fb
20. 3. 2020 13:08

Nechtěná iniciativa skupiny Pilulka.cz v systému elektronických receptů

Česká lékárnická komoraČeská lékárnická komora varuje před webem www.erecept.cz, za kterým stojí e-shop Pilulka.cz. Jde o webové stránky, které Pilulka prezentuje jako tzv. Národní rezervační systém elektronických receptů. Název navozuje dojem, že jde o řešení v rámci státního systému zdravotní péče, ale ve skutečnosti jde o soukromou iniciativu, která vůbec nebyla s lékárnami vůbec diskutována. Zavedení nového systému nebylo v koordinaci s lékárníky a jeho používání v této podobě je pro ně nemožné.

Pilulka s provozovateli lékáren nesjednala podmínky zařazení do systému a nepožádala o jejich svolení k účasti. V současné době personál lékáren pracuje na hranici svých možností a nečekané a nechtěné objednávky není fyzicky schopen přijímat a vyřizovat.

Česká lékárnická komora (ČLnK) proto varuje pacienty i provozovatele lékáren před využíváním systému Pilulky a jeho používání nedoporučuje v žádném případě z mnoha důvodů. Všeobecné obchodní podmínky dostupné na webu erecept.cz upravují vztah mezi Pilulkou a pacientem, ale vztah mezi Pilulkou a provozovatelem lékárny není upraven nijak. Odkaz na informace o ochraně osobních údajů na webu erecept.cz je neaktivní (k 19. 3. 2020). Z obecných informací o ochraně osobních údajů dostupných na webu pilulka.cz nelze o zpracování a ochraně osobních údajů při využití služby erecept.cz pacientem zjistit nic.

Z ohlasů z lékáren víme, že prosté převzetí databáze lékáren ze SÚKL Pilulkou vede k tomu, že osobní údaje pacientů včetně identifikátorů elektronických receptů jsou zasílány na emailové adresy, které jsou adresami různých osob pracujících pro provozovatele lékárny, nikoliv k rukám lékárníka, jemuž jedinému mohou být určeny.

Rezervační systém provozuje Pilulka, která tak záhy může mít ucelený přehled o tom, které lékárny pacienti volí k výdeji svých předepsaných léčivých přípravků. Tyto informace pak lze účinně využít v marketingu zacíleném na pacienty ve prospěch Pilulky a tedy v neprospěch zúčastněných ostatních provozovatelů lékáren.

Pilulka navíc podle všeho porušila právo SÚKL jako držitele ochranné známky ERECEPT a eRecept. ČLnK zasílá informaci o pravděpodobném zneužití ochranné známky na SÚKL. ČLnK rovněž dementuje zavádějící tvrzení Pilulky, že ČLnK volala po tom, aby platforma eRecept.cz digitalizovala komunikaci s lékárnou, nebo po tom, aby se Pilulka snažila snížit počet návštěv lékáren pacienty. ČLnK nikdy nic takového po Pilulce nežádala.

Svůj projekt Pilulka připravila zcela ve své režii, bez vědomí ČLnK a většiny lékáren, které do projektu zapojila zcela svévolně a vystavila je tak obtížné situaci vůči jejich pacientům.

Pilulka nevytvořila nic jiného než běžný komerční produkt a pokusila se namísto poctivého a pracného získání reprezentativního počtu zúčastněných lékáren využít zkratky v podobě využití dat ze seznamu SÚKL. Každý, kdo se pokusí o zřízení rezervačního systému otevřeného pro všechny lékárny, musí zejména přesvědčivostí, důvěryhodností a užitečností svého produktu získat dostatečné množství provozovatelů lékáren ochotných se do systému řádně přihlásit.

To, že nemá jít o komerci, se Pilulka snaží zakrýt honosným, ale neodpovídajícím názvem (Národní rezervační systém elektronických receptů) a náznaky, že přináší spásné řešení. Deklarovaný altruismus a zájem na spolupráci ale hned devalvuje sebechvalným poukazováním, že supluje to, co už dávno měla udělat lékárnická komora, a vyzýváním ministra zdravotnictví k uvolnění zásilkového výdeje léčivých přípravků na předpis.

Text byl redakčně stylisticky upraven.

Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.
Autor článku je prezidentem České lékárnické komory.

 

Vyjádření Martina Kasy, spolumajitele Pilulky.cz, ke kritice projektu eRecept.cz:

Náš projekt vznikl jako potřeba rychle reagovat na aktuální poptávku zejména seniorů, ale i dalších skupin převážně v karanténě. Ti volají v současné době na linky s žádostí o pomoc s otázkou: Umíte mi dodat léky na předpis domů? Odpověď typu běžte na internet, najděte si lékárnu a pošlete si tam email, není především pro seniory opravdu vhodná. Proto jsme šli o krok dále. Pacient nám telefonicky nebo na stránkách sdělí kód receptu, my mu najdeme nejbližší lékárnu a s kontaktem na pacienta předáváme bezodkladně tyto informace lékárně.

Z našeho pohledu tedy projekt erecept.cz pomáhá lékárnám, prestože pacient může kontaktovat jednotlivou lékárnu sám, ale bude na ni shánět kontakt a lékárna pak bude zaplavena různými typy neúplných a nestrukturovaných dotazů. Přes náš systém dostane lékárna email s jasnou identifikací pacienta, kódem převedeným rovnou i na čárový kód pro načtení čtečkou a podobně. A co je důležitá součást našeho systému – pokud pacient nemůže do lékárny, pomůžeme mu ke spojení s dobročinnou organizací pro doručení. Lékárny jsou aktuálně velmi přetížené a každá ušetřená minuta odborné práce lékárníka je dobrá.

Pokud ale s naším systémem některá z lékáren nechce spolupracovat, kontakt na ni ze systému okamžitě odstraníme. Ovšem tím odstraněním lékárna vlastně říká, že nechce, aby ji pacienti kontaktovali e-mailem.

K dnes často diskutované otázce zpracování osobních údajů přistupujeme samozřejmě velmi pečlivě. Informace do systému poskytuje přímo pacient a ví přesně jaké, komu a za jakým účelem. Jedná se o kód receptu, jméno, mail a telefon. Dostanou se do stejných rukou, jako když pacient vyhledá přímo lékárnu, třeba v databázi lékáren na SÚKL, a napíše jí email. O sdílení osobních údajů s osobami, se kterými by neměla být tato data sdílena, nemůže být vůbec řeč.

Na závěr je potřeba zdůraznit, že projekt erecept.cz je nekomerční a nemáme v plánu na tom nic měnit.

Martin Kasa Martin Kasa
Martin Kasa je výraznou postavou e-commerce v ČR. Společně s bratrem založil v roce 2013 internetovou lékárnu Pilulka.cz, která dnes působí na českém, slovenském a rumunském trhu a mimo online prodej provozuje přes 150 kamenných lékáren.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1