fb
IT Systems 6/2020 Účetní a ekonomické systémy Cloud a virtualizace IT 21. 7. 2020 9:28

Je model software jako služba výhodou pro malou firmu?

TULIP SolutionsKde vlastně spočívá hlavní rozdíl mezi starým světem softwarových licencí, velkých „on premise“ implementací, a dnešním světem softwarových služeb a cloudových řešení? Je tento nový model IT služeb pro malou firmu výhodou, či naopak nevýhodou?

Nebudeme vás dlouho napínat. Přikláníme se k názoru, že model software jako služba (dále také SaaS, z anglického „Software as a Service“) je spíše výhodou. A to primárně z důvodu rozložení finančních investic do IT řešení, údržby a různorodosti jednotlivých služeb.

Starý svět softwarových „on premise“ implementací

Dnes používaný model prodeje softwaru jako služby nabízí malým firmám možnost využít profesionální nástroje na různé služby za rozumnou cenu. Pokud jste v minulosti chtěli využívat opravdu špičkový software (a bylo víceméně jedno, v jaké oblasti řízení firmy), museli jste většinou na začátku spolupráce zaplatit vysoký poplatek za nastavení systému. Následně jste platili další poplatky za licence, které však byly značně neflexibilní. Často se jednalo o poplatky formou nákupu licencí za počet uživatelů, které se následně buď dále dokupovaly, anebo nakonec firma ani nevyužila to, co si zakoupila. Nemluvě o dalších poplatcích za uživatelskou podporu. Nedej bože v situaci, že jste chtěli něco specifického v systému upravit... Všichni dobře známe hodinové sazby IT konzultantů.

Účetně se tyto poplatky daly v nákladech vyřešit ještě poměrně elegantně, a to zařazením do majetku a jeho odepisováním. Avšak z pohledu cash flow šlo zpravidla o velké investice, které se jednoduše musely zaplatit a nebylo možné je rozložit v čase. Následkem toho menší firmy zkrátka opravdu špičkový software nepoužívaly. Takové investice si nemohly dovolit.

Nový svět SaaS je vám blíž

V současnosti právě model „software jako služba“ umožňuje malým firmám používat de facto libovolný software, včetně těch skutečně špičkových (nejen) světových a „pekelně“ drahých. Změnou celého modelu fungování softwarového trhu dnes samozřejmě nezaplatíte za software výrazně méně, ale máte tuto investici rozloženou v čase i z pohledu cash flow, nejen z pohledu nákladů a účtování.

Zároveň jsou dnešní aplikace postavené jako služba zkompletované rovnou do balíčku s infrastrukturou a vy se skutečně o nic nemusíte starat. Pryč je doba velkých robustních řešení, kdy vám jeden software pokryl ve firmě všechny procesy. Za rozumný dnes můžeme považovat stav, kdy se do firmy zavede klidně několik různých řešení, která vám excelentně vyřeší jednotlivé problematické oblasti. Špičkový software pro řízení lidských zdrojů napojený na databázi kandidátů, mzdový software napojený přímo na správu sociálního zabezpečení, účetní software napojený na firemní databázi, daňový portál propojený se státními evidencemi a podobně. Dnes si jednoduše můžete poskládat vše tak, jak to vyhovuje vám. Neplatíte tak za jedno velké komplexní řešení, u nějž často musíte dělat zbytečné kompromisy.

Kde je háček při používání SaaS?

Software jako služba vypadá jako jasné WIN-WIN řešení pro všechny strany. Firma nakoupí software podle svých preferencí, softwarová firma vydělá. Kde je tedy ten háček?

V první řadě, i zde se vlastně musíte přizpůsobit danému softwaru a jeho vývojové mapě. V dobách, kdy jste si nakoupili software „k sobě“ a nainstalovali jste ho, měli jste více pod kontrolou jednotlivé verze. Ve většině případů jste se tedy sami rozhodli, kdy přejdete na novější verzi daného softwaru – bezpochyby také s ohledem na to, zda vám novější verze v něčem (ne)vyhovovala. V případě SaaS tuto možnost povětšinou nemáte. Často je to právě naopak – automaticky využíváte vždy nejnovější verzi daného softwaru, což nemusí být vždy vítané. Novější verze vám jednoduše nemusí vyhovovat. Změní se nějaká funkčnost, na kterou jste byli zvyklí, a nechcete používat novou. Dnes to často nedokážete vůbec ovlivnit a nezbývá vám nic jiného než situaci akceptovat. Nejvíce patrné to bývá u velkých korporacích jako Microsoft nebo Google (v soukromí můžeme jev pozorovat i u jakékoliv sociální sítě), které nám neustále vnucují aktualizace, často výrazně měnící funkce a design řešení, bez možnosti používání staré verze.

Podobné je to též s infrastrukturou. Když si dnes koupíte softwarovou službu, v drtivé většině případů si nakoupíte přímo také infrastrukturu „ten počítač“, na kterém software „někde běží“ a vy se přes internet připojujete k vašim datům. Opět je obrovskou výhodou, že nemusíte řešit žádný hardware, server ani nic podobného. Specificky z pohledu bezpečnosti a zálohování dat považujeme novou dobu SaaS za velký přínos pro firmy jako konzumenty této služby.

Bezpečnost dat a jejich kontrola

Je to jednoduché – spočítejte si, kolik vaše firma ročně investuje nebo investovala do zabezpečení vašich počítačů, ať už koncových stanic, notebooků nebo softwaru. Jak často je zálohujete, zda máte na počítačích šifrovaná data a podobně. Dobré zabezpečení vám jako konzumentovi softwarová služba musí přinášet, neboť software je jejich hlavní business a jakýkoli bezpečnostní incident a ztráta dat by pro službu měla fatální následky. O bezpečnost se proto nebojte.

Zároveň však trochu ztrácíte kontrolu nad svými daty v tom smyslu, že pokud se dodavatel dané služby rozhodne přesunout vaše data do jiného datového centra, nemáte v podstatě žádnou možnost to ovlivnit.

Samostatnou kapitolou může být potom ukončení používání takové služby. Ukončení samotné není obvykle problém, zkrátka z měsíce na měsíc přestanete službu využívat, a tedy ji i platit. Otázkou však zůstává: Co s daty, která jste po dobu jejího používání pořídili? Export těchto dat a jejich následný skutečně bezpečný výmaz u dodavatele může být již další kapitola. Je proto dobré si dát na takové situace pozor už při výběru služby a podpisu smlouvy.

Shrnutí

Co byste si z toho měli odnést? Dnešní doba rozhodně umožňuje i menším firmám využívat software, který si před desetiletím mohly dovolit jen velké korporace. Z pohledu softwarové firmy model prodeje softwaru jako služby také umožnil své řešení menším firmám vůbec nabídnout. Nečekejte však, že na softwaru oproti starým licenčním modelům výrazně ušetříte. Spíše dokážete takovou investici řídit z pohledu cash flow a celkového rozložení nákladů v čase.

Viktor Mečiar Viktor Mečiar
Autor článku je ředitelem společnosti TULIP Solutions.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1