fb
10. 4. 2019 14:36

Ohlédnutí za IQRF Summitem 2019

IQRF 2019Častou překážkou rychlého nasazení vhodného řešení v projektech Internetu věcí je velká roztříštěnost dílčích částí, koncových zařízení a různých přenosových technologií, nebo nutnost přizpůsobovat IoT brány a aplikace danému požadavku. To má za následek dlouhou dobu vývoje a vysoké náklady s tím spojené. Na IQRF Summitu 2019 předvedli členové IQRF Alliance, že klíč k rychlejšímu řešení v IoT je integrace technologií a spolupráce partnerů.

Projekty prezentované na IQRF Summitu 2019 byly různorodé, od hlídání kvality vody a ovzduší v jihoafrických drůbežárnách, přes monitoring průchodu osob a průjezdu automobilů, hlídání teploty v lednicích a mrazácích ve VFN v Praze, až po ukázky konkrétních produktů, které lze pro projekty využít.

IQRF 2019

V průběhu posledních několika let probíhá na poli IQRF Alliance proces standardizace IQRF Interoperability, což má za následek vznik nových koncových zařízení, která komunikují předvídatelným a jednotným způsobem. Díky tomu dokáží IQRF brány dané zprávy pomocí IQRF Gateway Daemonu přeložit např. do formátu JSON, který je zase snadno použitelný v cloudových a mobilních aplikacích. Na výběr jsou u bran různé komunikační protokoly vyšších vrstev. Celé řešení je pak otevřeno propojení i směrem k dalším technologiím, které lze v případě potřeby do řešení nasadit. Na summitu byla například předvedena vzájemná kompatibilita sítě IQRF a LoRaWAN, kde se pro lokální autonomii a pravidelnou komunikaci se zařízeními využívá síť IQRF a pro vzdálený přístup síť LoRaWAN. Díky jednotné komunikaci lze řešení rozšiřovat o nová zařízení i funkčnosti, aniž by to vyžadovalo zásadní přepracování původního konceptu.

IQRF 2019

Snadnému nasazení pomohly také nové funkce přímo v technologii IQRF. Nově je tak možno v síti IQRF využívat zařízení na baterie i zařízení napájená ze sítě, síť lze vystavět automaticky pomocí funkce Autonetwork V2, přidávat zařízení pomocí načtení QR kódu obsahujícího IQRF Smart Connect kód mobilní aplikací a vůbec na koncových zařízeních neřešit pracovní komunikační kanál, protože síť se nastaví na optimální kanál hlavního zařízení – koordinátoru.

Na IQRF Summitu byly prezentovány také navazující partnerské služby, například možnost vzdálené správy bran IQRF a zařízení přes PIXLA.online, Open Edge Gateway – služby na bráně IQRF přizpůsobující chování požadavkům vyšších vrstev, mobilní aplikace IQRF Network Manager umožňující správu zařízení v síti IQRF včetně jejich ovládání a vyčítání hodnot, a mnohé další. Díky průběžné spolupráci členů IQRF Alliance vznikají dílčí části, které na sebe navazují a doplňují se.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1