fb
14. 3. 2019 17:30

Evropský parlament přijal nařízení o kybernetické bezpečnosti

Evropský akt o kybernetické bezpečnosti, na kterém se již neformálně dosáhlo dohody s členskými státy, zdůrazňuje význam certifikace kritické infrastruktury, včetně energetických sítí, dodávek vody, energie a bankovních systémů, spojené s produkty, procesy a službami. Do roku 2023 by Evropská komise měla posoudit, zda by měl být některý z nových dobrovolných systémů závazný.

Akt o kybernetické bezpečnosti rovněž stanoví trvalý mandát a vice dostupných zdrojů pro agenturu ENISA.

Zpravodajka Angelika Niebler (EPP, Německo) po hlasování o tzv. aktu kybernetické bezpečnosti prohlásila: „Tento významný úspěch umožní EU držet krok s bezpečnostními riziky v digitálním světě v nadcházejících letech. Právní předpisy jsou základním kamenem Evropy, aby se stala globálním hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Spotřebitelé i průmysl potřebují získat důvěru v IT řešení."

Rada EU nyní musí formálně schválit akt o kybernetické bezpečnosti. Nařízení vstoupí v platnost 20 dnů po jeho zveřejnění.

Evropský parlament současně projednal a přijal usnesení vyzývající k přijetí opatření na úrovni EU v oblasti bezpečnostních hrozeb spojených s rostoucí technologickou přítomností Číny v EU.

Poslanci Evropské parlamentu se totiž obávají, že dodavatelé zařízení ze třetích zemí, zejména z Číny, mohou představovat bezpečnostní riziko pro EU, a to z důvodu právních předpisů jejich země původu, které zavazují všechny podniky ke spolupráci se státem při ochraně velmi široce definované národní bezpečnosti i mimo jejich vlastní zemi.

Europoslanci proto vyzvali Evropskou komisi a členské státy EU, aby poskytly pokyny, jak se vypořádat s kybernetickými hrozbami a slabými místy při instalování 5G zařízení, například diverzifikací zařízení od různých dodavatelů, zaváděním vícefázových procesů při zadávání zakázek a stanovením strategie na snížení závislosti Evropy na zahraničních službách v oblasti technologií kybernetické bezpečnosti.

Europoslanci dále vyzvali Evropskou komisi, aby pověřila Evropskou agenturu pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), aby pracovala na systému certifikace, který zajistí, že zavedení 5G sítí v EU splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1