fb

Kontejnery v multicloudových a hybridních prostředích

Jak získat výhody Kubernetes s minimální pracností?

CiscoKontejnerizační technologie si rychle získaly oblibu a staly se běžnou součástí inventáře moderních IT nástrojů. Kontejnery obsahující v jednom samostatném balíku veškeré závislosti vyřešily problém přenositelnosti aplikací a konzistentnosti prostředí v celém životním cyklu, od vývoje po ostré nasazení.

Faktickým standardem pro řízení a nasazování kontejnerů se stala platforma Kubernetes. Zajistit, aby vše hladce fungovalo zvláště v hybridních a multicloudových prostředích však může být velmi pracné a časově náročné. Anebo nemusí – díky komplexnímu kontejnerovému řešení Cisco Container Platform.

Kontejnerizace patří k nejvýznamnějším technologiím posledních let. Zásadně změnila způsob vývoje, zavádění a správy aplikací – umožnila nahradit rozsáhlá vydání softwaru průběžným vývojem a aktualizacemi. Výsledkem je rychlejší inovační cyklus s kratší dobou uvádění na trh a menšími omezeními provozu. Z toho mají samozřejmě prospěch zákazníci i podnikoví uživatelé a pracovníci IT mohou soustředit své úsilí na vývoj aplikací namísto starosti o infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že platforma Kubernetes je k dispozici všude, je možné zvolit nejvhodnější místo pro každou aplikaci podle specifických potřeb – od veřejného cloudu kvůli rozsahu a dosahu po lokální prostředí kvůli umístění dat a bezpečnosti.

Přechod na kontejnery však není bez zádrhelů. Některá dnešní kontejnerová řešení jsou složitá a vyžadují práci v různých oddělených prostředích, odkud je nutné jednotlivé části poskládat dohromady. Nastavení, zavedení a správa řady různých kontejnerů pro mikroslužby je úmorná činnost a o to náročnější, má-li zahrnovat více veřejných a privátních cloudů.

Vlastnoruční zavedení Kubernetes vyžaduje nákup serverů, konfiguraci úložiště, konfiguraci sítě, instalaci hypervizora, instalaci Kubernetes, zabezpečení, instalaci monitoringu, protokolování, registrů, vyvažování zátěže, katalogu služeb a dalších prvků, testování, zprovoznění celého systému a zajištění podpory, oprav a aktualizací. Pokud se mají kontejnery stát skutečně užitečné ve velkém rozsahu, je nutné nalézt způsob, jak je zavádět, řídit a spravovat jednodušeji.

Představme si kontejnerové řešení, které stačí pořídit, zapojit a mít zprovozněné v řádu minut, s podporou zajišťovanou technickým asistenčním centrem dodavatele. Řeč je o Cisco Container Platform, kompletně předpřipravené a integrované otevřené kontejnerové platformě pro produkční prostředí založené na Kubernetes. Platforma pokrývá lokální i veřejná cloudová prostředí a její síla spočívá v eliminaci ruční konfigurace, zabezpečení, škálování a správy kontejnerů. Je postavená na otevřené architektuře s využitím open-sourcových komponent, takže uživatel navíc není vázaný na jediného dodavatele. A protože je optimalizovaná pro běh na hyperkonvergované infrastruktuře Cisco HyperFlex se softwarově definovaným síťovým řešením Cisco ACI, netrvá nasazení celého řešení déle než půl hodiny.

Cisco Container Platform umožňuje provoz otevřeného multicloudového prostředí s konzistentním nasazováním a správou aplikací na různých platformách, včetně Cisco HyperFlex™, virtuálních strojů i fyzického hardwaru, a to jak lokálně, tak v cloudu. To znamená, že kontejnerované aplikace je možné provozovat tam, kde je to nejefektivnější, a mezi různými prostředími hladce přecházet. Cisco za tímto účelem spolupracuje s AWS, Google Cloud a Microsoft Azure na společných hybridních řešeních pro optimalizaci Kubernetes v těchto veřejných cloudech. Pokud i vy máte plné ruce práce s řízením kontejnerizace v hybridním či multicloudovém prostředí podívejte se na Cisco Container Platform a ulehčete si život.

Miloš Pavlík Miloš Pavlík
Autor článku je Technical Solutions Architect ve společnosti Cisco.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1