fb
IT Systems 7-8/2020 AI a Business Intelligence 23. 9. 2020 8:46

Svět vzhůru nohama nabízí více příležitostí pro RPA

SoitronZavádění softwarových robotů (RAP – Robotic Process Automation) do celé řady firem se v odborných kruzích stalo často skloňovaným tématem loňského i letošního roku. Nic na tom nezměnila ani pandemie koronaviru, ba právě naopak. Firmy, které již s RPA technologiemi nějakým způsobem koketovaly, díky nim dokázaly zachovat efektivitu své práce. Krizová situace zároveň odhalila řadu dalších možností, které by RPA do budoucna mohla přinést organizacím napříč nejrůznějšími obory.

Obecně je možné říct, že se naplňuje předpověď analytiků společnosti Gartner z loňského roku – minimálně v případě velkých firem se RPA pomalu ale jistě stává užitečnou mainstreamovou záležitostí, která dokáže transformovat neefektivní firemní procesy, šetřit náklady a posouvat danou společnost vpřed. Podle Gartneru navíc bude do roku 2022 RPA v nějaké formě používat až 85 % velkých společností.

V podstatě ideálním prostředím pro zavedení robotické automatizace procesů jsou úřady a další veřejnoprávní instituce. Jejich ekosystém je totiž doslova protkán sadou vzájemně provázaných formulářů, databází, systémů, aplikací a dalších softwarových nástrojů, které úředníci každodenně „krmí“ novými daty. Vzniká tím poměrně značný prostor pro chyby, a to i v době, kdy nejsou pracovníci doslova zavaleni požadavky veřejnosti tak, jako tomu bylo ještě v nedávné době.

RPA by přitom dokázala pomoci například úřadům práce se zpracováním velkého množství žádostí občanů o zařazení do evidence a při vyřizování dávek v nezaměstnanosti. Automatizace mohla také zrychlit odbavení žádostí firem a živnostníků o finanční podporu z důvodu poklesu tržeb v rámci opatření státu. Nasazený algoritmus by po vyhodnocení pracovníků daného úřadu předložil pouze žádosti, které splňují zadaná kritéria.

Krize kolem koronaviru jednoduše odhalila nové možnosti využití RPA technologií i na místech, kde bychom je dříve nehledali. Příkladem může být řešení v podobě softwarových robotů, které nabízíme ve spolupráci se softwarovou firmou UiPath v nemocnicích a úřadech.

Potenciál ve zdravotnictví a farmacii

RPA technologie se také stále častěji objevují v segmentu zdravotnictví a farmacie. Jedná se o logický krok vzhledem k tomu, že tento sektor je charakteristický pracovně náročnými činnostmi, rostoucím objemem zpracovávaných údajů i vysokými nároky na údaje o pacientech. Ve zdravotnictví může RPA mimo jiné pomoct s automatizací přijímání a propouštění pacientů v nemocnicích, vyhledávání jejich anamnéz nebo testování na nejrůznější nemoci.

Automatizovaný proces může také významně přispět k řešení složitých a časově náročných procesů, jako je tok dat mezi jednotlivými odděleními, digitalizace papírových formulářů či vyhledávání výsledků testů.

Ještě větší potenciál má pak RPA ve farmaceutickém průmyslu. Podle zkušenosti společnosti Automation Anywhere, která je jednou z předních světových firem v oblasti automatizačních systémů, jsou farmaceutické firmy do jisté míry napřed oproti ostatním segmentům. Nerozhodují se totiž, zda RPA nasadit, ale uvažují o rozšíření automatizace i na další procesy jako je validace nových léčiv, kontrola procedur související s uvolňováním nových léků či nábor dobrovolníků pro klinické testy a správa dat o jednotlivých testech.

S využitím softwarových robotů v některé z těchto zmíněných oblastí by mohlo přijít také zásadní urychlení klinických studií a schvalování nových léčiv. S tím souvisí i další praktický příklad využití RPA v praxi a to konkrétně v procesu předkládání jednotlivých požadavků kontrolním úřadům. Jedná se o časově náročný postup, který zahrnuje činnosti jako sledování stavu jednotlivých dokumentů a tvorbu kompilace záznamů za účelem vytvoření finální podkladové dokumentace. Konzultantské společnosti dokonce odhadují, že při využití RPA v tomto konkrétním procesu je možné zkrátit dobu zpracování o 65 %.

Dětské krůčky na cestě k velké změně

Žádná změna se neodehraje přes noc. Firmy a organizace napříč trhem by však měly začít posuzovat, zda ve svém fungování nemají nějaké nenáročné a repetitivní úkoly, které by bylo vhodné svěřit do péče právě softwarovým robotům.

Naplnění potenciálu RPA ale je a nadále bude podmíněno také stanovením rozumných očekávání na začátku celého procesu automatizace, častou komunikací mezi vývojáři a uživateli a také poskytnutím kvalifikovaného školení in-house odborníků či zajištění profesionální konzultace od dodavatelů těchto technologií.

Viktória Lukáčová Bracjunová Viktória Lukáčová Bracjunová
Autorka článku dohlíží ve společnosti Soitron na vývoj nových produktů v oblasti robotické automatizace procesů a umělé inteligence.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1