fb
IT Systems 5/2011 Automobilový průmysl 16. 4. 2012 11:56

Rychlá a komplexní implementace SappyCar na bázi SAP All-In-One

ve společnosti LUKOV Plast spol. s r.o.

LUKOV Plast spol. s r.o. je ryze česká firma, která si za dobu své existence vybudovala renomé kvalitního výrobce a dodavatele plastových a elektro komponent pro zákazníky převážně z automobilového průmyslu. Společnost LUKOV Plast se orientuje na výrobu s vyšší přidanou hodnotou, s vyšším podílem montáží a investuje do nových technologií a inovačních projektů. LUKOV Plast sídlí a vyrábí v Českém Dubu, kde v roce 2010 dokončila výstavbu nové výrobní a skladové haly a nově vybavené vývojové laboratoře. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří Volkswagen, Škoda Auto, Magna, Denso, Gumotex, Johnson Controls či PAL Intier.

LUKOV Plast spol. s r.o.

Odvětví: Automobilový a plastikářský průmysl
Zaměstnanci: 110
Obrat: 307 mil. Kč
Země: Česká republika

Výchozí situace

Růst společnosti LUKOV Plast a s tím spojené získávání nových zakázek od zákazníků z automobilového průmyslu byly předzvěstí k výměně informačního systému. Stávající informační systém již nestačil na nárůst procesních činností v oblastech podnikového hospodářství. Nedostatky informačního systému prohlubovalo i to, že bylo použito několik různých řešení zároveň. Vzájemná integrace byla obtížná a snižovala funkčnost celkového informačního systému. Vedení firmy proto hledalo takový celopodnikový informační systém, který by přispěl k optimalizaci procesů v podniku s cílem pružně reagovat na měnící se potřeby stávajících a nových klientů. Kromě toho management postrádal kvalitní kontrolní nástroje pro zpětné informace, které by poukazovaly na případné nedostatky v jednotlivých oblastech s nepříjemným konečným dopadem na celou firmu. Požadavky a potřeby LUKOV Plast nakonec ve výběrovém řízení splnila nejlépe společnost Aimtec se svým branžovým řešením SappyCar.

Požadavky a cíle

 • implementace komplexního řešení SAP ERP včetně oblasti plánování a řízení výroby
 • projektové řízení – plánování přípravy výroby, náběhu výroby
 • řízení a evidence vstupů a výstupů výroby pomocí technologie čárových kódů
 • nabídková řízení, tvorba kalkulací
 • elektronická správa dokumentů
 • plně integrované EDI
 • řízení jakosti – včasné odhalení neshodných výrobků

Řešení

Společnost Aimtec implementovala v prostředí firmy LUKOV Plast své přednastavené řešení SappyCar postavené na bázi SAP All-in-One. Produkt SappyCar pokrývá všechny nezbytné a klíčové procesy v podniku a vyhovuje i všem specifikům, která jsou u výrobních společností, výrobců do automobilového průmyslu a plastikářské výroby. Řešení SappyCar ve společnosti LUKOV Plast podporuje oblast financí, controllingu, výroby, prodeje, materiálového managementu, skladů a personalistky. Projekt nasazení informačního systému SAP ERP od společnosti Aimtec trval díky osvědčené metodologii pouze šest měsíců. Tento implementační přístup dokázal zkrátit průběh celého projektu, a tím minimálně zatížit zdroje společnosti LUKOV Plast.

Přínosy

 • jednotný způsob pohlížení na data společnosti
 • zvýšení průchodnosti výroby (efektivní plánování)
 • snížení skladových zásob
 • snížení logistických reklamací
 • zefektivnění a úspora práce uživatelů systému
 • zpětná sledovatelnost
 • bezproblémové splnění zákaznických auditů
 • splnění náročných požadavků zákazníků z automobilového průmyslu – automatická EDI komunikace, generování a odesílání elektronických dodacích listů (ASN), podpora zpracování odvolávek, tisk zákaznické dokumentace – etikety dle VDA normy

 

„Díky zkušenému týmu společnosti Aimtec a perfektní práci našich techniků, logistiků a účetních se nám podařilo nasadit podnikový informační systém SAP ve velmi krátké době. Tato investice znamená pro náš podnik krok vpřed obzvláště v oblasti plánování, přístupu k informacím a controllingu.“

Tomáš Lukeš, jednatel a obchodní ředitel LUKOV Plast spol. s r.o.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1