fb
IT Systems 11/2018 Plánování a řízení výroby 17. 12. 2018 7:00

Trendy automatizace

v regionu střední a východní Evropy

11-ur-01V České republice a potažmo v celé střední a východní Evropě jsme dnes svědky dramatického růstu poptávky po automatizačních řešeních. Růst registrujeme napříč všemi klíčovými sektory, ale co je zejména potěšující, je enormní růst zájmu o využití kolaborativních robotů ze strany malých a středních podniků. I malé firmy dnes díky tomu využívají v praxi výhod automatizace a posilují svou konkurenceschopnost na lokálních i globálních trzích, a to hlavně zvyšováním efektivity, produktivity, kvality a finančních přínosů z důvodu rychlé návratnosti investice. Roboty jim také pomáhají eliminovat negativní dopad nedostatku pracovních sil.

Prognózy růstu automatizace se potvrdily a silný růst bude i v roce 2019

Podle poslední zprávy Mezinárodní federace pro robotiku došlo v letech 2013–2017 k růstu globálního prodeje průmyslových robotů o 114 %. V další třech letech, tj. až do roku 2021, by měl trh růst průměrně o 14 % ročně. V regionu střední a východní Evropy (CEE) je růst nasazení robotů obdobný nebo dokonce vyšší než průměr, ale co je důležité, má nadále pokračovat i v roce 2019. Pojďme se podívat na jednotlivé země.

 

11-ur-03

 

Česká republika

Pokud se týká absolutního počtu prodaných i nasazených robotů (včetně kolaborativních robotů) za rok 2017, je Česká republika nejrozvinutějším automatizačním trhem v regionu CEE a podle zprávy IFR je 5. největším trhem s roboty v Evropě. Nejvíce nových robotů putovalo do automatizace manipulačních a svařovacích operací. Aktuálně je nejvíce robotů využíváno v automobilovém průmyslu, nicméně jejich penetrace se zvyšuje také v plastikářském a chemickém průmyslu, a v kovovýrobě. Aktuální hustota činí 119 robotů na 10 000 zaměstnanců. Výhledy do roku 2019 jsou velmi pozitivní: očekávaný růst HDP o 3 %, vytížené výrobní kapacity, ohlášené investice do nových provozů a rychle rostoucí mzdy vytvářejí předpoklady pro dramatický růst automatizačních projektů v automotive, kovovýrobě a elektrotechnickém průmyslu.

Slovensko

Ještě vyšší hustotu robotů než Česká republika má se 151 roboty na 10 000 pracovníků Slovensko, což je dáno velmi koncentrovaným automobilovým průmyslem, kde jsou nyní průmyslové roboty v drtivé většině provozovány. Nejvíce nových robotů směřovalo v roce 2017 do svařovacích provozů. Výhled Slovenska je podobně jako v ČR velmi pozitivní, očekává se 4% hospodářský růst, řada podniků z automotive ohlásila projekty rozšíření výrobních kapacit a mzdy rychle porostou z důvodu nedostatku pracovní síly na trhu. Jedinou slabinou Slovenska je nízký počet automatizačních projektů mimo automobilový průmysl.

Maďarsko

V roce 2017 došlo k významnému růstu nových automatizačních projektů, roboty byly dodány zejména do oblasti manipulačních a svařovacích operací. S hustotou 78 robotů na 10 000 obyvatel patří Maďarsko mezi rozvinutější země regionu. Nejvíce robotů je aktuálně využíváno v automobilovém, gumárenském a plastikářském průmyslu, což bude pokračovat i v roce 2019 díky novým projektům v automobilkách a u automobilových subdodavatelů.

Polsko

Polsku se již dlouhou dobu ekonomicky daří (3% růst předpovídán na rok 2019) a v kombinaci s nízkou nezaměstnaností a vysokým využitím stávajících výrobních kapacit se očekává další nárůst již tak rekordního prodeje robotických technologií. Jako proexportně orientovaná ekonomika musejí polské firmy udržet vysokou kvalitu a konkurenceschopnost a při nedostatku kvalifikovaných lidí je automatizace nezbytným krokem. S poměrně nízkou hustotou 36 robotů na 10 000 pracovníků se očekává nadprůměrný růst prodeje robotů nejen v automobilovém průmyslu, ale také elektrotechnice, kovovýrobě, strojírenství a chemickém průmyslu.

Rumunsko a balkánské země

S poměrně rozvinutým automobilovým a plastikářským průmyslem má Rumunsko sice poměrně nízkou penetraci robotů (18 na 10 000 pracovníků), ale s velkým potenciálem do budoucna. Z balkánských zemí je nejvýznamnějším trhem s roboty Slovinsko (s hustotou 144 robotů), které se svým průmyslovějším zaměřením absorbuje většinu automatizačních projektů v celém regionu. Potenciálně slibná do budoucna je situace v Srbsku, ostatní balkánské země se spíše zaměřují na turistický průmysl. Přes dynamický rozvoj mají země střední a východní Evropy nicméně stále v čem dohánět vyspělé země. Například Jižní Koreu se 710 roboty, Německo s 322 roboty či USA s 200 roboty na 10 000 zaměstnanců. Celoevropský průměr nyní činí 106 robotů, což z regionu překonává Slovensko, Slovinsko a Česká republika.

 

11-ur-02-420

Kolaborativní robotika v roce 2019

Stejně jako v roce 2018 bude hrát stále významnější roli kolaborativní robotika. Poslední zpráva IFR zmiňuje, že mezi tři hlavní současné automatizační trendy se řadí kolaborativní roboty, Internet věcí (IoT) a strojové učení. Ve střední a východní Evropě můžeme potvrdit, že kolaborativní robotika je na velkém vzestupu, a to nejen ve velkých společnostech, ale také u malých a středních výrobních firem. Tato tzv. malá automatizace je efektivní zejména v těch SMB provozech, které vyrábějí malé série variabilních produktů a kde je potřeba rychlé a flexibilní reakce na požadavky zákazníků.

K dispozici je stále širší portfolio činností, které kolaborativní roboty jsou schopné zastat, nejvíce pak je to obsluha CNC strojů, balení a paletování, montáž, ale také další aplikace jako svařování, obsluha vstřikolisů, štítkování, leštění a další. Společným jmenovatelem všech těchto činností je vysoká míra opakovatelnosti a rutiny, kvůli které jen těžko shánějí podniky na tyto pozice zaměstnance. Obvykle je potřebují hned, a proto se stále častěji obracejí na kolaborativní roboty, které lze nasadit do provozu v řádu dní, a není třeba podstupovat několikaměsíční čekací dobu a implementaci průmyslových robotů.

V roce 2019 budeme svědky dalšího nárůstu poptávky po kolaborativní robotice, což vedle již zmíněných důvodů umožní také rozvoj kolaborativních aplikací. Dodavatelé koncových nástrojů přicházejí s řadou inovací a integrují senzorické a kamerové technologie, které dovolí zastat i složitější pracovní úkoly.

Příkladem může být i naše nová modelová řada robotů e-Series s integrovaným silově-momentovým senzorem, který rozšiřuje portfolio aplikací například o inteligentní obsluhu strojů, leštění či zpracování nepravidelných povrchů. Kolaborativnost bude i příští rok jedním z hlavních katalyzátorů robotizace – a to nejen ve smyslu bezpečnosti, ale také rychlého nasazení, snadného programování a flexibility v provozu.

 

Slavoj Musílek Autor článku je generálním ředitelem Universal Robots v regionu CEE.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 6 IT Systems 5 IT Systems 4 IT Systems 3
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1