fb
IT Systems 6/2019 Automobilový průmysl 19. 8. 2019 14:11

Co přináší nová verze MMOG/LE?

MMOG/LEAutomobilový průmysl je odvětví, které historicky určuje trendy, které následně přebírají ostatní odvětví, jako je strojírenství, elektrotechnika, popřípadě potravinářský průmysl. To je možno dokumentovat např. používáním EDI komunikace, která je v dnešní době ve výše uvedených odvětvích standardem.

Dodavatelský řetězec automobilového průmyslu

Automobilový průmysl má nejsložitější dodavatelský řetězec ze všech odvětví. Dodavatelský řetězec (supply chain) je systém tvořený řadou procesů mezi všemi firmami, které stojí mezi základní surovinou a konečným zákazníkem. Tyto procesy jsou zpravidla rozděleny do jednotlivých firem a zahrnují i logistické procesy, kterými suroviny, zboží nebo výrobky putují mezi firmami. Čím více firem je v dodavatelském řetězci zapojeno, tím je delší a složitější

Pro výrobu konkrétního auta dodávají díly do montážních závodů automobilek (Ford, VW, Opel, GM, Volvo…) stovky přímých dodavatelů první úrovně (Tier 1 – dodavatelé systémů a modulů), tyto dodavatele zásobují tisíce dodavatelů druhé úrovně (Tier 2 – dodavatelé podsestav a jednotlivých montážních dílů) a tyto dodavatele zásobují desetitisíce dodavatelů třetí a čtvrté úrovně (Tier 3 a Ter – dodavatelé surovin a jednotlivých komponent). Čím výše je subdodavatel v řetězci, tím větší jsou nároky kladené na rychlé a přesné zpracování dat v rámci firmy, ale i výměnu mezi subdodavateli, nebo přímo s automobilkou.

Aby bylo možno tento velmi složitý dodavatelský řetězec řídit, založil si automobilový průmysl dvě organizace, které stanovují standardy pro automobilový průmysl. Jedná se o ODETTE (Odette International) a AIAG (Automotive Industry Action Group), kdy ODETTE stanovuje standardy podnikové elektronické komunikace, výměny technických dat a řízení logistiky. AIAG byl založen automobilkami Chrysler, Ford a General Motors, které vytvořily pro automobilové výrobce a dodavatele fórum zaměřené na spolupráci na vývoji řešení, kterými lze snižovat náklady a složitost dodavatelského řetězce.

Co je MMOG/LE?

Jedním z výstupů spolupráce těchto organizací je logistické hodnocení MMOG/LE (Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation), kdy sebehodnocení MMOG/LE má podobu excelové tabulky skládající se z otázek, na které je nutno odpovědět ano či ne. Je rozčleněno do šesti kapitol, které obsahují 197 hodnotících kritérií a ta jsou dle důležitosti rozčleněna na F1, F2, F3, kdy kritéria F3 jsou brána jako kritická. Výsledkem hodnocení je zařazení dodavatele do kategorie A, B a C, přičemž A označuje společnost patřící k nejlepším. Nesplněním jednoho kritického kritéria F3 je dodavatel automaticky zařazen do kategorie C a musí sestavit plán nápravných opatření k dosažení hodnocení A. Hodnocení obsahuje kapitoly ‒ vize a strategie, organizace práce, plánování kapacit a výroby, zákaznické rozhraní, řízení výroby a výrobků a dodavatelské rozhraní.

MMOG/LE používají zákazníci v automobilovém průmyslu k výběru a hodnocení procesu výroby, hotových součástek a servisních a skladových procesů. Hodnocení také zavádí společnou definici procesů řízení dodavatelského řetězce, které organizacím pomáhají:

 • určit robustnost stávajících interních procesů
 • standardizovat operace dodavatelského řetězce
 • usnadnit kontinuální zlepšování
 • zvýšit spokojenost zákazníků
 • snižovat rizika na všech úrovních dodavatelů automobilového průmyslu

MMOG/LE zahrnuje jak úplné, tak základní hodnocení. Obecně se používá kompletní hodnocení mezi dodavateli OEM a Tier 1, zatímco základní se používá v nižších úrovních dodavatelského řetězce. Základní hodnocení je podmnožinou plné verze, která umožňuje dodavatelům nižší úrovně pokračovat v hodnocení a dosáhnout statusu světové třídy.

Novinky v MMOG/LE verze 5

AIAG a Odette International vydávají letos v létě už pátou verzi hodnocení MMOG/LE.

Nový způsob zaslání hodnocení
Nová verze MMOG/LE nahradí v současné době používané Excel prostředí novou aplikací založenou na prohlížeči, nazvanou MMOG.np (New Platform). MMOG.np bude obsahovat stejný obsah (kapitoly, dotazy, váhy) jako aktuální verze Excel verze 4, ale také nabízí všechny funkce, které lze očekávat od nejmodernějšího IT nástroje. MMOG.np bude založena jako cloud řešení (MMOG.np Cloud), ale také může být lokálně nainstalována na samostatném počítači nebo na podnikovém intranetu (MMOG.np Local) v závislosti na preferencích uživatele nebo firemních zásadách.

Nový způsob bodování

V MMOG/LE verzi 5 se snížil počet kritérií na 187, ovšem dosažení úrovně A nebo ZA bude obtížnější. Počet kritérií F3 vzrostl z 34 na 43. Kritéria F3 jsou základem pro řízení dodavatelského řetězce. Pokud tedy organizace nezíská jedno kritérium ze skupiny F3, standard MMOG/LE automaticky posune skóre na úroveň C nebo ZC.

Těchto 43 kritérií se zaměřuje na oblasti ERP, EDI/Web, čárové kódy a procesy kvality, které by měly být využívány v dodavatelském řetězci. Tyto doplňkové procesy kvality jsou zaměřeny na procesy, jako je komunikace se zákazníky a dodavateli, nápravná opatření, řízení rizik a řízení subdodavatelů. Několik dalších kritérií F3 bylo aktualizováno tak, aby bylo v souladu se zásadami Mezinárodní pracovní skupiny pro automobilový průmysl (IATF) 16949.

Kromě dalších kritérií této skupiny v nové verzi musí organizace splnit ve výši 95 %, aby dosáhla úrovně A, oproti 90 % v předchozích verzích.

Nová kritéria, vyrovnání a koncepty
Od poslední verze MMOG/LE v oblasti technologií, řízení dodavatelů, řízení rizik, kvality a výkonnosti se v odvětví mnoho změnilo. Budou proto zásadně přepracovány, popřípadě nově přidány oblasti – řízení rizik, kybernetická bezpečnost, digitalizace a průmysl 4.0.
Standard MMOG/LE proto nově obsahuje:

 • sladění s IATF 16949 (např. nápravná opatření, výkon dodavatele, kaskádové osvědčené postupy a normy v celém dodavatelském řetězci)
 • klade větší důraz na řízení rizik a pohotovostní plány v celém dodavatelském řetězci, včetně politiky kybernetické bezpečnosti
 • hlubší sladění strategií, cílů a kontinuálního zlepšování
 • klade větší důraz na minimalizaci nebo odstranění nedostatků
 • klade důraz na koncovou integraci systémů
 • dává větší důraz na požadavky v kapitole 6: Rozhraní dodavatele (např. výběr a hodnocení dodavatele, uvedení nového produktu, použití metrik v procesu hodnocení dodavatelů)
 • kompletní elektronická výměna dat se subdodavateli s cílem dosáhnout 100 % EDI/web
 • přijetí pokročilých technologií (strojové učení, inteligentní výroba, Čína 2020, digitální transformace) s cílem zvýšit výkon a efektivitu

Další novinky MMOG/LE v5 jsou především – komplexnější údržba dat, vyhrazené funkce pro zákazníky a dodavatele, hodnocení rozdělené do více stránek, neomezený počet uživatelů s řízeným přístupem, vícejazyčnost (možnost vyplňovat odpovědi ve více jazycích), použití předchozích hodnocení jako šablon, import/export hodnocení z aktuálního nástroje založeného na aplikaci Excel a hromadný import dat zákazníků a dodavatelů.

Jaké kroky byste měli udělat?

Apeluji na každého, aby si pořídil verzi 5, jakmile bude k dispozici. S významnými změnami v hodnocení a kritériích budete potřebovat dostatek času na přípravu. Pokud vaše organizace potřebuje pomoc s novou verzí MMOG/LE nebo podporu při přípravě na zákaznický audit, nabízíme službu, která vám pomůže. Pokud máte nějaké dotazy týkající se MMOG/LE verze 5 nebo MMOG.np nebo potřebujete pomoc při řízení procesu, napište nám na mmogle@minerva-is.eu.

Michael Hégr Michael Hégr
Autor článku je konzultant a školitel MMOG/LE ve společnosti Minerva Česká republika.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1