fb
IT Systems 9/2017 Cloud a virtualizace IT 12. 10. 2017 12:52

Virtuální datová úložiště

Virtuální datová úložiště jako základ úspěchu v digitálně definovaném světěPodniková datová úložiště byla mnohými po dlouhou dobu považována za nezbytnost spíše než za něco, co může pomoci zvýšit konkurenceschopnost. V posledních letech však můžeme pozorovat v jejich vnímání posun. Ti, kdo neinvestují do datových úložišť správným způsobem nebo nemodernizují svá datová centra, riskují zaostávání za konkurencí v dlouhodobém horizontu, protože jejich rivalové budou lépe vybaveni a připraveni na stoupající nároky na IT.

V tomto kontextu je zřejmé, proč je podle výzkumné společnosti IDC hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) nejrychleji rostoucím segmentem trhu konvergovaných nebo integrovaných systémů. Analytická společnost Gartner dokonce předpovídá, že do roku 2019 bude mít celosvětově přibližně 30 % úložné kapacity v podnikových datových centrech podobu softwarově definovaných úložišť (SDS) nebo hyperkonvergovaných integrovaných systémů založených na hardwarové platformě x86. To představuje ohromný skok oproti dnešním méně než 5 %. Změnu přístupu k infrastruktuře datových center podporuje snižování či stagnace rozpočtů a růst zátěže IT týmů nad únosnou mez, přičemž zároveň stoupají požadavky na IT ze strany byznysu i koncových uživatelů. Právě v této situaci se projevují přínosy nejnovějších technologií v oblasti virtuálních úložišť.

Virtuální úložiště prokazují, že se mohou stát základem pro budování konkurenční výhody moderních podniků. Pomáhají připravit se na zítřejší dynamické obchodní prostředí tím, že vychází vstříc požadavku neustálé dostupnosti, vyšší bezpečnosti a návratnosti investic. Bez nich může podnik začít zaostávat za konkurencí. A právě tomu bych se chtěl dále věnovat podrobněji.

Jak zajistit nepřetržitý provoz

Nepřetržitost provozu je něco, co mnoho podniků považuje za dané, avšak při snaze o digitální transformaci se může ukázat jako problém. Podniky zavádí další datová centra, mezi nimiž může dojít k přerušení spojení, a k pokračování v provozu jsou nutná záložní data. Podniky si totiž nemohou dovolit výpadky a musí se proti nim patřičně chránit, což je další faktor vysvětlující atraktivitu virtuálních úložišť. Takováto řešení nabízí vysokou dostupnost monitoringu a správy i ve vzácném případě, kdy je server pro správu nedostupný.

Neustálá dostupnost je tak důležitá, že zákazníci stále častěji požadují rozšířené možnosti konfigurace tzv. stretched cluster, která poskytuje flexibilitu a ochranu, aniž by nadměrně zatížila rozpočet. Zákazníci, kteří provozují dvě fyzicky poměrně blízké lokality, mohou své datové centrum rozprostřít mezi obě. Dojde-li k tomu, že jedna lokalita bude nedostupná, virtuální úložná vrstva problém vyřeší, protože data v druhé lokalitě zůstávají k dispozici. Se softwarově definovaným úložištěm není nutné zabývat se zálohováním první lokality, protože díky „roztažení“ klastru může tato technologie inteligentně udržovat zálohy dat vždy ve fungující lokalitě.

Díky komplexnímu řešení pro konfiguraci stretched cluster mohou zákazníci s důvěrou využít výhod nižších nákladů a jednoduchosti HCI i při řešení potřeb obnovy po havárii a zajištění nepřetržitého provozu. Hovoříme zde o vysoké míře bezpečnosti – dojde-li k selhání např. virtuálního stroje nebo serveru, nebude to mít vliv na chod aplikace. Jedním z principů digitální transformace je poskytnout koncovému uživateli nejlepší možnou zkušenost, což znamená, že podniková infrastruktura, aplikace a služby musí být neustále k dispozici.

Například dánský maloobchod s potravinami Coop této vlastnosti s úspěchem využil. Brzy po přesunu všech serverů na jedinou fyzickou serverovou platformu se vyskytl problém. Každý čtvrtek ve 12:00 celý systém na dvě minuty vypadl z provozu. Teprve po několika týdnech se zjistilo, že problém způsobuje antivirové řešení, které vždy ve stejnou dobu stahuje virové definice na všech 1 300 serverů, čímž celou infrastrukturu zcela zablokuje. Po tuto dobu obchod v podstatě stál, protože nebylo možné zpracovávat žádné transakce. To vedlo k nákladnému přesunu některých systémů na samostatné úložné platformy.

Teprve poté, co Coop nasadil virtuální storage platformu, dokázal zaručit nepřetržitost provozu. Vyšší výkon virtualizovaného úložiště znamenal, že navzdory tomu, že antivirový systém stále stejným způsobem stahuje aktualizace virových definic, nemá to zásadní vliv na výkon celého systému. Firma se tak může spolehnout na virtuální úložiště jako jediné řešení svých potřeb ukládání dat, což se navíc ukazuje jako nákladově velmi efektivní volba.

To je jedním z důvodů, proč dnes všechny podnikové procesy ve společnosti Coop využívají softwarově definované ukládání dat – od pokladen v prodejnách, přes vyskladňování zboží po řídící a administrativní procesy v centrále.

Zvýšení bezpečnosti pomocí virtuálních bezpečnostních zón

Softwarově definovaná datová úložiště dnešní podniky využívají také jako řešení jednoho z největších problémů IT – jak si udržet náskok před neustále dokonalejšími kybernetickými útoky. Nejnovější nabídka řešení poskytuje šifrovací nástroje, které zákazníkům umožňují šifrovat data okamžikem, kdy přestanou být v pohybu. Zabezpečení je tak možné spojit s daty při jejich přesouvání. Virtuální úložné platformy lze bezproblémově připojit do sítě, což výrazně zvyšuje nákladovou efektivitu a bezpečnost.

Jak maximalizovat úsporu nákladů

Dalším plusem, který si může virtualizace ukládání dat připsat, je potenciál pro návratnost investice a úsporu nákladů, čehož plně využila vysoká škola New College Durham ve Velké Británii. Poté, co jí vláda nařídila výrazně snížit náklady, musela hledat, čím nahradit stávající úložnou síť SAN. Volba padla na softwarově definovanou alternativu. Univerzita dosáhla okamžitého snížení nákladů ve výši 100 tisíc liber pouhým neobnovením fyzické úložné infrastruktury.

Prvotní nasazení platformy také pomohlo výrazně snížit provozní náklady, například úpravou zaručené úrovně služeb nebo zrychlením konfigurace pracovních zátěží. Virtuální úložná řešení fakticky ulevují nákladům na pracovní sílu tím, že konfiguraci jednotlivých hardwarových komponent v datovém centru lze řešit na nenákladné virtuální vrstvě, bez nutnosti lidského zásahu.

Digitální budoucnost je softwarově definovaná

Podniky potřebují nejen překonat překážky, před nimiž stojí dnes, ale také se připravit na digitální budoucnost. A zde je opět příležitost pro softwarově definovaná úložiště. Poskytují výkon optimalizovaný pro hardwarové platformy a pro aplikace nové generace, čímž pomáhají zákazníkům s přípravou na zítřejší požadavky IT. Mezi ně patří schopnost zavádět aplikace příští generace jako Big Data nebo Splunk a podporovat nejnovější flashové technologie, jako jsou nové SSD disky Intel Optane NVMe založené na technologii 3D XPoint.

S virtuálním úložištěm budou zákazníci připraveni na jakoukoli pracovní zátěž včetně datacentrových aplikací, nativně cloudových aplikací a kontejnerů. Datová úložiště přestala být pouhým nástrojem poskytujícím dostatečný prostor pro podniková data. IT oddělení postavená před rozpočtová omezení, bezpečnostní otázky a požadavky na zajištění nepřetržitého fungování podniku mohou k řešení všech těchto problémů s úspěchem využít nejnovější technologie v oblasti virtuálních úložišť.

Je načase přestat datové úložiště vnímat jako „součást technického vybavení sloužícího k uchovávání dat“ a začít k němu přistupovat jako k „zásadnímu prvku softwarově definované infrastruktury“, na níž může podnik stavět svoji konkurenční výhodu. Podniky, které nepřijmou trvalou dostupnost za svou zásadu, riskují, že budou ztrácet oproti svým rychlejším, akceschopnějším a lépe zabezpečeným konkurentům. Modernizace ukládání dat probíhá právě teď. Kdo zaváhá, už může navždy zůstat o krok pozadu a jen dohánět zpoždění.

Vladimír Střálka Vladimír Střálka

Autor článku je Country Manager společnosti VMware pro Českou republiku a Slovensko.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1