fb

Řízení projektů ve společnosti OMNIPOL

pomocí Dynamics NAV & Biz4BuildIn

12-navisys-01Dynamický růst obchodu a rostoucí nároky na jednotné řízení klíčových firemních procesů a systémové vedení projektů jsou často jedním z hlavních důvodů změny podnikového informačního systému, případně pořízení pokročilého řešení pro projektové řízení. Takovou potřebu řešila i společnost OMNIPOL, a. s. – systémový integrátor a dodavatel obranné a bezpečnostní techniky.

Společnost zvolila podnikový informační systém MS Dynamics NAV plně integrovaný s oborovým řešením pro řízení projektů BIZ4BuildIn. Implementátorem komplexní sady softwarových řešení byl brněnský NAVISYS, s. r. o.


12-navisys-02

Společnost OMNIPOL, která poskytuje unikátní technická řešení v oblasti obrany a bezpečnosti, se potýkala s problémy, které přináší roztříštěnost řízení interních procesů ve více lokálních systémech. Hlavním motivem změny tak bylo sjednocení procesů a snížení počtu administrativních úkonů a eliminace chyb způsobených přenášením dat z účetního systému do systému pro evidenci a sledování projektů. Proto se společnost rozhodla nahradit stávající podnikový systém a vlastní SW komplexním řešením Microsoft Dynamics NAV 2017.

Vysoké nároky na integraci finančních a obchodních agend a schopnost systému poskytnout transparentní a systematickou práci s obchodními případy vyřešilo nasazení specializovaného řešení pro řízení projektů BIZ4BuildIn. Díky jeho nativní integraci s Dynamics NAV a dalšími SW nástroji (DMS Microsoft SharePoint, integrace s NAV pomocí modulu NavSherpa, pokročilý reporting díky Jet Reports) byly kompletně pokryty oblasti financí, vedení projektů, controllingu, prodeje i nákupu.

Vedení obchodních příležitostí

Každý potenciální obchodní případ je ve společnosti OMNIPOL založen jako obchodní příležitost. Už v této první fázi je možné vytvářet budoucí projektovou dokumentaci a pomocí integračního modulu NavSherpa přikládat související dokumenty. Pro maximální zjednodušení třídění dokumentů má příležitost již při svém vzniku definovány typy dokumentů, které pro danou příležitost mohou existovat, a z těch si uživatel jednoduše vybere vhodný typ pro každý přikládaný soubor.

Příležitost prochází jednotlivými fázemi, které odrážejí cyklus zpracování poptávky včetně jednotlivých schvalovacích procesů. Fáze příležitosti mají nastavenu požadovanou posloupnost a kontrolu splnění aktivit, které jsou povinné při přechodu do další fáze. Díky tomu nebylo nutné v OMNIPOLu měnit zavedené fungující procesy spojené se vznikem a zpracováním obchodního případu.

Ve společnosti OMNIPOL obchodník vytváří několik verzí obchodní kalkulace při stanovování nabídkové ceny. Z těchto verzí následně v interním výběru vzejde výsledná kalkulace a nabídková cena, která je předložena zákazníkovi. Modul Biz4BuildIn umožňuje zpracovat neomezené množství verzí takových kalkulací a přímo v Dynamics NAV je vytvořen pohled ve formě matice srovnávající uživatelem vybrané verze kalkulace.

Přístupová práva uživatelů

Vzhledem k charakteru obchodní činnosti OMNIPOLu je kladen velký důraz na možnost nastavení přístupových práv k jednotlivým projektům a souvisejícím datům. Díky Biz4BuldIn je možné sestavovat unikátní projektové týmy pro každý projekt. Jednotlivým členům týmu je potom automaticky nastaven individuální přístup na čtení či zápis dat. Oprávnění jsou přenášena pomocí modulu NavSherpa i na související projektové dokumenty na SharePointu.

Cash-flow projektu

Na přehledové stránce každého projektu je možné vytvářet základní harmonogram a cash flow. Cash flow je především podkladem pro pozdější fakturaci a zároveň slouží jako základní plán výnosů z obchodní činnosti společnosti.

Do přehledu cash flow je doplněna vazba na soupis provedených prací, který je využíván jako podklad pro fakturaci. Ať už je projekt fakturován průběžně, nebo souhrnnou fakturou, obchodník vždy použije soupis provedených prací. V něm uvede buď procentuálně, množstevně, nebo konkrétní částkou, jaká část z každé fakturovatelné položky projektu bude do faktury zahrnuta. Následně je pomocí průvodce Biz4BuildIn vytvořen návrh faktury.

Vyhodnocení výsledků projektu

Ukončení projektů je vždy výsledkem předchozího schválení, k tomu je využita funkčnost NavSherpy navazující na funkčnost Biz4BuildIn pro změny stavů projektu a související kontroly.

Pro průběžné i závěrečné hodnocení projektu, stejně jako pro každodenní controlling na různých úrovních je důležité, že Biz4BuildIn používá projekt jako plnohodnotnou zvláštní dimenzi napříč celým systémem. Díky tomu může OMNIPOL vyhodnocovat projekty dle libovolných parametrů – dle dat z finančního účetnictví přes saldokonta, skladové položky, CRM až po nejrůznější obchodní sestavy nebo ekonomické ukazatele. Komplexní sada softwarových řešení nasazená ve společnosti OMNIPOL vnesla vyšší míru efektivity do řízení interních procesů a umožnila rychlejší a systematičtější řízení projektů.


12-navisys-03


12-navisys-04

12-navisys-05 Ing. Kateřina Tillingerová
Autorka článku je manažerka marketingu společnosti NAVISYS.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1