fb

Hybridní pracovní prostředí je novým normálem

HPEPrin­cip prá­ce, tak jsme ho zna­li do­sud, už v bu­douc­nu ne­má šan­ci zno­vu uspět. Za­tím­co dří­ve by­lo nor­mál­ní cho­dit do za­měst­ná­ní, te­dy do­jíž­dět či do­chá­zet do fi­rem­ních kan­ce­lář­ských bu­dov, pan­de­mie co­vi­du-19 udě­lal to­mu­to způ­so­bu pra­cov­ní­ho ná­vy­ku rych­lou pří­trž. Dnes je nor­mál­ní vy­u­ží­vat hyb­rid­ní pra­cov­ní pros­tře­dí, a do bu­douc­na to­mu ne­bu­de ji­nak.

Spousta českých zaměstnavatelů aktuálně umožňuje práci z domu či odjinud. Ještě v loňském roce nepředstavitelné pro většinu zaměstnavatelů. V zájmu zachování provozu, však byly firmy pod tíhou šířící se pandemie prostřednictvím koronaviru zažité přehodnotit. Aktuálně už není běžné a vlastně ani možné se pravidelné setkávat se zaměstnanci na chodbách, v kuchyňkách a popovídat si s nimi. I přesto je však nutné se o zaměstnance starat a posilovat jejich zájem novými způsoby.

Covid-19 může za to, že současná pracoviště jsou méně o kancelářích a více o práci odkudkoliv. Globálním předpokladem přitom je, že jen málo zaměstnanců se vrátí ke svým původním návykům, to znamená, že už nebudou trvale pracovat pouze z kanceláře, ale ve větší míře budou pro výkon práce využívat své domovy, nebo místa s kvalitním internetovým připojením.

Redefinice slova kancelář

Jako mávnutím kouzelného proutku tak většina firem – tam kde to bylo jen trochu možné – dovolila svým zaměstnancům využívat pro výkon práce jiné než podnikové prostory. Někteří však nechtějí vykonávat práci pouze z domova, a tak se rádi vrací do svých kanceláří, případně využívají jiné prostory. Zavedli si tzv. říká hybridní pracovní prostředí. Společnosti po celém světě přitom zjistily, že vzdálená práce výrazně zvýšila spokojenost a produktivitu zaměstnanců tím, že eliminují dlouhé, nákladné a únavné dojíždění do kanceláří a také se nemusí obávat případně, že se po cestě nakazí.

Důvody této kulturní změny jsou stále žádanější, protože koronavirová krize neskončila a přetrvává. Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) s 60 000 zaměstnanci pomáhající podnikům využívat IT technologie, dlouhodobě pečuje o své zaměstnance tak, aby jim byla schopna zvýšit produktivitu a udělat jim práci lepší, proto zavedla zcela nový systém práce. Jejich až 72 % zaměstnanců pracuje z domova kvůli pandemii a přejí si, aby takto mohli v budoucnu pracovat i nadále. Společnost HPE dokonce studovala klady a zápory vzdálené práce dlouho před nástupem Covid-19.

Edge to Office – jiný pohled na řízení vzdálené práce

Ve společnosti HPE už před vypuknutím pandemie až 60 % zaměstnanců fungovalo běžně mimo kancelář, což členové jednotlivých týmů oceňovali a nabídlo jim to flexibilní, ale vysoce produktivní pracovní podmínky. Tyto poznatky společnost HPE vedly k vybudování a zavedení programu Edge to Office, který je připraven pro všechny, kteří pracují na dálku. Zaměstnancům umožňuje si poskládat den podle vlastních potřeb. Je to jiný pohled na řízení vzdálené práce – takový, který je navržen tak, aby zprostředkoval možnost, aby členové týmu mohli být propojeni bez ohledu na to, kde se nachází jejich pracoviště. Tento program si nachází své uplatnění i mimo společnosti HPE a je adaptovatelný v různých odvětvích.

Bez nového mindestu to nepůjde

Program byl připravován na základě odborných znalostí nezávisle na tom, z jakého oboru pracovní týmy jsou. Lze ho tak aplikovat i do dalších oblastí jako jsou investice, nemovitosti, auto-moto, věda a výzkum, telekomunikace, IT atd. Snoubí v sobě původní pracovní návyky s novými, a tak zaměstnancům firem nabízí moderní podobu práce a umožňuje pokračovat ve spojení se zákazníky a partnery, ať se nacházejí kdekoliv.

Aby bylo možné nově definovat fyzické prostory, vytvářet virtuální komunity a upřednostňovat zaměstnanecké požadavky je zapotřebí si vydefinovat oblasti, na které se zaměřit:

  • Edge work – možnost pracovat mimo kancelářské prostory. Může probíhat doma nebo v jiných pracovních prostorech, které nejsou firemní. Důraz je kladen na schopnosti budovat pohodlnější a bezpečnější pracovní prostředí pro práci na dálku a zaměřit se na nástroje a zdroje potřebné pro optimální spolupráci.
  • Office – cílem je upravit fyzická podnikové prostory poskytující členům týmů možnost se osobně setkávat a spolupracovat. To znamená, poskytnout jim případné prostory pro schůzky a kooperaci.
  • Digital experience – pomáhá překlenout fyzické a vzdálené pracovní prostory, tak aby se bylo možno setkávat v hybridním pracovním prostředí, a zároveň aby nedošlo ke ztrátě kontaktu s firemní kulturou a komunitou.
  • New Mindset – zahrnuje náhled na práci v této nové situaci a bere v potaz veškeré aspekty, které mají vliv na zaměstnance. Jednou z klíčových oblastí, na kterou se zaměřuje, je duševní zdraví, které se stalo rozhodujícím pro vyrovnání se s pandemií. Pomáhá budovat virtuální komunity zaměstnanců, kteří se nacházejí v podobně náročných situacích – děti v domácím vzdělávání, péče o stárnoucí rodiče a další, kteří se mohou poradit mezi sebou i s odborníky.

Velká příležitost pro budoucnost

Program Edge to Office představuje evoluci toho, jak přemýšlíme o práci – od školení až po postupy, které zdůrazňují rozmanitost a začlenění ve firmách. Pandemie urychlila masivnější přechod na novou podobu práci z domova a rozhodně bude mít vliv na trvalé změny v rámci pracovního prostředí. Na hybridním pracovním prostředí si přitom zaměstnanci pochvalují flexibilní možnost pracovat podle potřeby z domova nebo z kanceláře.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1