fb
IT Systems 7-8/2015 BPM – Procesní řízení 29. 8. 2015 7:46

Podnikové portály (3. díl)

Portálové projekty a časté chyby zadavatelů

IBA.czUvažujete-li o nasazení portálové technologie do vaší společnosti, následující článek by vám měl napovědět, čeho byste se měli vyvarovat, na co se naopak zaměřit a jak se vyhnout riziku neúspěchu, ztracené příležitosti a špatně vynaložených investic.

Berte portál jako strategii a vizi

Portál není tím typem SW aplikace, kterou je v organizaci vhodné aplikovat „jen tak“. Svým způsobem představuje směr či strategii firemního IT, kterou je za určitých okolností vhodné zvolit a setrvat v ní. Jako každá strategie, i tato by měla mít svou vizi, plán, přínos, návratnost, vlastníka a celou řadu dalších charakteristik. Právě nepojmenovaná strategie bývá v portálových projektech častou chybou.

Určete vlastníka

Rozhodnutí o implementaci portálu by mělo být vždy bedlivě zváženo, a to z mnoha pohledů, od finančních přes technologické až po organizační. Zvolíte-li strategii postavenou na portálové technologii, je nutné určit jejího vlastníka. Byť se to může zdát banální, nezvolení vlastníka portálu bývá jedním z důvodů opouštění této technologie. Bez vlastníka lze jen velmi těžko udržet danou strategii a to, co mělo prvotní účel ve více homogenním (portálovém) prostředí, se bude čím dál tím více štěpit a stávat se složitějším a zamotanějším. Je zapotřebí někoho, kdo bude portál ve společnosti prosazovat a umožní plné využití jeho přidaných hodnot.

Spočítejte náklady nejen na pořízení

Implementace portálů v organizacích ovlivní celou řadu stávajících systémů či procesů a jejich zavádění je investičně nákladnější než pořizování jednodušších či úzkoprofilových aplikací. I proto je zapotřebí zvažovat, jaké jsou přidané hodnoty portálové technologie, jaké jsou s tím spojené náklady (po celý čas strategie) a jak vychází návratnost investice. Častou chybou je zaměření se pouze na implementační investice a nezohlednění rozvojových investic či nákladů na provoz a údržbu. V takovém případě zákazníci často končí ve stavu, kdy pořízení portálové technologie bylo relativně levné, nicméně kvůli nepovedené implementaci a technologickým dluhům utrácejí prostředky v podpoře a údržbě a nezbývá na rozvoj, který je jediným hnacím motorem na cestě za vizí, vytyčenou ve zmíněné strategii.

Není dodavatel jako dodavatel

S předchozím bodem velmi souvisí volba vhodného a zkušeného dodavatele. Vzhledem k velikosti investice a fatálnímu dopadu při špatné implementaci si žádný zadavatel nemůže dovolit udělat chybu. Ty nejrozšířenější portály se vyvíjejí již celou dekádu a díky obecnosti svého použití jsou také relativně složité. Je potřeba mít dodavatele, který má patřičné znalosti a zkušenosti. Jeho volba by měla být stejně strategická jako v případě výběru portálu. Vzájemná nedůvěra (která může vzniknout např. jako „vystřízlivění“ po implementaci portálu) mezi zadavatelem a dodavatelem stojí spoustu peněz.

Myslete ve velkém, jednejte v malém

Jednou z dalších chyb je realizace formou „velkého třesku“ nebo příliš složitá portálová architektura. Budujte portál postupně a v případě potřeby přeuspořádejte priority. Tím, jak se bude adaptovat portálová technologie v organizaci, budou vznikat přidané hodnoty, které mohly být na začátku skryté. Při vodopádovém způsobu implementace není cesty, jak toto podchytit. Příliš složitá architektura naopak zvyšuje náklady a prodlužuje dobu implementace. Time-to-market je ukazatel, který by měl být v tomto případě sledován. Samozřejmě platí, že čím je kratší, tím větší náskok před konkurencí můžete získat.

Konkurence nespí a chyby se dnes neodpouštějí. Neopakujte tedy chyby, kterých se dopustili vaši předchůdci.

Pavel Šafář, IBA CZ Pavel Šafář
Autor článku je IT konzultant společnosti IBA CZ.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1