fb

5+1 možností, jak a kde automatizovat procesy pomocí ERP systému

Do úspěšných firem se ERP systémy postupně „vkrádaly“ už od 90. let 20. století. Od té doby se však výrazně posunuly, takže podnikům nabízí úplně nové možnosti.

Když dnes mluvíme o ERP systému, jedná se o komplexní řešení pokrývající celou škálu firemních procesů, přičemž spojuje business data a veškeré procesy do jediného celku, což výrazně pomáhá automatizovat procesy a zvýšit efektivitu různých operací napříč celým podnikem. Co, kde, jak a proč ve firmě automatizovat?

1. Automatizace výrobních procesů a plánování

Moderní ERP systém se spolehlivě postará o (rutinní) činnosti ve vašem podniku. A jako bonus budete mít neustále dokonalý přehled o výrobě, skladových zásobách či stavu zakázek. V praxi to tedy znamená maximálně efektivní a pružnou výrobu, která vychází ze 100% přesných a aktuálních informací.

Konkrétně ERP systém IFS Cloud automatizuje výrobní procesy a poskytuje široké možnosti integrace na výrobní technologie pro sběr dat, což vede k(e):

 • lepšímu přehledu o výrobě (vždy máte zpětnou vazbu, která vám pomůže s okamžitou reakcí na vzniklou situaci i s průběžnou optimalizací procesů),
 • minimalizaci chybovosti lidského faktoru (ERP systém nezapomene, nezkreslí hodnoty, nepřehlédne se o řádek v tabulce, okamžitě upozorní na anomálii atd.),
 • výraznému snížení administrativní zátěže (dochází k automatickému vykazování činností, průběžnému odvádění výroby a aktualizacím stavů v reálném čase, zaznamenávání a vyhodnocování dat atd.).

2. Automatizace procesů nákupu a dodavatelského řetězce

Díky pokročilým nástrojům IFS Cloud pro řízení vašeho dodavatelského řetězce se váš ERP systém stane silnou konkurenční výhodu, se kterou se vám bude úspěšně dařit překonávat i kolísání nabídky a poptávky.

ERP systémy v současnosti nabízí celou řadu možností automatizace procesů, které zvýší produktivitu práce, sníží provozní náklady a zefektivní komunikaci. Pro ilustraci uvedeme aspoň 5 konkrétních příkladů z oblasti nákupu a dodavatelského řetězce:

 • Navrhování nákupních objednávek. ERP systém na základě vámi nastavených kritérií průběžně vyhodnocuje skladové zásoby i požadavky evidované v systému (z plánů výroby, údržby i servisu) a ve správný okamžik automaticky navrhne nákupní objednávku.
 • Správa nákupu. Řešení IFS Cloud vám pomůže v řízení celého procesu nákupu. Od plánování přes objednávání až po příjem zboží.
 • Zpracování nové prodejní objednávky. Software automaticky vyvolá interakci s oddělením zásobování, financí a expedice.
 • Elektronická fakturace (eInvoicing). Tento druh automatizace znamená především urychlení procesu a snížení nákladů na zpracování dokladů.
 • Sledování výkonnosti dodavatelů. ERP systém vám na základě předem definovaných hodnotících kritérií včas identifikuje potenciální problémy v dodavatelském řetězci, což vede ke zvýšení efektivity i zlepšení vztahů s dodavateli.

3. Automatizace procesů účetnictví a financí

Dokonce i v účetnictví už dnes může platit známý citát Tomáše Bati: „Lidem myšlení, strojům dřinu.“ ERP systém totiž dokáže plně automatizovat až 90 % účetních operací. Díky tomu vaši účetní neztrácí drahocenný čas u běžných transakcí, ale místo toho svou expertízu efektivně využívají k řešení nestandardních situací. Systém IFS Cloud vám pomocí automatizace účetnictví výrazně ulehčí:

 • vytváření faktur,
 • monitorování plateb,
 • řízení procesů účetní závěrky,
 • sledovat cash flow a finanční výkazy,
 • vytvářet přehledné reporty (pro vedení),
 • a mnoho dalších procesů.

Mezi výhody automatizace vašeho účetnictví patří také eliminace chybovosti, vysoká kvalita a integrita dat i dodržení správných obchodních a platebních podmínek.

4. Automatizace procesů projektového řízení

Jak si vede konkrétní projekt? Přestože se jedná o poměrně jednoduchou otázku, v mnoha společnostech se hledá relevantní odpověď zbytečně dlouho a složitě, zvláště v případě většího počtu souběžně realizovaných projektů. Mnoho práce a starostí vám ERP systém IFS Cloud ušetří také díky automatizaci pravidelného vyhodnocování projektů. S řešením IFS Cloud v každém okamžiku tak jednoduše získáte dokonalý přehled o vašich projektech, a to z časové, věcné i nákladové perspektivy.

ERP systém IFS Cloud vám pomůže:

 • monitorovat plánování projektů,
 • spravovat rozpočty,
 • řídit procesy rozdělování úkolů,
 • sledovat průběh projektů a dodržování nastavených termínů,
 • vyhodnocovat (potenciální) rizika v reálném čase, abyste mohli rychle a správně reagovat,
 • monitorovat další KPI vašich projektů,
 • a s mnoha dalšími věcmi v oblasti správy projektů.

5. Automatizace procesů v sektoru údržby a servisu

Chcete v organizaci naplno využívat koncept efektivního plánování údržby RCM (Reliability Centered Maintenance), který vám sníží náklady na servis, zlepší spolehlivost i provozuschopnost strojů, a navíc vám pomůže ke správnému pochopení úrovně rizika? Potom budete nutně potřebovat automatizaci procesů řízení a plánování údržby reaktivní, preventivní a prediktivní.

ERP systém IFS Cloud vám automatizuje procesy:

 • Plánování údržby a oprav s ohledem na skutečný stav konkrétního zařízení, pravidelné intervaly a vámi nadefinované priority.
 • Plánování zdrojů na základě naplánované údržby, servisu a odstávek (systém automaticky alokuje lidské zdroje a nákupnímu oddělení pošle požadavek na materiál nebo náhradní díly atd.).
 • Monitorování nákladů. Co, kde, jak, proč a za kolik. Náklady na údržbu se průběžně aktualizují, takže snadno získáte dokonalý přehled.

AI otevírá nový potenciál automatizace procesů v ERP

Hlavním trendem současnosti i budoucnosti je jednoznačně umělá inteligence (AI). Studie od IBM říká, že 35 % společností v roce 2022 už ve svém byznyse nějakou formu AI aktivně využívá a dalších 42 % společností testuje možnosti jejího zavedení. Proto asi není žádným překvapením, že inovativní ERP systémy už dnes těží z potenciálu AI. Díky integraci těchto moderních technologií mohou organizace jednoduše analyzovat obrovské množství dat a automatizovat ještě více procesů. A to znamená ještě větší přesnost, efektivitu, produktivitu i ziskovost celého podniku.

Automatizovat procesy pomocí ERP systému s AI můžete například v oblasti:

 • Správy skladových zásob. Strojové učení se v tomto případě využívá k analýze historických dat i k predikci budoucí poptávky.
 • Řízení vztahů se zákazníky. O rychlou interakci se zákazníkem se spolehlivě postará integrovaný chatbot.
 • Finančním řízení. AI průběžně automaticky analyzuje platby a faktury, což znamená, že se včas dozvíte o (potenciálních) problémech.

Obraťte se na nás

InfoConsulting Czech se věnuje ERP systému IFS již více než 20 let, a to zejména segmentu výrobních a stavebních firem – od implementace ERP, přes špičkovou podporu, až po kontinuální rozvoj dle vývoje podniku, trhu, ale i dle technologických inovací.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1