fb
IT Systems 12/2018 Trendy ICT 21. 2. 2019 12:00

Mezi českými firmami nejsou žádní digitální lídři

digitální lídřiVýsledky nedávno prezentované studie Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index) nenastavují českým firmám příliš lichotivé zrcadlo. Alespoň tedy co se týče postupu digitální transformace a digitálních očekávání a obav šéfů středních a velkých podniků. Podle zjištění totiž není možné zařadit žádnou českou firmu mezi digitální lídry a 84 % českých vedoucích pracovníků se domnívá, že jejich organizace se bude jen těžko vyrovnávat s měnícími se požadavky zákazníků v příštích pěti letech.

Na druhou stranu může být alespoň menší útěchou skutečnost, že i když české firmy nemají žádného zástupce ve skupině digitálních lídrů, 23 % místních firem, tedy téměř čtvrtina, spadá do kategorie implementujících. Tyto firmy mají zformulované pokročilé plány a inovace v digitální oblasti, které zajišťují jejich transformaci.

Výsledky průzkumu

Propočty studie DT Index vycházejí z výkonnosti firem v následujících oblastech: naplňování základních atributů digitální firmy (viz vsuvka na konci článku), stávající IT strategie, strategie transformace pracovních sil a plánované investice:

 

Skupiny hodnocení Popis Výsledky podniků v ČR v roce 2018
Lídři Digitální transformaci, v jejích různých podobách, mají zapsánu v DNA svého podniku. 0 %
Implementující Mají vyzrálý plán digitální transformace, investují a zavádějí inovace. 23 %
Zvažující Přijímají digitální transformaci opatrně a postupně, plánují a investují s ohledem na budoucnost. 30 %
Následovníci Provedli jen velmi málo digitálních investic, váhavě začínají plánovat do budoucna. 28 %
Zaostávající Nemají plán digitální transformace, omezeně investují a zavádějí dílčí iniciativy. 19 %

  

Podle výsledků průzkumu 88 % českých firem v současnosti čelí významným omezením, která brání jejich digitální transformaci. Jaká to jsou? Patří mezi ně především nedostatečný rozpočet a zdroje, regulační nebo legislativní změny, chybějící vhodné dovednosti a zkušenosti zaměstnanců, nevyspělá digitální kultura: slabé sladění a spolupráce skupin v rámci firmy anebo nedostatečná podpora nejvyššího vedení. Firmy sice činí kroky k překonání uvedených překážek, a to i z důvodu hrozby, že budou poraženy pružnějšími, inovativnějšími hráči, avšak pokrok v těchto oblastech je poněkud nejistý či pomalý.

Plánované investice českých podniků během jednoho až třech let:

 • 44 % českých firem zamýšlí investovat do kybernetického zabezpečení.
 • 34 % českých firem chce investovat do multi-cloudových služeb.
 • 38 % českých firem plánuje investovat do technologií internetu věcí.
 • 25 % českých firem má v úmyslu investovat do návrhu datových center orientovaných na výpočetní procesy a do podpory a optimalizace aplikačních úloh.
 • 20 % českých firem má za cíl investovat do umělé inteligence.

Mezi největší překážky v digitální transformaci patří:

 • Nedostatečný rozpočet a zdroje.
 • Regulační nebo legislativní změny.
 • Chybějící vhodné dovednosti a zkušenosti zaměstnanců.
 • Nevyspělá digitální kultura: slabé sladění a spolupráce skupin v rámci firmy.
 • Nedostatečná podpora nejvyššího vedení.


Některé české firmy si tato slova berou k srdci a v horizontu 1-3 let chtějí investovat především do kybernetického zabezpečení, multi-cloudových služeb, do technologií Internetu věcí, do návrhu datových center orientovaných na výpočetní procesy a do podpory a optimalizace aplikačních úloh anebo do umělé inteligence. Malá, ale přesto významná část firem dokonce plánuje experimentovat s nově vznikajícími technologiemi. 14 % firem bude investovat do blockchainu, 15 % do kvantových počítačů a 18 % do virtuální či rozšířené reality.
Naděje tu tedy pro české firmy je.

Studie DT Index vznikla na základě dotazování, které provedla v průběhu roku 2018 nezávislá výzkumná společnost Vanson Bourne. Oslovila také 100 manažerů středních až velkých podniků z České republiky s cílem vyhodnotit úsilí firem v oblasti digitálních technologií na základě jejich IT strategie, iniciativ transformace pracovních sil a plnění základních atributů digitálního podniku, které definuje schopnost:

 • dynamicky inovovat,
 • předvídavě nacházet nové příležitosti,
 • prokazovat svou transparentnost a důvěryhodnost,
 • nabízet zákazníkům jedinečné a individualizované prostředí,
 • fungovat neustále online a v reálném čase.


Globální výsledky (od 4 600 respondentů ze 42 zemí) budou zveřejněny na začátku roku 2019.
 

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1