fb
IT Systems 1-2/2016 ERP systémy Potravinářský průmysl 21. 3. 2016 10:51

Moderní IT řešení v mlékárenském průmyslu

DC ConceptPřesné plánování je u nich důležitější než v kterémkoliv jiném oboru. Pokud se něco nepovede, dobrou pověst ztratí snadněji než podniky z jiných odvětví. Řeč není o nikom jiném než o společnostech z mlékárenského průmyslu. Z principu jejich fungování vyplývá celá řada specifik. Nejen s nimi mohou pomoci moderní IT technologie, které zavádí stále více firem z potravinářského sektoru. O tom, jaké možnosti může přinést nasazení moderního ERP systému při zpracování mléka, se dočtete v následující případové studii.

Společnost Euromilk, a. s., což je významný slovenský zpracovatel mléka a zároveň distributor i výrobce mléčných produktů s více než padesátiletou tradicí, se na konci roku 2013 rozhodla zastřešit všechny firemní procesy jediným komplexním informačním systémem. Specializací podniku, který denně přijme přes 100 000 litrů čerstvého mléka, jsou produkty ošetřené metodou UHT. Společnost hledala software, který zabezpečí řešení na míru pro mlékárenskou výrobu. Do výběrového řízení vstoupili čtyři výrobci informačních systémů, zvítězilo řešení QI od společnosti DC Concept.

Vše v jednom

Po půlroční implementaci nový informační systém v Euromilku řídí veškeré firemní procesy. Zajišťuje příjem mléka, nákup zásob, objednávky, výrobu i expedici. Vše pak propojuje s ekonomikou. Tato komplexnost přináší aktuální náhled na skutečný stav surovin, vyčíslení procentuálních ztrát a upozorňuje na rozdíly ve výrobě i expedici. Euromilk má také každý den k dispozici hospodářské výsledky.

Speciálně pro Euromilk byla vyvinutá aplikace, která zaznamenává nákup mléka a následně jej oceňuje. Informační systém nejdříve vygeneruje denní plán svozu od regionálních farmářů, který je zároveň podkladem pro automatickou tvorbu dalších dokladů. Při příjmu software monitoruje pomocí kalibrovaných průtokoměrů a hladinoměrů napojených na tancích objem mléka. Výsledky měření jsou pak konfrontovány s výsledkem vážení cisternových vozů a přeneseny do průvodních dokladů.

Informační systém také zaznamenává kvalitativní znaky mléka, které automaticky vyhodnocuje buď jako standardní, nebo nestandardní. Tyto výsledky pak mají vliv na tvorbu ceny a pomáhají sledovat plnění dodavatelských smluv. „Vyhovuje mi, že všechny parametry kvality vidím na jednom místě. Zaručuje mi to absolutní přehled, protože ve své kanceláři vím v podstatě o všem, co se děje dole ve výrobě,“ upřesnila vedoucí oddělení kvality a hygieny Ing. Renáta Seresová.

Dosažené přínosy implementace moderního ERP řešení v Euromilku

  • Snížení zásob díky přehledné automatizaci evidence skladů a výroby v reálném čase
  • Veškerá data z oblasti nákupu, skladů, výroby a prodeje jsou díky měřičům aktuální
  • Zrychlení práce skladníků a eliminace chyb při přepisování informací z dokumentů do informačního systému
  • Dohledatelnost kvality mléka z každé dodávky
  • Rychlá dohledatelnost šarže všech surovin
  • Časová úspora desítek hodin týdně v administrativě díky jednotným datům

Přehled o každém deci mléka

Informační systém v Euromilku pokrývá celou výrobu i její plánování. V prvním kroku obstarává informace o disponibilních zásobách na následující dny. Tento přehled pak zajistí plynulý tok objednávek surovin, které momentálně chybí nebo dochází, ale také dodávek hotových produktů.

Výrobní procesy software zpracovává v závislosti na údajích z průtokoměrů a hladinoměrů, které hlásí informace o stavu zásob. Euromilk tak získal přehled o každé deci mléka a možnost vyhodnocovat výrobu také z procesního hlediska. „Před implementací úplně chyběl systém, který by podporoval výrobní procesy. Neměli jsme žádné průtokoměry ani hladinoměry. Proto se nám nedostávaly některé zásadní informace, také jsme nemohli využít možnosti modelovat nákladové položky. To se nyní změnilo,“ sdělila vedoucí výroby Andrea Szaboová. Euromilk nyní plánuje výrobu efektivně – již v průběhu dne může výrobní ředitel zkontrolovat výkazy, které přináší informace například o procentuálních ztrátách na kartonech nebo mléku.

DC Concept
DC Concept

Optimalizace paletového skladu

V Euromilku je zavedený váhový systém kontroly komplexnosti všech palet, které opouštějí výrobu. Informační systém tak monitoruje každou paletu od jejího vzniku až po vyskladnění a podává informace o její hmotnosti, šarži, váze, nettu nebo bruttu. Zajišťuje i tisk paletového štítku s čárovým kódem, který nese všechny potřebné informace. „Díky napojení informačního systému na čárové kódy přesně víme, jaká hmotnost opouští výrobu a zda vše souhlasí s ostatními daty. Pokud by se objevil problém, můžeme každý výrobek jednoduše podle šarže vysledovat,“ shrnul přínosy vedoucí nákupu Ing. Tibor Balogh.

Skladníci v Euromilku ke své práci používají mobilní zařízení PDA. Díky tomu šetří čas a eliminují chyby při přepisování dat z papírového dokumentu do informačního systému. Prostřednictvím PDA se přesunují palety na určené pozice nebo probíhá jejich vyskladnění na základě zpřístupněné objednávky v mobilním zařízení. Vše může odpovědný pracovník kdykoliv zkontrolovat přímo z kanceláře.

80 procent elektronicky zpracovaných objednávek

Většinu objednávek Euromilk zpracovává elektronicky prostřednictvím EDI komunikace, kterou informační systém podporuje, a na jejím základě také obstarává výdej ze skladu. „I díky tomu, že je tato forma komunikace přehledná, se můžeme lépe přizpůsobit požadavkům odběratelů,“ sdělil vedoucí nákupu. Informační systém eviduje také rozvozové trasy a sleduje paletová salda odběratelů i dopravních společností. „Plánování podle rozvozových tras nám snížilo náklady na dopravu,“ doplnil Balogh.
Martin Bubeníček

Autor článku působí jako obchodní ředitel ve společnosti DC Concept a. s., která vyvíjí informační systém QI

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1