fb
IT Systems 10/2013 Účetní a ekonomické systémy 27. 11. 2013 15:08

QR platby podporují i ekonomické systémy

QR platbyFaktury od mnoha dodavatelů lze platit jednoduše a rychle pomocí chytrých telefonů a aplikací pro zpracování QR kódů, které už dnes nabízí většina tuzemských bank. Jde o moderní způsob platby, který oceňuje stále větší počet zákazníků. Kdo totiž platbu QR kódem využívá, nemusí na faktury přepisovat všechny náležitosti platby, od čísla účtu po variabilní symbol, zkrátka to za něj udělá mobilní telefon či tablet. Odpadá riziko chyb a špatně zadaných údajů.

Pro využití QR kódů je ale zapotřebí podpora z obou stran. Zákazník jej musí umět zpracovat, dodavatel jej musí umět na fakturu doplnit. Postupem času proto přibývá i firem, které zařazují podporu QR kódů do svých ekonomických a účetních systémů. Zájemců totiž přibývá také z řad malých podniků a jejich koncových zákazníků, což přispívá k rozmachu tohoto způsobu platebního styku.

Co je QR kód?

QR kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického „quick response“, tedy rychlé reakce. QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat než klasický EAN čárový kód. Specifikace QR kódů je od června 2000 standardem ISO 18004. Standard byl upraven v roce 2006. Kódy jsou určeny pro počítačové zpracování, využívají velké množství technik předcházejících chybám interpretace.

Banky začaly podporou QR kódů zatraktivňovat své mobilní aplikace, přes něž se stále více napřímo snaží prodávat finanční produkty, již počátkem roku. Kód obsahuje všechny nezbytné platební údaje. Příjemci faktury tak stačí na jeho mobilním telefonu využít aplikaci pro e-bankovnictví k sejmutí kódu a rychlé on-line platbě. Postupně se k podpoře QR kódů přidali i významní vystavovatelé faktur, jako jsou mobilní operátoři či velké e-shopy, aby zjednodušili platební styk se svými zákazníky. Zájem se postupně probudil i u těch menších, a na trend tak reagovali i výrobci ERP systémů. „Zavedení novinky ve způsobu placení faktur vychází z naší dlouhodobé filozofie rychlé implementace technologických novinek, o které naši zákazníci skutečně stojí. O nový update, který umožňuje vystavovat faktury doplněné QR kódy, je skutečně zájem. Největší užitek novinka přináší zejména koncovým zákazníkům firem a drobným živnostníkům, kteří si nevedou elektronickou evidenci došlých faktur. Ti upřednostňují rychloplatbu pomocí QR kódu před složitější úhradou jiným způsobem,“ říká Boleslav Buzek, zakladatel a jednatel společnosti Premier system. QR kódy jsou navržené pro snímání i za ztížených podmínek. Lze je bez větších potíží snímat jak na obyčejném papíru, tak na displeji elektronického zařízení. I přes mírné poškození kódu mohou být informace stále čitelné. Lze je správně strojově číst bez ohledu na umístění. Kontrast barev, respektive černé versus bílé přitom není tolik zásadní. K přečtení stačí zlomek sekundy, a tak ani roztřesená ruka není problém. Velikost QR kódu může být rozdílná. Rozměry složenky jsou oproti tomu dané a nemělo by dojít k přeložení papíru, pokud má sloužit k bezproblémovému zaplacení na poště. Údaje si může přečíst kdokoli, i ty citlivé jako rodné číslo. QR kód nelze na první pohled rozluštit. Z technického hlediska vzato lze tedy na QR kódy pohlížet jako na nástupce složenek.

Ukázka nastavení fakturace s QR kódem v ekonomickém systému Premier. Pokud si uživatel přeje vystavené faktury opatřit QR kódem, stačí pouze zatrhnout příslušnou možnost v menu Tisk faktur. Funkci je možné zapnout pro určité série tisků i při tisku jednotlivých faktur. QR kód s platebními údaji se pak zobrazí v pravém dolním rohu faktury.
Ukázka nastavení fakturace s QR kódem v ekonomickém systému Premier. Pokud si uživatel přeje vystavené faktury opatřit QR kódem, stačí pouze zatrhnout příslušnou možnost v menu Tisk faktur. Funkci je možné zapnout pro určité série tisků i při tisku jednotlivých faktur. QR kód s platebními údaji se pak zobrazí v pravém dolním rohu faktury.

Aby byla populární, museli tuto technologii podpořit velcí vystavovatelé faktur, a to se za tři čtvrtě roku od jejího nástupu stalo. Důležitá byla i standardizace jediného formátu uznávanou oborovou organizací. Tím byl standard České bankovní asociace, jenž definuje pravidla pro sdílení platebních údajů v rámci tuzemského platebního styku prostřednictvím QR kódů. Lze jej implementovat bez uzavírání smluv či placení licenčních poplatků. Samotná implementace je navíc dle vývojářů poměrně snadná i do již existujících řešení bez jejich zásadních úprav.

Jak zaplatit fakturu prostřednictvím QR kódu:

  1. Ve svém mobilním telefonu spustíte aplikaci pro mobilní bankovnictví.
  2. V příslušném menu vyberete možnost sejmutí QR kódu.
  3. Prostřednictvím vestavěného fotoaparátu sejmete QR kód z faktury (z papírové verze nebo z monitoru počítače).
  4. Aplikace načte potřebné platební údaje.
  5. Potvrdíte detaily platby a pošlete do banky požadavek na její zpracování.


-just-

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1