fb
IT Systems 6/2018 Automobilový průmysl 27. 7. 2018 12:24

Aktuální trendy v automobilovém průmyslu

IFSNové služby zaměřené na data, pevné lehké materiály a v krátkém čase vybudovaná infrastruktura pro elektromobily jsou jedny z hlavních trendů v automobilovém průmyslu.

Když německá automobilka Opel zahájila v roce 1863 svou činnost, vyráběla šicí stroje a v roce 1899 přešla k výrobě automobilů. Společnost Peugeot měla nejprve mlýn na obilí, poté se věnovala výrobě oceli a po 80 letech začala v roce 1891 s výrobou automobilů. A přestože je někdy automobilový průmysl vnímán jako konzervativní odvětví, právě nyní zásadně mění strukturu své DNA. Současní představitelé automobilového průmyslu musí prokázat stejnou houževnatost, dynamičnost a přizpůsobivost, aby nezaostávali za svými konkurenty při investování do digitálních služeb.

Jako například společnost Schaeffler Group, jeden z největších světových dodavatelů ložisek, spojek, měničů momentu a převodových systémů pro automobilový průmysl. V roce 2016 společnost prodala automobilové díly v hodnotě 10,88 miliardy USD a oznámila novou digitální strategii pro činnosti v automobilovém průmyslu. V říjnu 2017 společnost Schaeffler koupila autinity systems GmbH, německou IT společnost, která se specializuje na digitální monitorování stavu a zaznamenávání údajů o stroji.

Začněte již dnes. Zítra už bude příliš pozdě

V případě současných automobilů se zážehovým motorem je potřeba asi 30 000 dílů. V případě elektromobilů je to asi 10 000–12 000 dílů. Velká Británie a Francie začnou s postupným vyřazováním zážehových automobilů do roku 2040. Paříž uvedla, že zakáže benzinové automobily do roku 2030 a Indie chce mít do roku 2030 všechny automobily na elektrický pohon. Pro výrobce komponentů, jako jsou výfuky (které se v elektromobilech nepoužívají), je záchranným lanem poskytování služeb (tzv. servitizace). Aby však byli připraveni, musí s odpočítáváním času do roku 2020, 2030 a 2040 začít již dnes. Integrace podnikového softwaru, který dokáže reagovat na tuto změnu a realizovat ji, vyžaduje čas. Čekání již není správnou volbou.

Nové materiály

Co má přednost – nízká hmotnost, nebo bezpečnost? A proč bychom nemohli mít obojí? Můžeme. Před mnoha lety výrobci automobilů řešili dilema, když usilovali o splnění protichůdných požadavků: Jedním z nich byly automobily s nižší hmotností (které produkují méně emisí CO2) a druhým požadavkem byly bezpečnější automobily (jež naopak vyžadují těžší komponenty.)

V letošním roce jsme svědky intenzivnějšího využívání nové generace materiálů, které jsou lehčí a bezpečnější a současně splňují přísnější regulační požadavky pro bezpečné automobily, jež produkují méně emisí CO2. Materiály jako hliník a ocel s vyšší pevností se stanou standardními materiály. A výjimečně pevný a bezpečný upravený plast CFRP (plast vyztužený karbonovými vlákny), který se v současnosti používá zejména u sportovních vozů, se začne stále častěji využívat také u ostatních automobilů. CFRP je vyroben z pevných vrstev téměř čistých karbonových vláken spojených tvrzeným plastickým lepidlem, jako je epoxidová živice.

Nové materiály jsou ale drahé. Nová studie společnosti Goldman Sachs s názvem Cars 2025 (Vozidla v roce 2025) ukazuje, že kilogram CFRP je v současnosti 40× dražší než kilogram běžné oceli. Navíc vyžaduje odborné znalosti a speciální výrobní zařízení. Vývojoví pracovníci však spolupracují s univerzitami v Evropě na výzkumu nových materiálů z plastu a karbonových laminátů. Jestliže se zvýší jeho používání v běžných automobilech, náklady na ocel vyšší pevnosti a hliník by mohly výrazně klesnout, a pokud se objeví nové výrobní metody, sníží se nakonec i náklady na CFRP.

Elektromobily

Předpokládá se, že 1 ze 4 nových automobilů bude do roku 2022 elektromobil a elektrifikace by měla být dokončena do roku 2027. I přes nedávné zakolísání v oblasti elektromobilů, v rámci kterého se v roce 2017 prodalo o 7,7 % elektromobilů méně než v roce 2016, má trend směrem k rozsáhlejšímu používání elektromobilů pevný základ. Ale i v Číně, kde silná centrální vláda přijala jednoznačné právní předpisy ve prospěch elektromobility, přetrvávají dvě hlavní překážky: nedostatek standardizovaných nabíjecích stanic a výkonnost akumulátorů.

Čína má vedoucí postavení v počtu nabíjecích stanic – přibližně 150 000 veřejných nabíjecích míst – a do roku 2020 plánuje nainstalovat další stanice, které by měly vystačit pro 5 milionů elektromobilů. Ovšem nedostatečná standardizace představuje pro zákazníky velký problém. Článek na stránce Citylab ze září 2017 se podrobně zabývá způsobem, jakým Čína poskytuje dotace široké řadě soukromých společností na výstavbu nabíjecích stanic – výsledkem je fakt, že téměř každá stanice používá odlišné platební metody a že čas nabíjení automobilu se pohybuje od jedné do osmi hodin v závislosti na provozovateli a na tom, pro kterého z desítek výrobců elektromobilů je určená.

Je to jasné varování pro regulační orgány, vládu a výrobce, že dokonce v zemích, kde se elektromobily aktivně propagují, by dosažení tržního potenciálu elektromobilů bez standardizovaného nabíjení trvalo déle, než se původně předpokládalo. A problémem zůstávají také akumulátory. Urychlený výzkum v oblasti vodíkových palivových článků a nejnovější cíle japonské vlády, jež výrazně sníží náklady na palivové články do roku 2025, jsou povzbuzující. A také obchodní potenciál vývoje akumulátorů je stále obrovský. Zatím však neexistují jasní vítězové.

Připravte se na GMMOG/LE, pokud se chcete stát součástí automobilového průmyslu

Výroba automobilů je specifické odvětví průmyslu, které se řídí vlastními standardy, zajišťujícími lepší komunikaci v dodavatelském řetězci a sledujícími neustálé zvyšování kvality dodávek pro výrobce automobilů. Rozvoj automobilového průmyslu v České republice podnítil zájem některých lokálně působících společností zapojit se do dodavatelského řetězce. Narazily při tom však na několik překážek, jejichž překonání nebývá vždy snadné.

Jedním ze „strašáků“ dodavatelů pro automobilový průmysl je celosvětově platný hodnotící standard GMMOG/LE (Global Materials Management Operations Guidelines / Logistics Evaluation). Umožňuje vedoucím automobilkám výběr správných dodavatelů pro své značky, přičemž přínosy tohoto jednotného hodnocení jsou značné jak pro automobilky, tak i pro samotné dodavatele. Všichni dodavatelé se snaží prosadit a prokázat se hodnocením „A“.

MMOG/LE

Ti, kteří ho někdy ztratili, vědí, že ne vždy bývá snadné sestavení plánu nápravných opatření pro opětovné získání hodnocení „A“ a zejména jeho realizace je někdy složitá. Nejtěžší je však opět získat důvěru zákazníka.

Dodavatelé by proto měli do své strategie zakomponovat směrnici GMMOG/LE jako nástroj trvalého zdokonalování materiálového plánování a logistiky. Cílem je zjednodušení a zlepšení provozních postupů a zlepšení řízení dodavatelského řetězce. Mít nástroj pro sebehodnocení podle GMMOG/LE přímo v podnikovém softwaru je určitě výhodou. Využití komplexního podnikového softwaru ERP je základní podmínkou.

Jednoznačná identifikace hotových výrobků, rozpracované výroby i vstupních materiálů a využití čárových kódů je minimálním požadavkem směrem k dodavatelům. Pokud je zákazníkem vyžadována dosledovatelnost původu (traceability), musí podnikový systém poskytovat i tuto funkci. Důležitou součástí podnikového řešení je práce s baleními a identifikace jejich obsahu včetně vytváření dokladů o zásilkách, které musí být v souladu s požadavky zákazníků. Důležitá je i evidence stavu a pohybu přepravních obalů.

Při komunikací se zákazníky je nutné využití EDI. Záměrem podle směrnice GMMOG/LE je eliminace vzniku chyb při použití standardů EDI komunikace, proto je optimální automatické načítání zpráv systémem. Podnikový informační systém následně – při tvorbě výrobního plánu – pracuje s odvolávkami zákazníků a výrobní proces je řízen v režimu štíhlé výroby.

Pavel Bláhovec Pavel Bláhovec
Autor článku je obchodním ředitelem ve společnosti IFS Slovakia a IFS Czech.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1