fb
IT Systems 5/2019 Plánování a řízení výroby 25. 6. 2019 12:27

Klíčové kroky k úspěšné digitalizaci výrobních hal

Caleb FinchZákazník chce objednat zboží, ale musí nejprve znát cenu a datum dodání. Zkontrolujete proto zásoby hotových dílů, dostupnost materiálu a kapacitu strojů. Následuje vyjednávání a zákazník nakonec požadovanou cenu obdrží, ale možná je už příliš pozdě. Jedná se o hypotetickou situaci, ale přesto se ve výrobních provozech odehrává každý den. Výzvou jsou data – jejich dostupnost. Data jsou často pohřbena v informačních silech, zcela nepřesná anebo uložená bez dostatečných podrobností či kontextu. Vedení firmy nezbývá nic jiného než pracovat na základě odhadů a pocitů namísto analytického rozhodování, což v žádném případě není správný způsob, jakým řídit podnik. Digitalizace výrobních hal nabízí lepší alternativu.

Digitalizace definována

Produkty v digitální podobě existují v podobě počítačových návrhů (CAD), modelů a simulací. Plánování podnikových zdrojů (ERP) digitalizovalo řízení podniků a výroba je digitální už po celá desetiletí: programovatelné logické regulátory (PLC) a PC řídí pohyby, roboty, a dokonce i kontroly, to vše bez lidského zásahu. To, co zde chybí, je konektivita.

Podstatou digitalizace výrobních hal je propojení všech těchto systémů a přeměna dat na informace. Konkrétní specifika se liší v závislosti na výrobci a výrobním procesu, ale jedno téma mají společné: konektivitu. Odešlete dotazy na integrované stroje a v reálném čase získáte data o jejich stavu a dostupnosti. Propojte tato aktivní data na úrovni procesů s daty o výrobních zakázkách a zjistíte také stav každého úkolu ve výrobě, společně s materiálovými výnosy a skladovými zásobami.

Nyní tato data odešlete do cloudu a zpřístupněte je zaměstnancům dle jejich momentálních potřeb. Data se najednou stávají informacemi, které podporují lepší rozhodování. Pracovníci dostávají možnost zkoumat podrobnosti a experimentovat. Odpad a náklady klesají současně s tím, jak stoupají kapacita a produktivita.

Někteří to mohou považovat za nereálný sen. Zde jsou nicméně tři možnosti využití, které je třeba zvážit:

Podpora průběžného zlepšování

Nikdo nezná výrobní procesy a stroje tak dobře jako lidé, kteří s nimi pracují. Vnímají problémy a pracují s nimi, ale bez potřebných dat jsou často bezmocní a nemohou provádět patřičné změny. Až příliš často dochází ke ztrátě korelace mezi výrobními daty na bázi jednotlivých položek a výkonem vybavení ve vlnách dat. Zdá se, jako by některé součásti byly pro výrobu problematičtější a data nyní pomáhají určit, jak přesně problematické jsou a poskytují informace pro řešení daných problémů. Když jsou výrobní statistiky ukládány do cloudu, jsou dostupné všem. Prostřednictvím tabletů či PC mohou pracovníci sledovat data, přezkoumávat a řešit Paretovy problémy, upřednostňovat a jednat bez nutnosti čekání na analýzy techniků nebo rozhodnutí manažerů.

Zvýšení využití aktiv

Plánovaná údržba má za cíl předcházet závažným poruchám, ale řada strojů a linek trpí problémem mikroodstávek, kterým je věnována příliš malá pozornost. Automatizované podávání zpráv přímo ze zařízení poskytuje data o skutečném výkonu, v případě potřeby minutu po minutě, což poskytuje úroveň granularity, jaká dosud nebyla k dispozici. Jakmile jsou problémy známy, je možno je vyřešit.

Monitorování stavu strojů tento koncept posouvá ještě dále. Umělá inteligence na bázi cloudu může monitorovat klíčové příznaky stroje a rozhodovat, kdy údržba dokáže zabránit problémům s kvalitou či prostojům. Poté je počítačový systém správy údržby schopen zkontrolovat zásoby náhradních dílů, a dokonce i naplánovat opravy tak, aby minimalizoval dopad na výrobu.

Uvolnění výrobní haly

Výrobci, zejména ti v oblasti automobilového průmyslu, sice zeštíhlují přinejmenším od devadesátých let, ale ve výrobních halách jsou stále k vidění zásoby. Možná se jedná o objednávku, která čeká na dokončení, zatímco probíhá oprava stroje, nebo je možná právě opravován některý z nástrojů. Přesná, aktuální data, jako je stav stroje, stav nástrojů a dostupnost dílů, mohou tyto problémy eliminovat. To vede ke snížení počtu rozpracovaných zakázek a kratším dodacím lhůtám, uvolnění místa jinak zabraného zpožděnými zakázkami a ke zlepšení cash flow, což nepochybně potěší finanční oddělení společnosti.

Jak začít

Namísto toho, abyste se do digitalizace pustili rovnou, zvažte nejprve pilotní studii. Přizpůsobte stroj nebo část procesu, shromážděte data, přiřaďte je do patřičného kontextu a zjistěte, co vám ve skutečnosti sdělují. Postupem času budete schopni identifikovat korelace změn těchto signálů s událostmi a určit, co je a co není užitečné. Souběžně s tím se informujte o možnostech cloudových úložišť a zjistěte, jak vám může pomoci datová analýza.

Pusťte se do toho

Výrobci po celém světě si uvědomují, že informace jsou klíčem ke zlepšení jejich konkurenčního postavení. Informace vycházejí z široké škály dat spojených provozními a plánovacími systémy, které podporují provoz výrobního podniku. Digitalizace výrobní haly je základem splnění úkolu uplatnění dat za účelem lepšího rozhodování a efektivnějších náprav problémů. Přizpůsobte své stroje, shromažďujte data, vytvářejte kontext, sdílejte vše prostřednictvím cloudu a nechte těmito informacemi řídit rozhodování vašich zaměstnanců. Brzy zjistíte, že se váš provoz optimalizuje a je pružnější, zatímco náklady klesají a jeho kapacita stoupá.

Caleb Finch Caleb Finch
Autor článku je členem marketingového týmu společnosti QAD.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1