fb

SOFTIP MONACO

top produkt pro technickou přípravu výroby bude v Česku dostupnější

SOFTIPSoftware na vytvoření technické dokumentace potřebné pro přípravu výroby, který automatizuje mnohé operace, zvyšuje kvalitu a přesnost produkce a šetří čas i peníze. Specializovaný nástroj SOFTIP MONACO, který tyto a další benefity přináší, je pro české podniky ještě dostupnější. SOFTIP totiž nastartoval užší spolupráci se známou společností CAD Studio, která bude jeho obchodním partnerem v oblasti řešení pro strojírenské firmy na českém trhu.

SOFTIP MONACO není v ČR neznámým produktem. Jako úspěšný nástupce řešení SYSKLASS, které používá například i kopřivnická TATRA TRUCKS, představuje technický informační systém nové generace. Systém SOFTIP MONACO má za sebou více než 50 úspěšných implementací v ČR i na Slovensku, v Polsku a Holandsku.

„Promítly se do něj dlouholeté zkušenosti s vývojem a implementací systému SYSKLASS na trzích ve střední Evropě. Našim zákazníkům v České republice chceme poskytnout ještě kvalitnější služby při jeho nasazení i následné podpoře. Proto jsme nastartovali užší spolupráci s naším dlouholetým partnerem a respektovanou společností CAD Studio, která nabízí systémy úzce spolupracující se systémy, jakým je SOFTIP MONACO. Naším společným záměrem je poskytnout zákazníkům komplexnější nabídku na řešení jejich požadavků za přijatelnější cenu. Tedy spolehlivé a ověřené řešení podpořené kvalitní implementací,“ řekl ředitel divize SME a člen představenstva společnosti SOFTIP Radovan Bálent.

Obě společnosti mohou využít synergie, které vyplývají z hlavního předmětu jejich činnosti. CAD Studio je známé jako největší dodavatel CAD/PDM produktů Autodesk na českém a slovenském trhu. Firma je autorizovaným prodejním, školicím a konzultačním partnerem Autodesku. Dlouhodobě se podílí na lokalizacích produktů Autodesk do češtiny. „Technická příprava výroby navazuje na CAD/PDM a dává výstup do řízení výroby. Je tak logickou a nedílnou součástí mezi návrhem výrobku a jeho produkcí. Takže společné sdílení zkušeností a odborného know-how vytváří ideální kombinaci na poskytování kvalitních řešení pro strojírenské podniky u nás,“ řekl Radomír Žvak, jednatel a obchodní ředitel společnosti CAD Studio.

Investice se vrátí do dvou let

SOFTIP MONACO je specializovaný softwarový nástroj pro tvorbu, evidenci, archivaci a změnování technické dokumentace pro výrobní podniky. Pojem technická dokumentace je přitom chápán širší než jen soubor počítačových dat potřebných pro správné plánování a řízení výroby v ERP systémech. Pestrá TPV dokumentace, která zahrnuje různé technické specifikace, výkresy, 3D modely, položky, kusovníky, nářadí, technologické postupy, zda kalkulace vyžaduje jednotnou správu, evidenci, změnování a management její dostupnosti. To vše tvoří integrální součást SOFTIP MONACO.

Tento přístup přináší hned několik výhod v souladu s principy Průmyslu 4.0. V první řadě výrazné úspory času a peněz. Proces technické přípravy výroby je mnohem rychlejší, protože všechny informace jsou sdíleny a bezproblémově dostupné v přehledné formě. SOFTIP MONACO disponuje specifickými funkcemi pro rychlou tvorbu technické dokumentace, import kusovníků z CAD/ PDM systémů včetně 2D výkresů a 3D modelů, postupné odvádění hotových TPV dat do ERP systému a včasné informování nákupu o potřebě materiálu, což přispívá k významnému zkrácení času na dodání výrobku zákazníkům.

Mimo jiné se zkracuje i čas na zaučení nových pracovníků v technickém oddělení a zrychluje reakční čas firmy na obchodní případy. Systém má totiž možnost tvorby tzv. konceptů technické dokumentace s přímým využitím nástrojů pro rychlé oceňování budoucích výrobků bez nutnosti tvorby podrobné technické dokumentace. To minimalizuje podíl ztrátových či opožděných zakázek a zpřesňuje a zreální i odhad cen a termínů pro jednotlivé nabídky.

V neposlední řadě SOFTIP MONACO zkvalit- ňuje samotnou výrobu. Zpřístupňuje technickou dokumentaci jiným oddělením podniku a zvyšuje se přesnost. Přináší úsporu i při výrobě výrobních pomůcek a postupně vede k redukci skladových zásob. Tyto a další benefity tak v konečném důsledku znamenají, že všechny do něj vložené investice se vrátí během jednoho až dvou let.

O společnosti SOFTIP

Na Slovensku patří SOFTIP mezi nejvýznamnější poskytovatele IT produktů a služeb. Jako slovenská jednotka na trhu podnikových informačních systémů již 28 let přináší inovativní komplexní IT řešení, která pomáhají lépe řídit tisíce firem a organizací. Další informace na www.softip.sk/cz.

PDM systém Autodesk Vault

Autodesk Vault je robustní PDM systém typu klient‒server určený pro správu technických dokumentů v konstrukčních týmech. Využívá osvědčené výkonné a bezpečné technologie Microsoft SQL Server pro centralizované ukládání, vyhledávání, protokolování a souběžné editování CAD dokumentů, správu kusovníků, řízení pracovních postupů (změnových řízení, schvalování) a publikování konstrukčních i kancelářských dokumentů a metadat. Podporuje automatické replikace mezi vzdálenými pobočkami, snadný přístup k publikovaným datům pro netechnické uživatele (obchod, marketing). Nabízí úzkou integraci s jednotlivými CAD aplikacemi, jako je AutoCAD, Inventor nebo Fusion 360 (i aplikacemi jiných výrobců), s PLM systémem Autodesk Fusion Lifecycle a díky programovatelnosti jej lze propojit i s dalšími ERP systémy, např. pomocí nástroje CS ERP Connector.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1