fb
IT Systems 12/2018 ERP systémy 15. 1. 2019 11:15

Rozhovor s místopředsedou výkonné rady IT Clustru

12-kvados-01Sdružení IT Cluster funguje v Moravskoslezském kraji už od roku 2006. Reprezentuje právnické i fyzické osoby podnikající v odvětví informačních technologií, ale také vysoké a střední školy i nestátní neziskové organizace, které se moderními technologiemi zabývají. Sdružení je platformou umožňující spolupráci v oblasti vzdělávání, networkingu, ale i marketingu nebo řešení IT bezpečnosti.

Cílem všech společných aktivit je zvyšovat konkurenceschopnost zapojených členů a podpořit je při vývoji inovativních řešení. Místopředsedy výkonné rady IT Clustru a generálního ředitele společnosti KVADOS Miroslava Hampla jsme se zeptali, čím severomoravská platforma aktuálně žije.

Kolik členů IT Cluster v současné době sdružuje?

Dnes tvoří klastr více než 25 společností, které zaměstnávají tisíce specialistů v oboru IT. Činnost všech členů je zaměřena na oblast informačních technologií a zároveň mají nějaký vztah k Ostravě a severomoravskému regionu. Společně pak dáváme hlavy dohromady a řešíme řadu projektů, které napomůžou jak jednotlivým členům, tak i rozvoji Moravskoslezského kraje, kde působíme.

Jakým projektům se tedy nyní věnujete?

V uplynulém období jsme řešili hned několik význačných projektů podpořených také Evropskou unií. Jednalo se například o projekt „Implementace optimalizace skladových zásob pomocí pokročilých matematických metod“. Jeho výsledkem je softwarové řešení umožňující pomocí neuronových sítí predikovat spotřebu výrobků v širokém segmentu obchodu a služeb. Software lze použít u výrobků, u nichž lze změřit výši spotřeby a určit parametry, na kterých je spotřeba závislá, popřípadě které ji ovlivňují. Výstupy projektu jsou využitelné pro všechny domácí i zahraniční společnosti, jež chtějí v dlouhodobém horizontu efektivně řídit své skladové procesy a logistiku a svým zákazníkům nabízet vysoce kvalitní služby.

Druhý významný projekt je zaměřen na vývoj systému pro efektivní odvoz komunálního odpadu. Vyvinuli jsme zařízení, které bezkontaktně identifikuje nádoby na odpad a během fáze nakládání a vyprazdňování přesně měří jejich hmotnost a další data. Sběrem těchto informací získají komunální svozové služby informace, kolik kdo produkuje odpadu a zda jsou nastavené periody svozu optimální. S výsledky projektu aktuálně seznamuje organizace působící v této oblasti, ale i místní samosprávy.

Nově připravujeme projekt pro vytvoření univerzální platformy, která zrychlí vývoj v oblasti aplikací dnes nazývané Průmysl 4.0. Konkrétně se jedná o prvky autonomizace výroby a logistiky jako například automatické zakladače do skladů, dopravníky, robotické prvky pro manipulaci a podobně.

Jaké výhody členství v IT Clustru přináší?

Především je to výměna informací mezi členy klastru a sdílení znalostí a zkušeností. Každá firma je expert na danou problematiku, a proto je snazší pracovat na společných projektech ve výzkumu a vývoji jako jeden tým.

A jak se zájemce může stát členem sdružení?

Stačí nás kontaktovat e-mailem, veškeré kontakty naleznete na našich webových stránkách itcluster.cz. Můžete rovněž navštívit naše workshopy a networkingová setkání, která jsou určená jak členům, tak i veřejnosti. Všechny aktuální pozvánky jsou dostupné na stránkách IT Clustru.

 

12-kvados-02

 

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1