fb
IT Systems 10/2018 Plánování a řízení výroby Logistika 23. 11. 2018 11:25

Principy štíhlé výroby aplikované na balicí lince

AimtecNa našem území není mnoho firem, které by úspěšně přestály společenské změny posledních sta let bez velkých výkyvů. Výjimkou je ale švédská SKF. Své obchodní a později i výrobní zastoupení měla na našem území už za první republiky a úspěšnou historii píše i dnes. Závod v Chodově u Karlových Varů je největším závodem na výrobu mazacích systémů v Evropě. Jak se ale mění historie, musí se měnit i továrna a její procesy a systémy. Průmysl 4.0 totiž neznamená jen vyladěné výrobní procesy, ale i ty navazující, jako je například balení.

Při analýze úzkých míst v SKF zjistili, že jedním z nich je balicí linka. Hledali možnost, jak eliminovat chyby a zvýšit průtokovost linky, zároveň nechtěli ke svému celopodnikovému systému SAP implementovat další software. Obrátili se proto na nás jako dlouholetého partnera SAP, který má zkušenosti i s nadstavbami tohoto systému. Nabídli jsme SKF vytvoření andonu podle zásad Toyota Production System (TPS) k podpoře štíhlé výroby, přizpůsobeného na míru potřebám jejich provozu. Vizualizace ukazatelů umožňuje eliminovat prostoje, upozorňuje na aktuální stav průběhu balení a zajišťuje podklady pro korekci dat.

Společnost SKF CZ je původně švédskou firmou, ale už v roce 1919 měla své obchodní zastoupení v ČSR. Po válce pokrývalo SKF neuvěřitelných 95 % spotřeby valivých ložisek v Československu. V roce 2010 firma SKF obohatila své výrobkové portfolio o renomovaného výrobce centrálních mazacích systému Lincoln a v roce 2013 položila základní kámen největšího závodu na výrobu mazacích systémů v Evropě – Lubricon.

Signál pro lepší optimalizaci

Andon znamená v překladu signál a slouží v různých typech výroby odlišně. Vždy dává pracovníkům, vedoucím i manažerům vizuální upozornění na odchylku nebo na nestandardní situaci. Pro SKF jsme zvolili andon, který vizualizuje procesy na balicí lince. Pracovníci mají přímo během směny možnost vidět, jak si vedou oproti plánu, a reagovat na aktuální situaci. Ukazatele vycházejí z dat, která jsou importována ze SAP a na lince se zobrazují v reálném čase (aktualizace probíhá každých pět minut). Na obrazovce nad linkou zaměstnanci sledují pět hlavních ukazatelů, které jim poskytují rychlou a jednoduchou informaci. A protože Češi jsou národ soutěživý, vizualizace jim přinesla i další motivaci – díky transparentnímu plánu mohou pracovníci porovnávat ten svůj s ostatními směnami.


1. Denní plán

Jednoduchá vizualizace nabízí zobrazení počtu kusů, které mají být zabaleny a které už zabaleny byly. Pokud pracovníci v půlce směny zjistí, že jsou na 30 % plánu, vědí, že mají situaci řešit s nadřízenými. O poznání veselejší je samozřejmě zjištění, že jsou napřed oproti očekávání. Na obrázku jsou dvě na sebe navazující směny, volitelně lze přejít na třísměnný/jednosměnný provoz.

2. Zásobník práce

Jak získat informaci o tom, kolik jednotek ještě čeká na své zabalení, a jak ji porovnat s aktuálními kapacitami? K tomu slouží Zásobník práce, který ukazuje, zda je aktuální fronta práce zvládnutelná se stávajícím počtem pracovníků na směně. Ručička v zelené části je ideální, oranžová část znamená sice zpoždění balení zásilek, ale akceptovatelný čas. Červená oblast naopak indikuje velké zpoždění.

3. Zpožděné zakázky

Nežijeme v ideálním světě a zakázky se na skladě před zabalením občas zpozdí. Díky obrazovce Zpožděné zakázky mají baliči, mistři montáže a vedoucí výroby možnost vidět, jak dlouho která zakázka čeká na své zabalení. Jsou prostoje, které jsou akceptovatelné a zůstanou tak ve žluto-oranžovém poli. Červené zakázky ale čekají na zabalení a expedici již dlouho, a proto je třeba je řešit přednostně, nebo naopak prověřit data a vyloučit možnost, že zásilka byla zabalena, ale došlo k chybě při zadávání dat. Stávalo se totiž, že oddělení kvality si vzalo zakázku z výroby na kontrolu, ale nezaznamenalo akci do systému. Tím vznikalo umělé zpoždění na balicí lince, kde zakázka fyzicky nebyla. Dalším případem je například situace, kdy nebyla naskenována etiketa při zabalení zásilky, a systém ji tak stále evidoval jako nezabalenou.

4. Měsíční prodleva

Měsíční prodleva vizualizuje údaj o průměrné době mezi vyrobením zakázky a jejím zabalením. Vede k motivaci k lepšímu zpracování zakázek, ale také může sloužit jako indikátor pro vedoucí pracovníky o kapacitách. Zavedením andonu došlo k poklesu této hodnoty v průměru na 2‒3 h.

5. KaBiNeT

KaBiNeT je speciální ukazatel shrnující všechny předchozí položky, který jedním číslem říká, nakolik se povedlo zkombinovat kvalitu, bezpečnost, náklady a čas zakázek na balicí lince.

Lucie Koloušková Lucie Koloušková
Autorka článku působí jako SAP Specialist ve společnosti Aimtec. Lucie absolvovala FAV ZČU a již šestým rokem je členem SAP divize společnosti Aimtec, kde se vyprofilovala především do oblasti procesních vizualizací. Věří totiž, že právě vizualizace dat je neoddělitelnou součástí digitalizace a klíčem k pochopení slabých míst, které vede k neustálému vývoji a zlepšování.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1