fb
IT Systems 11/2018 Logistika 14. 12. 2018 7:40

Třikrát méně reklamací v Moviantu s hlasovým řešením

11-movianto-01Společnost Movianto Česká republika s. r. o. je posky­tovatelem logistických služeb pro klienty z farmaceu­tického, biotechnologického a zdravotnického průmy­slu. Hlavní činností firmy je skladování a distribuce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Sklad na okraji Brna nabízí kapacitu 13 000 paletových míst pro skladování v kontrolované teplotě 15-25°C a 2-8°C. Skupina Movianto operuje v současné době v 11 zemích Evropy a je součástí globálního koncernu Owens & Minor, předního světového poskytovatele logistických řešení pro zdravotnictví se sídlem v USA.

Situace před zavedením řešení WMS a hlasového vychystávání

Původně byl sklad v Moviantu řízen prostřednictvím skladového systému bez automatické identifikace, na základě tištěných dokumentů. S vytištěnými podkla­dy prováděli skladoví operátoři na lokacích potřebné úkony a následně pak ve skladovém systému ručně aktualizovali údaje.

Cíle projektu

  • minimalizace chyb při skladových procesech
  • snížení počtu reklamací
  • zvýšení kvality služeb

Řešení

  • Analýza skladových procesů.
  • Vývoj a implementace hlasového řešení AID konzole na technologii Vocollect
  • Dodávka mobilních terminálů Zebra WT4xxx se snímačem na prst, náhlavních sad Vocollect a mobilních tiskáren čárového kódu Zebra
  • Vývoj aplikace pro příjem a inventuru.

 

11-movianto-02

 

Výsledek očima zákazníka

„Přínosy zavedení systému automatické identifikace vidíme na první pohled. Systém AID řídí jednotlivé kroky každého procesu a neumožní opome­nutí žádného z nich. Systém vyžaduje po pracovnících identifikaci jednotlivých dílčích úkonů a zabraňuje jakékoli neočekávané změně procesu. Riziko chyby se tím snížilo na minimum.“

„Jsme rádi, že nám poklesl počet reklamací - ve srovnání s předchozím stavem zhruba trojnásobně. Dále se zvýšila produktivita práce a rychlost, s jakou jsme schopni reagovat na požadavky klientů. Počet vychystaných řádků se v posledních třech letech výraz­ně navýšil a tento objem jsme byli schopni zvládnout, aniž bychom museli nabírat nové pracovníky. Nejlepším důkazem přínosu systému AID jsou výsled­ky každoročních inventur. Velký počet inventurních rozdílů, které jsme měli před zavedením systému, se podařilo snížit na minimum. U některých klientů jsou inventurní rozdíly dokonce nulové.“

„Překvapilo nás, jak dobře naši pracovníci systém přijali. Dále je nespornou výhodou rychlost zaškolení nových pracovníků. Operátoři nemusí mít téměř žádné znalosti o skladu, neboť je systém hladce provází všemi procesy.“

 

Stanislav Večeřa, Operations Manager Movianto

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1