fb
IT Systems 9/2019 IT Security HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů 6. 11. 2019 12:46

Moderní technologie v docházkových systémech

GIRITON SystemsModerní docházkové systémy nabízí firmám potenciálně velkou přidanou hodnotu a záleží pouze na dané společnosti, jestli ji zvládne využít.