekRobert Fárek stojí v čele ostrav­ské soft­wa­ro­vé a kon­zul­tač­ní firmy ITeuro od června 2022, kdy převzal pozici ředi­te­le společ­nos­ti a předse­dy před­sta­ven­stva po Petru Bohá­čo­vi. ITeuro je předním českým part­ne­rem mezi­ná­rod­ní softwarové společnosti Infor. Vizí R. Fárka je dodávat výrobním firmám komplexní informační řešení, která pružně reagují na změny na trhu a poskytují zákazníkům potřebné informace a nástroje pro správné rozhodování.

Pane řediteli, pojďme prosím na úvod vaši firmu stručně představit. Čím se zabýváte, kdo je váš typický zákazník a v čem vidíte hlavní přednosti vaší společnosti?

Firmám z oblasti diskrétní výroby, tedy těm, které pracují s kusovníky, dodáváme komplexní informační řešení postavené především na technologiích a produktech našeho partnera Infor. Už to ale zdaleka není jen naše vlajková loď ERP Infor SyteLine nebo sesterský ERP Infor LN pro velké podniky. Stále častěji nasazujeme u našich zákazníků konfigurátor Infor CPQ a v poslední době roste poptávka i po B2B partnerském portálu Infor Enterprise Quoting (EQ) a integrační a technologické platformě Infor OS. Kromě toho v ITeuro vyvíjíme vlastní MES aplikaci InduStream, která je také standardní součástí našich projektů.

Vedení společnosti jste převzal v loňském roce, ale pokud vím, v ITeuro působíte už řadu let a v oblasti podnikového IT máte zkušenosti z různých pozic. Můžete je prosím blíže popsat?

Začínal jsem pracovat jako účetní v účetní a daňové kanceláři v Českém Těšíně. Zde jsem získal potřebné znalosti v oblasti účetnictví, které jsem pak využil, když jsem pracoval dvanáct let ve společnosti KVADOS na pozici konzultanta za oblast ekonomiky. Kromě konzultantské práce jsem získal i cenné zkušenosti v oblasti řízení projektů, vedení týmu a vývoje ekonomických modulů, ale i například jako product owner projektového týmu SharePoint.

V roce 2015 jsem pak ve společnosti ITeuro nastoupil opět jako konzultant za oblast účetnictví. Měl jsem na starost vývoj české lokalizace pro systém Infor SyteLine, zároveň jsem vedl i několik zajímavých projektů.

Následně jsem dostal možnost vést celé oddělení realizace, kde jsem mohl zúročit své zkušenosti z implementace projektů. Myslím si, že jsem za ty roky praxe poznal, co je pro projekty potřebné, a to jak z pohledu implementátora, tak ale i z pohledu zákazníka. Dva roky jsem pracoval jako ředitel oddělení péče o zákazníky a už od roku 2017 jsem byl i členem představenstva ITeuro. Takže postup na pozici ředitele firmy jde asi označit za takový pozvolný vývoj.

Pojďme nyní k vašim zákazníkům. I když to v uplynulých dvou letech vypadalo, že globální pandemie je tím nejhorším, co nás může potkat, čelí i v současnosti výrobní podniky řadě problémů. Přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích, vysoká inflace a ceny energií jsou pro mnoho firem vážnou hrozbou. Mohou vyspělé informační systémy pomoci podnikům obstát v tak složité situaci? Říká se, že štěstí přeje připraveným, ale dá se vůbec na takové změny připravit?

Připravit se určitě do značné míry dá. Z pohledu informačních systémů potřebujete mít k dispozici takové softwarové produkty, které jsou schopné společně s vámi se přizpůsobit novým změnám, trendům, ale i případným hlubším ekonomickým a sociálním změnám ve společnosti. Potřebujete mít stabilní, ale i flexibilní systém. Ale není to jen o softwaru. Stejně důležité je mít i kvalitního a spolehlivého dodavatele těchto softwarových řešení.

Pokud mám být konkrétní a zmínit nějakou vlastnost systému, která v těchto časech firmám pomáhá, tak je to určitě pokročilé plánování a rozvrhování výroby APS (advanced planning and scheduling). Bezesporu velkou výhodou námi dodávaného ERP Infor SyteLine je fakt, že nástroj APS je začleněný přímo do jádra systému. To znamená, že důležitá data v systému jsou, nemusíte je pořizovat dodatečně, účelově, nebo dokonce duplicitně. Pandemická zkušenost našich zákazníků potvrdila důležitost efektivního plánování. A z druhé strany z trhu víme o mnoha firmách, které pořídily externí APS, ale časem jej odepsaly, protože kvůli postavení mimo systém neplnilo svou funkci správně. Se správně fungujícím APS efektivně využíváte dostupné zdroje a adaptujete se na výpadky v dodávkách vstupů mnohem lépe.

Pokud jste zmínil cenu energií, tak se vysloveně nabízí využití internetu věcí pro efektivní energetický management. Platforma Infor OS má připravené IoT konektory a za ITeuro jsme navázali partnerství s firmou, která se na tato čidla a sběr dat specializuje.

Samostatnou kapitolou je konfigurátor CPQ a B2B řešení EQ. Konfigu­rá­tor Infor CPQ umožňuje pružně reagovat na dění okolo vás, tedy například omezit nabídku variant produktů v závislosti na dostupných dílech, s garancí termínu dodání ve vazbě na plánování výroby APS. S portálem EQ provážete reálné možnosti s dealerskou sítí.

Navíc je tady platforma Infor OS s průmyslovou umělou inteligencí Infor Coleman, která posouvá na novou úroveň kvalitu analytických informací z provozních dat, takže se umíte lépe a rychleji rozhodnout, jak ke změnám na trhu přistoupíte.

Nebývá to ale právě informační systém, který firmu do určitě míry svazuje, protože vytváří jakousi šablonu, podle které jsou řízeny jednotlivé procesy včetně obchodní strategie a způsobu prodeje? A změny systému bývají složité a časově i finančně náročné.

V ITeuro budujeme informační řešení, která trochu paradoxně činí zákazníky méně závislými na nás jako na dodavateli. Agilita a flexibi­li­ta jsou ta správná slova ve spojení s informačním systémem. Sys­tém je modulární, firma využívá funkce a nástroje, které potřebuje. A když potřebuje jiné, má je k dispozici. Zároveň si může definovat a měnit procesy, nastavovat workflow a podobně. Díky low-code plat­for­mě si administrátor udělá i modifikace ERP svépomocí, případně „nakliká“ kompatibilní aplikace. A protože i do on-premise ERP sys­té­mu dnes dodáváme průběžné rozvojové balíčky, mají naši zákazníci neustále nejnovější verzi systému s nejmodernějšími nástroji.

Na změny v procesech obchodu reagují naši zákazníci právě konfigu­rá­to­rem Infor CPQ a nyní i portálem EQ. Jednoznačně se projevila kvalita těchto produktů a jejich přínosy v rychlejším zpracování nabídek, v nabízení pouze vyrobitelných produktů i v přesnějších kalkulacích. V B2B se projevují čím dál více prvky B2C a řešení Infor CPQ i EQ tyto trendy nejen odrážejí, ale pomáhají formovat.

Změnila se nějak struktura toho, co dnes výrobní podniky poptávají po zkušenostech z uplynulých let a pod vlivem aktuálních změn na trhu? Je například větší poptávka po řešeních v cloudu?

Vzrostla poptávka po konfigurátoru. Výrobní firmy pochopily důležitost individuálních produktů a Infor CPQ se stará kromě prodejní fáze i o TPV s přesahem do plánování a s přímou vazbou na dealerskou síť. Jinak řečeno, je to rychlý a uživatelsky příjemný prodej výrobků na zakázku. Toto řešení výrazně šetří čas uživatelům, snižuje chyby, zrychluje celý proces zpracování nabídky. A logicky, čím více budete schopni zpracovat nabídek, tím je větší pravděpodobnost, že se z nabídky stane i zakázka.

Jelikož některé funkce Infor CPQ a EQ jsou dostupné pouze v cloudu, tak zde poptávka vzrostla. Platforma Infor OS pak za nás nemá v on-premise ani smysl, přestože je i tato varianta k dispozici. Ale nejsilnější nástroje jsou výhradně v cloudu.

V poslední době také výrazně roste popularita low-code platforem, které usnadňují a zrychlují vývoj podnikových aplikací. Máte s tímto způsobem vývoje zkušenosti? Nejsou jeho výhody přeceňované a související omezení, např. v menší flexibilitě vývoje, naopak podceňované?

Oba ERP systémy z našeho portfolia, tedy Infor SyteLine (CloudSuite Industrial) a Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise), jsou dokonce už několik generací postaveny na low-code platformě Infor Mongoose. Pro administrátory systému jde o velkou pomoc, protože v českém prostředí se k ERP tradičně vytvářela různá „udělátka“. Pokud vzniknou na frameworku Mongoose, jsou plně kompatibilní se systémem na desktopu, na webu i v cloudu. A je jedno, jestli jde o jednoduchý formulář, nebo víceúčelovou aplikaci. Navíc nejste omezeni na know-how jednoho člověka.

Školení pro vývojáře na vytváření customizačních úprav je součástí každého projektu. Umíme nabídnout i zkušenosti, jak customizace správně skriptovat. Aplikace nových softwarových balíčků je pak přehledná a jednoduchá.

Dalším z trendů, o kterém se nyní hodně mluví, je tzv. konzumerizace. Do B2B prostředí se stále více promítají postupy a prostředky ze spotřebitelského trhu, z oblasti B2C (nákupní portály, produktové konfigurátory…). Je uvedený trend patrný i na produktech společnosti Infor, na kterých stavíte řešení pro vaše zákazníky?

Ano, už jsem to zmínil. Zákazník si chce vybírat, skládat finální produkt. Chce vědět, kolik ho každá varianta bude stát. A nechce na tyto informace čekat, až mu je někdo kdovíkdy pošle e-mailem.

V této oblasti je Infor lídrem a máme z toho radost. Dodávali jsme například konfigurátor Infor CPQ jako základ pro portál czconfigurator.com, což je projekt, který získal ocenění Digitální transformace roku 2020 v soutěži WebTop100. Nyní běží několik implementací našeho konfigurátoru nad ERP jiných výrobců právě z důvodu jejich lepší funkčnosti a flexibility, kde změna konfiguračních modelů nevyžaduje zásah administrátora ERP. Konfigurátor CPQ je tahoun a jsme tomu rádi.

Podniky dnes generují a zpracovávají obrovské množství dat, která by se v ideálním případě měla stát zdrojem informací pro řízení všech procesů napříč firmou, od nákupu až po zákaznický servis. Jenže v praxi to tak jednoduché není, že? Jednotlivá oddělení si často spravují „vlastní“ data a hájí si své zájmy. Jak tomu lze předejít a dosáhnout stavu, kdy všechny části podniku sledují společný cíl?

Na toto Infor už před časem zareagoval provozní, technologickou a integrační platformou Infor OS. Jedná se o hybridní řešení, jehož těžiště je v cloudu postaveném na Amazon Web Services. Jedním z nástrojů je Infor Data Lake, což je společné datové úložiště, kam podnik nasype naprosto všechna data a s nimi se pak dále pracuje. Tím pádem nehrozí žádná duplicita. Všechny aplikace a všichni uživatelé pracují s jedněmi daty, neexistuje žádná alternace. K tomu Infor OS přidává další nástroje, jako vyspělou analytiku s pokročilým strojovým učením a umělou inteligencí, digitálního asistenta nebo týmovou spolupráci Ming.le.

Sdílení společného cíle ale není pouze o správně uložených a používaných datech. Nezbytná je správná firemní komunikace mezi odděleními. Toto musí správně nastavit a řídit management firmy. Každý uživatel by měl chápat, že jeho práce ovlivňuje práci ostatních uživatelů, ovlivňuje celek. Uživatelé si to často neuvědomují a nechápou dopady své práce. Je nutné to lidem vysvětlovat, vzdělávat je. Osobně vidím ve firmách v oblasti této komunikace velký prostor na zlepšení.

V čem může systém pomoci, tak jsou kontrolní mechanismy a nástroje. Typickým příkladem jsou kontrolní workflow, KPI ukazatele, ale i například taková triviálnost, jako správné nastavení přístupových práv.

Není tajemstvím, že možnosti komplexních informačních systémů nejsou v řadě případů využívány naplno. Jak pracujete s vašimi zákazníky, aby se to u nich nestávalo?

Často to připodobňuji hře, kterou jsme hrávali jako děti, tiché poště. Konzultant v rámci projektu proškolil klíčového uživatele. Ten pak školil koncové uživatele. Za pár let, kdy se uživatelé mění, tak dochází k předávání ale už jen části informací, často zkreslených a už neplatných. Je to podobné jako v té hře na tichou poštu. Na konci kolečka vypadne zcela jiná informace, než byla předaná na začátku. Pokud je to jen hra, je to legrace. V práci už to bohužel tak zábavné není. Osobně jsem se několikrát setkal se situací, kdy uživatel plnil složitou evidenci jen proto, že mu to někdo při nástupu řekl. Nevěděl proč, nevěděl, na co se používá.

Neustále se snažíme práci s našimi zákazníky vylepšovat. Každý z našich zákazníků má svého key account manažera, který se o něho stará. V určité periodě děláme u našich zákazníků audit procesů. Provádíme školení pro jednotlivá oddělení. Pro oblast širšího zaškolení máme již několik let vzdělávací platformu AdviAcademy, kde připravujeme vzdělávací kurzy jednotlivým firmám na míru – individuálně dle potřeb té které firmy. Pro tuto oblast využíváme často i možnosti různých dotačních programů.

Pro naše zákazníky pořádáme i různé semináře a společná setkání, kde se snažíme předávat nově získané zkušenosti. Jelikož je náš partner Infor globální organizací, inspirace přichází nejen od našich ostatních zákazníků, ale i z celého světa. Efektivní využívání informačního řešení ale není jen o zavedení nástrojů a proškolení, ale i změně firemních procesů a myšlení lidí. Pouhá implementace nových technologií změnu nepřinese. Musí se změnit způsob uvažování a přístupu napříč celou firmou, protože pokud k tomu nedojde, nebudou nové technologie přinášet potřebná zlepšení a inovaci.

Jedním z často zmiňovaných problémů v procesu výběru a implementace informačního systému jsou nereálná očekávání a současně malá angažovanost managementu na straně zákazníka. Setkáváte se i vy s tímto problémem?

Ano, nemá smysl si nalhávat, že tomu tak není. My do každého výběrového řízení vstupujeme férově a říkáme věci na rovinu. Nechceme získávat zakázky „podstřelenými“ náklady na implementaci s následným navýšením ceny po podpisu smlouvy ani nesplnitelnými sliby. To, co prezentujeme a nabízíme, umíme splnit. Chceme mít zákazníky spokojené. Věříme, že peníze investované do IT musejí mít reálný přínos.

Ale implementační projekt se bez součinnosti na straně zákazníka neobejde. A pokud k tomu firma nemá vlastní vhodné lidi, osvědčilo se nám zapojit zkušeného externího projektového manažera, který vede projekt za klienta a postará se, že se implementace nezadrhne.

Dokončili jste v poslední době nějakou implementaci, za kterou byste chtěl zvlášť pochválit váš tým a která může být inspirací pro naše čtenáře?

Velmi dobře se nám daří převádět naše stávající zákazníky ERP Infor SyteLine na novou verzi 10. S upgrady jsme začali v loňském roce a už se nám podařilo převést na novou verzi osm našich zákazníků. V letošním roce pak dokončíme přechod na SyteLine 10 u dalších čtyř. Krom nových funkčností je přechod důležitý z pohledu dalšího rozvoje zákazníka. Nová verze umožňuje realizovat rozvojové projekty například s integrovaným DMS systémem, širší využití oblasti IoT, anebo využívat reálné přínosy s použitím umělé inteligence Coleman.

Z pohledu nových zákazníků pracujeme na velmi pěkném projektu ve společnosti ŽALUZIE NEVA. Je to příklad projektu, kde je patrná synergie moderního informačního řešení a progresivního uvažování majitelů o fungování štíhlého výrobního podniku, který klade zákazníka na první místo. Je to projekt, kde bude prvně nasazen produkt Infor CPQ s B2B portálem Enterprise Quoting. Ten přinese výrazné zlepšení v řízení procesů s dealery.

Můžete na závěr prozradit, na co se chcete v rozvoji ITeuro zaměřit v nejbližší době, ať už z hlediska nabízených produktů, využívaných technologií nebo například nových partnerství?

V letošním roce budeme vyvíjet cloudovou verzi české lokalizace pro ERP Infor SyteLine ve verzi 10, takže naši zákazníci si budou moci vybrat, zda budou chtít SyteLine v on-premise, nebo v cloudové verzi.

Letos také dokončíme vývoj webového klienta našeho MES systému InduStream. Nový webový klient bude znamenat pro naše zákazníky snížení nákladů na provoz systému z pohledu investic do hardwaru a zároveň bude znamenat i nižší náklady spojené s údržbou systému. Nový InduStream již nebude potřebovat pro svůj provoz počítač, ale je možné ho provozovat například pouze v televizi s internetovým prohlížečem.

Zesílené obchodní aktivity budeme cílit směrem k implementaci ERP systému Infor LN pro velké podniky. Tomuto novému produktu v našem portfoliu věříme a vidíme v něm budoucnost.

Naše nadšení z konfigurátoru Infor CPQ bylo asi v rozhovoru patrné. Budeme chtít s tímto produktem cílit nejen na výrobní firmy a zároveň nejen na český trh. Už se na to těším.

Co se týče nových partnerství a spolupráce, tak jsme se v letošním roce stali členem sdružení Patrioti Moravskoslezského kraje a v současné době jednáme o partnerské spolupráci s několika specializovanými firmami. Chceme zákazníkům pomáhat řešit jejich potřeby komplexně a pomáhat jim právě i například prostřednictvím partnerských řešení.

Rozhovor připravili Lukáš Grásgruber a Jiří Vaculík.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1