fb
IT Systems 9/2016 EAM/CMMS - Správa majetku a údržby 12. 10. 2016 8:25

Software pro zabezpečení prostor a havarijním plánování

HSINa současném trhu v ČR není mnoho softwarů, které poskytují systémovou podporu v oblasti bezpečnosti objektů. Dobře navržené softwarové řešení bezpečnosti objektů se soustřeďuje na podporu krizového řízení a zajištění kontrol opakovaných revizí bezpečnostních prvků v dané budově či areálu. Řeší prevenci vzniku krizových situací, jejich zvládání a rychlý návrat do normálního stavu s maximální eliminací ztrát a výpadků.

V lepším případě je softwarové řešení bezpečnosti objektů lehce propojitelné nebo modulově rozšiřitelné o systém pro podporu facility managementu, především s využitím pasportizačních dat. Systém by měl obsahovat informace o zabezpečení prostor, havarijním a požárním plánování a aktuálním pohybu osob v budově. Zvolený software by měl umět:

  • evidovat prvky bezpečnosti jako jsou čidla EPS/EZS, hlásiče, kamery, bezpečnostní dveře, mříže, hasicí přístroje, hydranty apod.
  • sledovat sklady hořlavin a nebezpečných látek
  • vytvářet a udržovat PO dokumentace, únikové plány a informace o přístupových komunikacích
  • realizovat přístupový systém (RFID čipy) a mít přehled o docházce
  • řešit požární bezpečnost, plány evakuace
  • zaručit zajištění ochrany a bezpečnosti, podporu ostrahy
  • zajistit propojení s bezpečnostními systémy

V krizových situacích (poruchové stavy, průmyslové havárie, požáry) přichází nutnost rychlého přístupu k informacím o stavu a rozmístění havarijních systémů, velkou důležitost má také dobrá dostupnost předepsaných pravidel. Při dobře nastaveném a správnými daty naplněném systému, je následná komunikace efektivnější a vede ke zdárnému řešení dané krizové situace.

Softwarové řešení bezpečnosti objektů tedy umožňuje provádět analýzy a hodnocení rizik na základě relevantních a důvěryhodných informací, díky mapovým a textovým výstupům významně usnadňuje tvorbu a průběžnou aktualizaci havarijní dokumentace.

Hlavními výstupy jsou generované mapy havarijních plánů a agregace všech bezpečnostních dokumentů, které jsou průběžně ukládány. Struktura informací a výstupů je uzpůsobena požadavkům platné legislativy kladeným na právnické osoby v oblasti krizového řízení (jedná se především o zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení).

Přínosy popisovaného řešení:

  • rychlá dostupnost elektronické dokumentace a grafických informací o bezpečnostních prvcích
  • podpora aktivní i reaktivní údržby klíčových částí, které mají dopad na bezpečnost budov a areálů
  • sledováni termínů revizí bezpečnostních prvků (např. hasicí přístroje, různá čidla) a archivace dokumentů o provedené revizi v digitální podobě
Jakub Hradil Jakub Hradil
Autor článku je obchodním manažerem pro řešení AMI ve společnosti HSI, spol. s r. o., která je členem skupiny Unicorn.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1