fb
IT Systems 3/2022 ERP systémy 20. 4. 2022 14:26

Role ERP při řízení dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce hraje významnou roli v celkovém úspěchu společností, a to zejména ve výrobním průmyslu. Výrobci se spoléhají na své partnery a dodavatele, že jim dodají správné množství prostředků správného typu ve správný okamžik, aby mohla výroba probíhat podle plánu. Podle nedávné „Zprávy o stavu výroby za rok 2021“ ale 97 % respondentů uvádí, že „řízení dodavatelského řetězce zabírá jejich zaměstnancům značnou část pracovní doby“. Pokud se neprovádí efektivně, může být řízení dodavatelského řetězce těžkopádný a zdlouhavý proces, který snižuje produktivitu, způsobuje zpoždění, negativně ovlivňuje kvalitu a přináší zbytečné výdaje a ztrátu zisku. S tím, jak výrobní společnost dál expanduje, se může řízení dodavatelského řetězce stát ještě důležitější součástí tvorby chytrých obchodních plánů. A právě v tom může pomoci ERP systém, který dokáže zjednodušit a optimalizovat procesy řízení dodavatelského řetězce tak, aby byly efektivnější a přinášely větší zisk.

Jakou roli hraje systém ERP v řízení dodavatelského řetězce?

Význam role ERP v řízení dodavatelského řetězce je nezměrný. Softwarová řešení ERP měla zásadní dopad na to, jak firmy fungují, a přímo souvisejí s jejich růstem. Efektivní ERP a řízení dodavatelského řetězce jsou klíčové faktory expanze a úspěchu firem. Tyto systémy, a to zejména od odborníků na dodavatelský řetězec, jako je QAD, konsolidují veškeré operace dodavatelského řetězce na jeden řídící panel, který poskytuje uživatelům komplexní přehled a možnost efektivněji koordinovat aktivity s dodavateli a prodejci. Výrobní ERP software také může automatizovat procesy dodavatelského řetězce, aby zaměstnanci mohli být produktivnější v jiných oblastech.

Výhody používání ERP ve strategii řízení dodavatelského řetězce

Přidání softwaru ERP k vaší strategii pro řízení dodavatelského řetězce dokáže od základu změnit pravidla hry. Mezi primární výhody ERP v dodavatelském řetězci, které vedou k měřitelnému obchodnímu růstu, patří následující:

Efektivní řízení poptávky a nákupu
ERP automatizuje plánování poptávky a vytváří poptávku na základě přijatých objednávek. Po přijetí objednávky software zahájí plánování. Zaměstnanci mohou v reálném čase získávat informace o tom, jak se zdroje využívají ve výrobě, a mohou lépe plánovat výrobní úlohy a dodávku výrobků. Řízení skladových zdrojů, přepravu materiálu a další úlohy dodavatelského řetězce lze automatizovat či optimalizovat pro další zvýšení efektivity.

Spolehlivé zpracování a dokumentace
ERP systém také dokáže vytvářet faktury, které jsou po expedici výrobků přímo zaslány zákazníkovi. Také může vytvářet a odesílat importní a exportní dokumentaci, která je vyžadovaná pro zahraniční zásilky. Automaticky také shromažďuje archiv údajů o zaslaném a doručeném zboží, čímž snižuje počet chyb a zajišťuje včasné doručení a lepší služby zákazníkům.

Lepší spolupráce
ERP a procesy řízení dodavatelského řetězce jsou zvlášť užitečné při zefektivňování koordinace mezi firmami a dodavateli. Pokud jsou dodavatelé připojeni k vašemu ERP systému, mohou s vámi efektivněji spolupracovat na plnění vašich cílů a řešení úzkých míst – například rozpoznáním, že zásoby konkrétního zdroje jsou příliš nízké, a zvýšením jeho dostupnosti.

Vyšší viditelnost
Díky vyšší viditelnosti a transparentnosti mohou firmy přicházet s chytřejšími strategiemi pro využití svých zdrojů, ať už jsou to díly, nebo personál. ERP software může vašemu týmu poskytnout podrobný vhled do vašeho provozu v reálném čase, díky kterému vidíte, co se daří dobře a co ne. To vám umožňuje zaměřit se na konkrétní problémy s efektivitou a zajistit lepší výsledky.

Funkce cloudu

Ačkoliv ERP systémy jsou k dispozici jako lokální řešení, v posledních letech jsou stále oblíbenější cloudové ERP systémy. Hlavními výhodami ERP v cloudu jsou profesionální zabezpečení dat a mobilita. Když používáte cloudové řešení pro ERP, můžete se k systému připojit odkudkoliv a kdykoliv přes mobilní zařízení – stačí jenom připojení k internetu. Díky tomu mohou členové vašeho týmu rychleji jednat, aniž by se kvůli tomu museli všichni sejít, což může být u rychle se pohybujících dodavatelských řetězců velmi cenné.

Jak ERP zlepšuje řízení dodavatelského řetězce a efektivitu

Kromě efektivnějšího prognózování, plánování a spolupráce jsou systémy ERP klíčové ještě pro další oblast, a to je reagování na radikální změny. Prakticky každé odvětví je náchylné na příchod nečekaných změn, kterým se musíte být schopni rychle přizpůsobit.

Pandemie covidu-19 nám ukázala, jak důležitá je řádná příprava a rychlá reakce k tomu, aby se firmy mohly udržet nad vodou. Výrobci se dnes méně zaměřují na úspory nákladů a více na přizpůsobivost dodavatelského řetězce, řízení rizik a rychlost. Cílem je zajistit flexibilní systém pro zásobování a vybudovat propojenější dodavatelské sítě, které dokážou reagovat na potřeby zákazníků. Vyšší viditelnost, rychlejší rozhodování a reakce a další zlepšení výkonu jsou nezbytné k tomu, aby posílily provoz dodavatelského řetězce a předcházely komplikacím v případě nečekaných změn narušujících dosavadní fungování firmy.

Kristin Poulton Kristin Poulton
Autorka článku je Marketing Communications Director ve společnosti QAD.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1