fb
IT Systems 12/2019 Automobilový průmysl Trendy ICT 31. 1. 2020 9:54

Automotive už nevoní jen po benzínu, ale i po datech

Kdo si nezvykne, čeká ho dieta

Dell TechnologiesRok 2019 byl pro český automobilový průmysl přelomový. Pravděpodobně dosáhl svého vrcholu a nyní již pociťuje ochlazení poptávky. Podle Svazu dovozců automobilů klesl meziročně prodej nových vozů o sedm procent. Když k tomu připočteme stoupající napětí v mezinárodním obchodu a zpřísňování ekologických norem a s tím související tendenci zákazníků odkládat nákupy, nelze očekávat razantní změnu trendu k lepšímu. Pokud se ovšem nechopí příležitosti, kterou nabízí propojená automobilita. Automobilový průmysl už dnes totiž nevoní jen benzínem, ale pokud mu chce někdo přijít na chuť, musí si zvyknout, jak voní data.

Automobiloví výrobci nyní uvízli v pomalém pruhu, ale cesta k novým příležitostem je na dosah. Podle výzkumné a poradenské společnosti Frost & Sullivan se totiž trh navázaný na automobilový průmysl rozrůstá závratným tempem, a to právě díky segmentům jako jsou služby zajištění mobility, služby ve vozidle a osobní přepravní služby, které hrají stále důležitější roli. Frost & Sullivan odhaduje, že do roku 2030 bude na silnicích 90 milionů autonomních vozidel a že trh mobility jako služby bude dosahovat hodnoty 2 bilionů dolarů.

Autonomní autobus jezdící v německém Bad Birnbachu, foto: Richard Huber, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org
Autonomní autobus jezdící v německém Bad Birnbachu, foto: Richard Huber, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org

Automobilky usilovně pracují na využití této příležitosti. Dobře si uvědomují, že tato rozhodující změna vystaví osvědčené obchodní modely zkoušce a že budou nutné značné investice do nových technologií a pracovníků s novými kvalifikacemi.

Podle nové studie společnosti Frost & Sullivan si sice manažeři uvědomují, že budoucnost spočívá v mobilitě, která využívá možnosti připojení, ale mnozí tápou, jako dále postupovat směrem k ziskové, plně autonomní digitální budoucnosti automobility.

Objemy dat srovnatelné s Facebookem a AWS

Všechny formy této propojené mobility (spotřebitelské, komerční i průmyslové) budou muset být inteligentní a samořiditelné a schopné se pohybovat po vymezených chytrých trasách, ale i po digitálních městech kdekoli a světě. Pro výrobce vozidel to znamená příležitost k vytvoření nových modelů založených na inovativních produktech a službách, které by jim přinášely hodnotu. Největší příležitost však bude představovat využití obrovských objemů nejrůznějších dat, která budou vznikat po celou dobu životního cyklu každého vozidla.

Abychom si je dokázali představit v kontextu, podle společnosti Frost & Sullivan průměrný automobil generuje 15 až 100 datových řad. Ty mohou využít další subjekty k nabídce 40 až 50 spotřebitelských a podnikových řešení a služeb, například správy vozového parku, pojištění, palubní zábavy, urbanistického plánování nebo optimalizaci při výzkumu a vývoji. Z nich lze 10-15 % ekonomicky zhodnotit již dnes jako nových zdrojů výnosů a kompenzovat tak zpomalení na trhu.

Podle odhadů společnosti Frost & Sullivan celý automobilový průmysl do roku 2030 vygeneruje celkem jeden zettabyte (ZB) dat – tedy objem srovnatelný nebo vyšší, než jakým dnes disponuje Facebook případně AWS. To znamená, že každé silniční vozidlo pravděpodobně denně vygeneruje 10 terabytů dat, tj. ekvivalent 520 milionů zpráv v aplikaci WhatsApp. Budou-li tato data efektivně spravovaná a využívaná, budou pro automobilky představovat vynikající prostředek ke zvýšení výnosů, odlišení od konkurence a diverzifikace obchodní činnosti.

Přesto si jejich vedení neví s očekávaným objemem dat rady. V červenci 2019 společnost Frost & Sullivan provedla rozhovory se 17 vysoce postavenými manažery (CIO, CTO, ředitelé pro autonomní a připojená vozidla) odpovědnými za obchodní, produktové a technologické transformační iniciativy v automobilkách, firmách poskytujících služby mobility a u jejich nejvýznamnějších dodavatelů. Dotázaní se sice shodovali na důležitosti využití dat pro budoucnost jejich podniků, ale zároveň přiznávali nedostatečnou shodu a velkou opatrnost ohledně dalších kroků, které by připravily jejich podnik na přechod na datově orientované obchodní modely.

Aby dokázaly nabízené příležitosti využít, musí si automobilky nejprve zpracovat datové strategie. To vyžaduje posun od shromažďování dat – sběru, ukládání a třídění dat generovaných vozidlem – k modelu nové generace, kdy budou schopni podporovat, zachytávat, katalogizovat, přesouvat, zabezpečovat a indexovat značně velké objemy strukturovaných i nestrukturovaných dat z mobilních a cloudových a zdrojů z okraje této sítě. Jedině tehdy budou automobilky schopné využít data pro provoz flotil připojených a autonomních vozidel a k dalšímu ekonomickému zhodnocení.

Připojená a autonomní budoucnost automobilismu začíná správou dat: konkrétně integrovanou softwarově definovanou a agilní cloudovou infrastrukturou schopnou zvládat zrychlující růst objemu dat. Automobilky se tak ocitají ve zcela novém paradigmatu, v němž musí fungovat, z čehož vyplývá i řada překážek, které musí překonat.

Čtyři překážky úspěchu autonomních vozidel

  1. Budou-li chtít výrobci automobilů a poskytovatelé mobility vyhovět rychle se měnícím požadavkům spotřebitelů i firemních zákazníků, budou muset být agilnější, zkrátit dobu uvádění inovací na trh a snížit náklady. Údaje o využití vozidel a způsobu řízení umožní automobilkám opravovat případné nedostatky na dálku poskytovanými aktualizacemi softwaru. Budou je moci také aplikovat při vývoji nových generací vozů.
  2. Pilířem automobilové dopravy a služeb mobility budou škálovatelné, flexibilní cloudové implementace. Vznikne řada nových, dosud neexistujících nativně cloudových aplikací, které budou těžit z dostupnosti a škálovatelnosti nového modelu. Data lze ekonomicky výhodně ukládat ve veřejném cloudu a zpracovávat je pomocí umělé inteligence a strojového učení.
  3. Umělá inteligence a strojové učení mohou být výrazným přínosem a měly by být začleněny do IT architektury podniku. Pro optimalizaci využití dat pro budoucí služby musí automobiloví výrobci a poskytovatelé služeb mobility zajistit, aby veškerá data (bez ohledu na formát, zdroj nebo stáří) zůstávala dostupná a kdykoliv ihned použitelná pro zpracování pomocí AI/ML v různých odděleních podniku.
  4. Za mnoha problémy stojí nedostatek interních znalostí a zkušeností s důležitými novými technologiemi, včetně cloudové strategie, AI/ML a datové vědy. Manažeři IT se potýkají s nedostatkem pracovníků a omezeným rozpočtem na nábor nových kvalifikovaných lidí, byť vědí, jaké dovednosti by do týmu potřebovali. Aktivně proto hledají partnery v technologickém průmyslu.

Automobilový průmysl potřebuje odborné partnery, kteří pomohou technologické překážky překonat. Mnozí ale kvůli obavám z vázanosti na jediného dodavatele hledají partnera, který dokáže nabídnout komplexnější pohled – partnera s rozsáhlým portfoliem technologií, dovednostmi a znalostmi, který dokáže provést výběrem z dostupných možností.

Autonomní vůz společnosti Waymo při testování v ulicích Los Altos, foto: Dllu, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org
Autonomní vůz společnosti Waymo při testování v ulicích Los Altos, foto: Dllu, CC BY-SA 4.0, wikimedia.org

Naplňování vize připojené budoucnosti

Báječný nový svět plný autonomních vozidel se rychle blíží. Ti, kdo v nadcházejících letech uspějí, budou nejen stavět skvělé vozy a nabízet nové služby zákazníkům. Budou mít dlouhodobou vizi, jednoznačný plán a vybudované vztahy s technologickými partnery, kteří jim pomohou inteligentně zvládat složité a rozsáhlé datové struktury potřebné k provozu připojených a autonomních vozidel a poskytování souvisejících služeb.

Úvodní grafika: Frost & Sullivan

Petr Zajíček Petr Zajíček
Autor článku je Client Solution Manager společnosti Dell Technologies.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1