fb
IT Systems 7-8/2015 Energetika a utility 9. 9. 2015 15:46

Integrace Smart Meteringu a ERP systémů

šetří čas i peníze

GordicChytrá zařízení pro odečítání spotřeby energií ušetří ve spojení s informačním systémem peníze i čas. Sledovat spotřebu energií areálů, objektů a dalších menších celků, které mohou být na geograficky odlišných místech, je v rámci nutnosti všeobecného tlaku na šetření již nutností. Obcházení měřičů ručním odečítáním hodnot a následné přepisování (sehrávání) do centralizovaných aplikací je metoda dnes již velmi zastaralá se spoustou nedostatků, mezi které patří časová náročnost, finanční nerentabilnost, nepravidelnost odpočtů, nutnost alokace lidských zdrojů a také chybovost způsobená právě lidským faktorem. Tento způsob také neumožňuje včasnou detekci havárie.

„Chytré“ nemusí být jenom telefony

V rámci současných informačních systémů jsou již vyvíjeny nadstavby pro oblast Smart Meteringu, která zajistí bezpečné a automatizované odečítání měřených médií, jako jsou voda, elektřina a plyn.

Základ celého konceptu je postaven na odečtových zařízeních, takzvaných SmartMetrech, které zajišťují automatizovaný přenos dat do centrálního úložiště. Je možné nastavovat intervaly odečtu, zjištěné hodnoty centralizovaně ukládají.

Celou platformu lze provozovat v rámci vlastní infrastruktury organizace nebo s využitím cloudu. Klíčovou devízou řešení je vysoká bezpečnost a integrace. Při monitorování spotřeb jsou vyhodnocovány nestandardní odběry médií, které mohou signalizovat havarijní stavy, případně poukazují na černé odběry. Zjištěné anomálie jsou evidovány a zasílány notifikacemi kompetentním osobám. Nastavení mezních hodnot je samozřejmě škálovatelné. Veškerý sběr dat a veškeré operace se zaznamenávají, samozřejmostí je také okamžitý odečet spotřeby konkrétních zařízení.

Výhody řešení Smart Meteringu:

  • Finanční rentabilita (zabránění havárie => únik médií );
  • Automatizovaný proces odečtů;
  • Přehledné zobrazení odečítaných míst;
  • Eliminace havarijních stavů;
  • Historie odečtů;
  • Napojení na další systémy;
  • Finanční úspora díky prováděným predikcím.

Od odpočtu až k platbě automatizovaně

Řešení integruje celou řadu komunikačních standardů, ale i proprietárních protokolů různých výrobců. Pro přehlednost a komfort uživatele se jako důležitá součást jeví napojení na geografický informační systém (GIS), kde se přehledně zobrazují všechna místa odpočtu. Integrace s informačním ERP systémem zajišťuje vazbu na ekonomiku organizace. Odečtová zařízení je možné evidovat v majetkových kartách příslušného areálu, budovy nebo například patra. V případě fakturačních měřičů je možná provázanost všech ekonomických dokumentů – dodavatelská smlouva, dodavatelská faktura, atd. Samozřejmostí je automatické generování plateb na základě skutečné spotřeby. Z uložené datové základny je možné provádět predikce rozpočtu a další analytické operace za pomoci Business Inteligence řešení.

Lze očekávat, že díky svým výhodám bude Smart Metering a informační systémy, které ho podporují, již brzy patřit k základním prvkům efektivně fungující komerční organizace i úřadu veřejné správy. Přispějí k automatizaci činností, úspoře finančních prostředků i času.

Ladislav Mazač, GORDIC Ladislav Mazač
Autor článku pracuje ve společnosti GORDIC.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1