fb
IT Systems 3/2021 ERP systémy 12. 4. 2021 10:38

Jak moc mrtvý je váš kůň?

Mrtvý ERP systém už dnes není možné tolerovat

Věta o důležitosti ERP systému bude rozdělovat firmy na dvě skupiny. Jedni vnímají ERP systém jako nástroj pro řízení firmy. To, co se v ERP děje, odpovídá realitě. Při plánování procesních a organizačních změn se vždy plánují také potřebné dopady a změny v ERP systému, který je jejich hnacím motorem. Živým organismem ženoucím je kupředu. Druhou skupinu pak představují firmy, pro něž je ERP pouze nutným zlem a podmínkou pro dodržení platné legislativy. Mrtvým koněm. Podklady pro rozhodování v takovém systému jsou dostupné obvykle až s velkým zpožděním pouze z účetnictví a řízení takových firem může připomínat boj našich vůdců s pandemií COVID-19. Informace pro rozhodování jsou neúplné a v době rozhodování často již neaktuální.

Svět ale není černobílý a většinou není možné firmu jednoduše zařadit do jedné či druhé skupiny. Ale zjistit, zda-li vůbec jedete a navíc správným směrem, lze i zodpovězením několika jednoduchých otázek.

  • Dokázali jste svůj ERP systém využít v posledním roce pro realizaci nových firemních projektů?
  • Jaké změny jste s podporou ERP ve firmě zavedli?
  • Jakým způsobem vás dodavatel vašeho ERP inspiruje?
  • Jaké nové nástroje pro vás v systému za poslední rok připravil?
  • Nabízí vám možnosti, jak systém rozvíjet i v budoucnu?

Mrtvý ERP systém není v dnešní době již možné tolerovat

Digitalizační a automatizační trendy jsou současnou pandemickou situací urychlovány. Kdo není na internetu, jako by nebyl. Kdo nevyřešil možnost práce na dálku tam, kde je to možné, ohrožuje své fungování. Pro chaotické řízení na základě pocitů a přenášení papírů není prostor. Plýtvání lidskou prací, která může být automatizována, je luxus. Zakonzervovaný ERP systém se zastaralým externě připojeným e-shopem a předávání papírů mezi výrobou, obchodem a sklady dnes už nemůže stačit. Je třeba stav změnit. Začít dělat věci jinak.

Vždy najdete řadu výmluv, proč něco nedělat. Jednou je období konjunktury a firma nestíhá zakázky, jednou nejsou k dispozici lidé, kteří by změnu zvládli. Jindy zakázky ve výhledu chybí a nastává období finanční nejistoty. Ve finále se k tomu všemu přidá COVID-19. Mentálně si tak můžete upravit kritéria a zdůvodnit tak svou nečinnost. Rizikem při takovém přístupu je však nesprávný odhad okamžiku, kdy narazíte do zdi a nebudete mít již dostatek času změnu systému řádně uřídit.

V K2 jsme jako součást naší firemní strategie přijali myšlenku systém neustále rozvíjet a inovovat, aby skutečně nezastarával. Proto uvolňujeme na trh každoročně novou verzi našeho ERP systému K2, na kterou naši zákazníci automaticky následně přechází. Inovace, reakce na trendy a nové technologie jsou součástí stále téhož produktu, který tak neustále vytváří prostor pro zlepšování fungování našich zákazníků.

Jsem přesvědčen, že to je jediná smysluplná strategie. V dnešní době již nestačí spoléhat se na to, že pořízením a zavedením nového systému lze vyřešit firemní očekávání na mnoho let dopředu. Doba je rychlá a vítězí ti, kteří se změny nebojí a rychle na ně reagují.

Staré indiánské přísloví říká: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.“ Pokud chcete být lídry ve svých oborech, nebo s nimi alespoň držet krok, nemůže být vaše ERP mrtvým koněm. A pokud z něj nesesednete vy, možná již nad tím přemýšlejí vaši zaměstnanci.

Petr Schaffartzik Petr Schaffartzik
Autor článku je generálním ředitelem společnosti K2 atmitec a předsedou představenstva skupiny K2, která stojí za vývojem podnikového Informačního systému K2.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1