fb
IT Systems 7-8/2019 Plánování a řízení výroby 2. 9. 2019 14:50

Co obnáší moderní produktový management

a jak se stát produktově orientovanou firmou?

moderní produktový managementByznys s digitálními produkty, kam pro zjednodušení zahrňme robustní korporátní software i mobilní aplikace pro koncové zákazníky, býval přímočarý. Technická omezení diktovala, co je při vývoji produktu ještě možné a co už ne, a nenároční zákazníci si od schopného sales managera rádi nechali prodat prakticky cokoli, protože konkurence bylo jako šafránu. Dnes jsme jinde.

Schopný vývojář dnes může po večerech postavit a uvést na trh aplikaci, která přidělá vrásky na čele i technologickým gigantům s miliardovými rozpočty na výzkum a vývoj, rostoucí konkurence ztížila práci sales oddělení a zákazníci jsou rok od roku náročnější. Nemůžeme se jim divit, vždyť například Apple App Store a Google Play dnes mají každý v nabídce přes 2 miliony aplikací ke stažení.

Fungovat v roce 2019 jako firma, jejíž produktová rozhodnutí řídí představivost vývojářů nebo prodejní dovednosti obchodníků, tak přestává dávat smysl. Naopak smysl dává stále víc orientace na samotný produkt, takzvaný product-first mindset, a s ní spojená tematika produktového managementu. Jak se produktově orientovanou firmou stát? Jakým výzvám během tohoto přerodu firmy čelí? A stojí výsledek za to? Vezměme to popořadě.

Fungovat v roce 2019 jako firma, jejíž produktová rozhodnutí řídí představivost vývojářů nebo prodejní dovednosti obchodníků, přestává dávat smysl.

Změna musí proběhnout uvnitř – v hlavách všech, kdo firmu posouvají vpřed

Bylo by krátkozraké tvrdit, že v produktově orientované firmě ztratí na důležitosti obchodní nebo jiné oddělení. Jedním z efektů přetlaku na trhu s digitálními produkty je nakonec to, že bez aktivního prodeje a kvalitního marketingu má i sebelepší aplikace tendenci zapadnout mezi ostatními. Změnou uvnitř firmy mám na mysli situaci, kdy sales tým nebo vývojářské oddělení přijdou o hlavní slovo v rozhodování, kterým směrem se bude ubírat produktový vývoj a na jakých produktech se bude pracovat. Firemní procesy se zjednodušeně řečeno začnou točit kolem produktu. S tím přijde nevyhnutelná změna ve firemní kultuře a zároveň kritický moment, který otestuje soudržnost týmu. Dokáže se doposud prodejně či vývojově orientovaný tým přizpůsobit tomu, že nově o produktu rozhoduje (v ideálním případě) dedikovaný produktový manažer, který se stává spojovacím článkem mezi firmou a trhem?

Ego stranou

Zaběhlé procesy se mohou změnit a stejně tak věřím, že není zásadní překážkou nahrazení nástrojů, které jste pro každodenní chod firmy dosud využívali. Kde se dá opravdu tvrdě narazit, je změna vlastního mindsetu ve vztahu k řízení firmy. Ne v každé firmě dokáže majitel či majitelka svěřit rozhodování o směřování produktu do rukou produktového manažera. Strach z předání přílišné odpovědnosti a ze snížení vlastní důležitosti jsou pak častými důvody, proč se přechod na product-driven fungování buď nepovede vůbec, nebo povede, ale dlouhodobě neudrží.

Orientace na produkt je cestou k dlouhodobému úspěchu

Orientace na produkt není zkratkou k miliardové valuaci firmy, ale dobře promyšlenou cestou k dlouhodobému a udržitelnému úspěchu. Každodenní kontakt se zákazníky, kteří přijali product-first mindset za svůj, a nakonec i naše vlastní počínání v práci na productboardu mě nenechává na pochybách, že kdo se cestou produktu jednou vydá, nechce se vrátit zpět. Důvodů je hned několik. Zlepší se firemní kultura, protože týmy začnou pracovat na produktech, které dávají smysl a o které je u zákazníků zájem, ne na nekonečné řadě prototypů metodou pokusu a omylu. Roste motivace odvést nejlepší práci, jaké je člověk schopný, a na jejím konci je jasný cíl, ke kterému celá firma sebejistě kráčí. Sníží se riziko, že vyhodíte peníze oknem. Stoprocentní jistotu, že o váš produkt bude na trhu zájem, vám samozřejmě ani nejlepší produktový manažer na světě nedá. Rozhodně však zlepší vaši schopnost namířit finanční i lidské zdroje správným směrem a neplýtvat jimi na slepé vývojové uličky. Porozumíte trhu a lépe vyřešíte problémy zákazníků. Může to znít jako paradox, ale produktově orientované firmy tráví značnou porci času nasloucháním. Teprve když mají dostatek „vstupních dat“ od zákazníků, rozhodují se o dalším vývoji. Obchodní oddělení tak rázem nemá za cíl „jen“ prodej, ale i získávání zpětné vazby a pochopení, proč se zákazníci rozhodli koupit či nekoupit váš produkt. To všechno vaši firmu posune k uvádění přesněji mířených produktů v kratším čase, s nižším rizikem nepochopení potřeb trhu a s motivovanějším týmem v zádech. Nevím, jak vy, ale já v tom vidím výhru po všech stránkách.

Hubert Palán Hubert Palán
Autor článku je zakladatel a CEO ProductBoard, Inc., která vyvíjí SaaS platformu pro strategický vývoj a řízení produktů, která umožňuje definovat a strukturovat trh, analyzovat konkurenci a zákazníky a odhalovat jejich skutečné potřeby. Předtím Hubert pracoval jako Vice President produktového managementu ve společnosti GoodData.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 1-2 IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1