fb

Předmigrační testy v prostředí [SCP] DEVTEST S/4HANA ušetří statisíce

SafeDXProdloužením podpory SAP R/3 až do roku 2027, resp. 2030 se přechod na SAP S/4HANA pro mnohé organizace stal jedním z projektů, kterými se není třeba aktuálně zabývat. Je třeba si ale uvědomit, že čím více se bude blížit datum ukončení podpory, tím více společností bude poptávat služby spojené s migrací na podporovanou verzi systému.

Přechod do prostředí SAP S/4HANA znamená pro organizaci výraznou změnu v nahlížení na možnosti využívání ERP systému. Při upgradu předchozích verzí mnohdy zůstávaly bez povšimnutí úpravy na míru, které již neplnili svůj účel, avšak stále byly součástí systému z důvodů obav o narušení stability či z historických důvodů. SAP S/4HANA umožňuje digitalizovat firemní procesy, odstranit nedodělky z minulosti a harmonizovat procesy mezi odděleními, výrobními jednotkami a sesterskými entitami. K dalším přednostem pak v případě přechodu z on-premise do cloudového řešení můžeme připočítat snížení nákladů na hardware, vlastní infrastrukturu, provoz a údržbu systému.

Přínosy přechodu jsou vedle již zmíněných také rychlejší a spolehlivější prostředí, usnadnění činností koncových uživatelů díky možné customizaci uživatelského prostředí či fultextovému vyhledávání. V neposlední řadě je snížena nutnost vývoje nástaveb na míru a tudíž sníženo riziko výpadku těchto nástrojů a výdajů na jejich údržbu díky využití potenciálu vyplývajícího z využití současných technologií.

„Při migraci do SAP S/4HANA nejde pouze o změnu technologie, ale celkové nové nastavení organizace včetně zvýšení bezpečnosti samotného ERP systému.“

Ať již se organizace rozhodne pro kapitálové investice do nového hardware v případě on-premise řešení nebo pro přechod do cloudu, je vhodné se s novým prostředím seznámit a tím eliminovat případné výpadky a vícenáklady spojené s přechodem ze SAP R/3. Zejména pro klienty, kteří uvažují o opuštění tradičního on-premise řešení je možnost otestování cloudového nasazení klíčová pro následnou úspěšnou migraci a nasazení systému. Jednoznačnou výhodou je pak dostatečná dostupnost podkladů pro kompletní business case na migraci do nového prostředí na základě poznatků získaných v průběhu testování.

[SCP] DEVTEST S/4HANA – testováním k úsporám

Poskytovatel řízených IT a Cloud služeb SafeDX nabízí v rámci [SCP] SafeDX Cloud Platform prostředí [SCP] DEVTEST S/4HANA. Tuto službu využívají klienti ve fázi, kdy si chtějí SAP S/4HANA nejprve otestovat. Jedná se o testovací prostředí SAP S/4HANA v režimu SaaS (software-as-a-service). Zákazník si tak bez větších investic, pouze na základě měsíčního poplatku, buď sám nebo za konzultantské podpory vyzkouší provoz systému a vývoj nástaveb předtím, než společnost službu nasadí do praxe. SafeDX po ukončení testovacího režimu poskytuje i samotné nasazení služby, což se týká především projektů na míru.

V testovacím prostředí se uživatelé seznámí s rozhraním SAP Fiori a otestují správu a údržbu aplikací v cloudu. Velkou výhodou je možnost prověření funkčnosti stávajících řešení na míru v cloudu bez dopadu na stabilitu stávajícího systému. Migraci těchto řešení předchází potřeba porozumění technickým rozdílům a nárokům SAP S/4HANA.

„Testujte více možných řešení, abyste zjistili nejlepší možnou cestu pro vaši organizaci a úspěšně zkompletovali business case migrace.“

Často zmiňovanou bariérou vstupu do cloudu je míra zabezpečení poskytovaných služeb. Vedle fyzické bezpečnosti, která je ve většině případů na nesrovnatelně lepší úrovni než on-premise řešení poskytuje testovací prostředí možnost se detailně seznámit s možnostmi kybernetické bezpečnosti v cloudu a tím poskytnout pádné argumenty pro uvažovaný přechod do cloudu.

Na základě zkušeností není doporučováno testovat vše najednou. Optimálně si zákazník vybere jednu z oblastí, ať již to jsou finance nebo zpracování dat. Důležité je po celou dobu pečlivě naslouchat zapojeným uživatelům, nejde jen o testování technického řešení, zaměřte se na zjednodušení procesů, re-konfigurace přístupů dle aktuálních potřeb a omezení zastaralých řešení na míru.

Architektura testovacího prostředí [SCP] DEVTEST S/4HANA

Testovací prostředí je vybudované jako služba typu SaaS v rámci platformy [SCP] SafeDX Cloud Platform.

Robustním základem softwarové vrstvy infrastruktury je platforma OpenStack. Jedná se o podkladovou vrstvu řešení, která zajišťuje provoz a rozdělování virtualizované výpočetní kapacity na úrovni dedikovaného hardware.

V rámci platformy OpenStack je vytvořen virtuální stroj, na kterém je nainstalované samotné řešení ERP SAP S/4HANA včetně operačního systému SUSE Linux Enterprise Server for SAP.

Prostředí je nabízeno v podobě „Proof of Concept“, kde jsou dostupné veškeré funkcionality prostředí SAP S/4 HANA. Vedle samotného prostředí jsou dostupné konzultační služby týkajících se nasazení, správy a provozu ERP SAP S/4 HANA v cloudovém prostředí.

SAP S/4HANA je možné integrovat s řešeními napříč zákaznickými aplikacemi, tak aby bylo možné komplexně pokrýt celé obchodní procesy společnosti. Schéma na obrázku 1 popisuje možnosti integrace se systémy třetích stran.

Obr. 1: Možnosti integrace testovacího prostředí [SCP] DEVTEST S/4HANA se systémy třetích stran
Obr. 1: Možnosti integrace testovacího prostředí [SCP] DEVTEST S/4HANA se systémy třetích stran

O SafeDX

SafeDX s.r.o je dceřiná společnost globální technologické společnosti Foxconn. Na českém a evropské trhu působí již pátým rokem a je významným partnerem předních technologických společností. Cloudové služby poskytuje z vlastního datového centra umístěného v pražských Vysočanech včetně servisní podpory v českém a anglickém jazyce v režimu 24/7/365. Moderní zázemí je vystavěno ve standardu Tier III, splňuje bezpečnost RC3 dle normy EN 1627:2011, je držitelem certifikace Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ISO/IEC 27001 a držitelem certifikátu pro poskytovatele řízených IT služeb ISAE 3402 TYPE 2 udělené auditorskou společností PwC. Díky své lokalitě je snadno dostupné ze všech pražských business center v průměru do 30 minut.

Společnost uvedla inovativní [SCP] SafeDX Cloud Platform na český trh na jaře 2021. Pro uvedení [SCP] si zvolila službu HPE GreenLake společnosti Hewlett Packard Enterprise. Spojení unikátní cloudové služby a technologicky vyspělého hardware přináší zákazníkům flexibilitu a nečekané možnosti správy zdrojů při zachování tradiční stability a bezpečnosti.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1