fb
IT Systems 9/2018 Cloud a virtualizace IT 25. 10. 2018 12:48

Díky cloudovým službám mohou i menší firmy dosáhnout na sofistikované a provozně nákladné technologie

S&T CZMezi hlavní výhody cloudu se nejčastěji uvádí flexibilita, mobilita, zajištění nepřetržité dostupnosti nebo snížení investičních nákladů. Vše z toho samozřejmě platí, resp. může platit, pokud cílem projektu je transformace do cloudu, ale často se zapomíná na další velmi důležitý přínos cloudu. Tím je zpřístupnění vysoce sofistikovaných podnikových systémů a aplikací i menším a středně velkým firmám, pro které by jinak bylo extrémně náročné je implementovat i provozovat. V cloudu lze ekonomicky efektivně provozovat nejen kancelářské aplikace, CRM systém nebo třeba e-mailový server, ale například i nejmodernější databázové platformy typu SAP HANA.

Databázové platformy, které díky zpracování dat v operační paměti serverů poskytují výstupy založené na obrovských objemech vstupních informací v reálném čase, umožňují firmám okamžitě reagovat na měnící se situaci. Zdaleka ale ne každá firma si může dovolit pořídit potřebný hardware a související licence. V mnoha případech navíc firmy nepotřebují extrémně výkonné databáze nepřetržitě, ale často jen na podporou konkrétních a časově omezených projektů. Výhodou cloudových služeb je, že je lze využít pro aktivních projekty, které vyžadují dočasné zdroje v infrastruktuře, často s výrazně odlišnou dynamikou využití v průběhu jednotlivých fází projektu.

Pro firmy může být zajímavé využití cloudové služby i v případě zvažování implementace nebo přípravy přechodu na SAP HANA či jinou náročnou technologii. Cloudová služba vám pomůže se snadnou realizací Proof-of-Conceptu i s následným upřesněním detailní specifikace požadavků na nákup vlastních hardwarových zdrojů. Bez ohledu na konkrétní účel použití pak podniky platí za cloudovou službu v režimu Pay-as-you-go, tedy pouze za zdroje, které reálně v daném čase skutečně využijí.

Cloud jako záloha

Vedle nepřetržitého využívání cloudu jako plně spravované služby s konkrétními funkcemi nebo projektového či testovacího nasazení, se nabízí ještě třetí model využití cloudu. Pro firmy, provozující vlastní datacentra a rozsáhlou IT infrastrukturu, může cloudová služba představovat zálohu pro případ razantního nárůstu požadavků na výkon nebo výpadku vlastních systémů. Cloud může sloužit i jako záložní lokalita pro obnovu po havárii pro společnosti, které plánují využívat sekundární lokalitu pro zajištění vyšší dostupnosti svých on-premise aplikací, které musí být k dispozici v režimu 24×7. V případě výpadku převezme roli primárních systémů cloud, přičemž koncoví uživatelé nemusí zaznamenat absolutně žádnou změnu. Firma přitom nemusí pro případ výpadku vlastnit potřebnou infrastrukturu ve více lokalitách, využitím pronájmu cloudu tak uleví svým rozpočtům a usnadní práci svým systémovým administrátorům, odpovědným za tyto kriticky důležité aplikace.

Produkční systémy ve veřejném cloudu

Při přenosu svých systémů a aplikací do cloudu mají výhodu podniky, které v rámci své IT infrastruktury již předtím využívaly některé hostingové služby od lokálních poskytovatelů. Využívání hostovaných serverů je častým předstupněm přechodu do veřejného cloudu, resp. ke službám v cloudech jako je například Microsoft Azure nebo Amazon Web Services. Kromě větší flexibility a spolehlivosti při zajištění nepřetržitého provozu jsou tyto veřejné cloudové služby dobře připraveny i na provoz podnikových systémů typu SAP.

Příkladem úspěšné migrace systému SAP do prostředí veřejného cloudu je firma Koenig & Bauer Grafitec, jeden z celosvětově největších výrobců tiskových ofsetových strojů. Firma využívala dedikované servery hostované u lokálních poskytovatelů, ale vzhledem k požadavkům na vysokou dostupnost a preferenci OPEX nákladů před odpisy, padlo rozhodnutí o využití cloudu pro provoz potřebné infrastruktury. Po několikaměsíčním plánování a testování proběhla samotná migrace během jediného víkendu – s minimálním přerušením provozu a bez změn v práci běžných uživatelů. Firma Koenig & Bauer Grafitec začala používat produkční systém SAP provozovaný v Microsoft Azure jako první v ČR.

Josef Vágner Josef Vágner
Autor článku je Solution architect ve společnosti S&T CZ.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1