fb
IT Systems 3/2020 ERP systémy Plánování a řízení výroby 14. 4. 2020 9:48

Přístup výrobních firem k ERP po dvaceti letech

ITeuroJsme ve dvacátém roce 21. století. Po dřívějších obdobích „elektronizace“, „robotizace“ jsme v éře „digitalizace“. Samozřejmě v případě České republiky nesmíme zapomenout na proběhlou dobu privatizace koncem minulého století. Co se z tohoto pohledu změnilo v požadavcích a přístupu k ERP?

Nechci zde prezentovat analýzu technických možností a trendů, ale pouze se zamyslet nad základními rysy proměn ve vztahu firem k ERP za uplynulých dvacet let. Shodou okolností se toto období kryje s působením naší firmy na trhu s ERP systémy, a tedy dobou sběru poznatků a zkušeností z oblasti potřeb a nároků výrobních firem na informační řešení.

Potřeba komplexního informačního řešení

Počátky jsou charakterizovány trendem „pořídit si ERP“. Od účetní a skladové evidence se potřeby firem přesouvaly k dostupnosti komplexnějších informací nutných pro jejich činnost v jednom systému. Od řízení obchodu přes nákup a výrobu po expedici. Tato potřeba podmínila jednak rozrůstání se původních účetních a evidenčních systémů do celistvější podoby připojováním modulů pro obchod, výrobu a podobně. Byla to cesta řady tuzemských dodavatelů softwarových řešení. Další cesta vedla od zahraničních softwarových řešení v podobě již vyvinutých komplexních ERP systémů do našich výrobních firem, v řadě případů poboček zahraničních mateřských podniků.

Specifické požadavky na funkcionality

S rozvojem firem, podle jejich strategie a úspěšnosti, se objevovaly specifické požadavky na softwarovou podporu dalších procesů. Nastalo období doplňování základního rozsahu ERP. Nejvýrazněji se to projevilo v poptávce po podpoře pokročilého plánování a rozvrhování (APS), ale také po specifických produktech pro řízení údržby a servisu, řízení kvality, po CRM, po EDI komunikaci. Opět se našlo řešení ve dvou směrech. Doplnění potřebných modulů do ERP jeho výrobcem, nebo pořízení specializovaných softwarů pro jednotlivé funkce.

Potřeba výměny systému

Po etapě pořizování ERP nastala zhruba před pěti lety fáze „vyměníme naše staré ERP“. Je to důsledek právě růstu potřeb firem informačně podpořit řízení dalších specializovaných procesů.

Mnohé firmy došly k závěru, že nemá cenu „jezdit na mrtvém koni“ a rozhodly se k pořízení nového systému s rozšířenými funkcemi, využívající nové technologie, podporující procesy digitalizace průmyslu. Rozhodnutí, zda „doplnit“ nebo „vyměnit“ svůj ERP systém, nebylo a není jednoduché. Záleží nejen na vlastnostech stávajícího systému, ale i na konkrétní situaci a potřebách firmy z pohledu nejen současných, ale i budoucích potřeb vzhledem k její strategii rozvoje.

End-to-end

V posledních letech se u stále většího množství výrobních firem objevuje potřeba informačního řešení, které výrazně přesahuje obvyklý rozsah funkcionalit ERP systému včetně jeho doplňkových modulů. Firmy potřebují propojit ERP s dalšími oblastmi a vytvořit takzvané end-to-end řešení. Obvykle jde o strukturu složenou z CRM, CAD a CAM systémů, konfigurátoru výrobků či zakázek, PLM systému a řady dalších. Na vyšší úrovni se tak znovu vynořuje otázka strategie tvorby tohoto nového komplexu informačních řešení – propojovat specializované produkty různých výrobců, nebo využít komplexní nabídku jednoho dodavatele? Přední světoví výrobci původně ERP systémů dnes nabízejí nejen speciální nástroje na propojení například s CAD a PLM systémy, ale i své vlastní PLM, konfigurátor, EAM a další aplikace, které jsou již připraveny na integraci s jejich dodávanými ERP systémy. Navíc nabízejí platformy, které výrazně rozšiřují možnosti ERP systému jak po stránce funkční (obsahují datové sklady, umělou inteligenci, komunikační nástroje týmové spolupráce), tak zejména poskytují prostředí a nástroje pro integraci nejen svých produktů, ale i produktů třetích stran.

A cloud nakonec

Nelze se nezmínit o současném velmi výrazném trendu cloudových verzí ERP systémů. V podstatě všichni přední světoví producenti nabízí jak klasické on-premise řešení, tak i cloudové verze. Někdy už ani on-premise řešení není pro nové verze systému dostupné. Zatímco ve světě se tento trend rozběhl s velkou dynamikou a odhaduje se, že již dosáhl svého vrcholu, u nás je pořízení ERP systému v cloudu ze strany výrobních firem stále ještě spíše výjimkou. Brzdnými faktory jsou pak především obavy firem o „svá“ data a zvyklost vyžadovat rozsáhlejší modifikace základního systému.

Jiří Pavlík Jiří Pavlík
Autor je business konzultantem ve společnosti ITeuro, která se specializuje na informační řešení pro výrobní firmy a je Gold Channel Partnerem mezinárodní firmy Infor.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6 IT Systems 5
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1