fb

Nové možnosti Portálu občana od firmy GORDIC

Portál občana
od firmy GORDICFunkce webových stránek obcí dávno nejsou omezeny na pouhou publikaci informací. Stále větší oblibě se těší aktivní prvky, které umožní nejen on-line prezentaci novinek, ale i přímou interakci občana nebo firmy s úřadem bez nutnosti osobní návštěvy. Klíčovým nástrojem mnohých měst i krajských úřadů v této oblasti je Portál občana od firmy GORDIC. Ten komplexně pokrývá zmíněnou komunikaci i řadu dalších služeb a umožňuje plnou integraci do prostředí webových stránek. Portál je provázán na jednotlivé agendy informačního systému města, může však být napojen i na další systémy včetně Portálu občana Ministerstva vnitra. 


Díky své nejnovější verzi získal Portál občana od firmy GORDIC moderní podobu. Tzv. responzivní design od začátku počítá s provozem na různých zařízeních, jako jsou notebooky, tablety nebo mobilní telefony. Jedná se o webovou aplikaci pracující v prostředí běžně dostupných prohlížečů.

Kromě nového designu přináší tato verze možnost autorizace pomocí Národní identitní autority i s využitím nových občanských průkazů s čipem, které jsou vydávané od 1.7.2018. Tento způsob autorizace zajišťuje uživatelům aktuálně nejvyšší míru důvěryhodnosti a nové možnosti budoucího získávání dat z místních i centrálních informačních systémů.

Přepracována byla také úloha Pohledávky, kde může občan získat rychlý přehled o stavu svých závazků vůči městu v podobě poplatků za komunální odpad, poplatek za psa apod. Významnou novinkou v této oblasti je integrace platební brány GP Webpay, která proběhla ve spolupráci s jejím poskytovatelem – firmou Global Payments Europe. Pomocí platební brány je možné platit místní poplatky on-line platební kartou podobně jako v e-shopu za objednané zboží.

Zcela nová je úloha Životní situace. V ní najdete příslušné interaktivní formuláře s možností přímého odeslání k dalšímu zpracování na úřadě. Formuláře můžete vyplnit z pohodlí domova, čímž se vyhnete nepříjemným frontám a také se nestane, že zapomenete ve formuláři vyplnit nějaký podstatný údaj. Díky vazbám na další agendy informačního systému GINIS lze po odeslání příslušného formuláře sledovat v Portálu občana stav jeho vyřízení.

Portál občana

Úlohu Dotace využijí úřady a organizace, které jsou poskytovateli např. městských či krajských dotací. Podobně jako v Životních situacích je pro sběr žádostí o dotace využito interaktivních formulářů. Ty jsou rovnou evidovány v modulu Veřejná finanční podpora.

Potenciál Portálu občana však zmíněným výčtem možností rozhodně nekončí. Další zajímavou funkcí je například řešení úplného elektronického podání, které v současné době optimalizujeme pro brzké zpřístupnění uživatelům. Co však již připraveno je, je napojení Portálu občana měst na Portál občana Ministerstva vnitra, a to včetně přebírání identity (v souladu s principem single sign-on). Portál občana od firmy GORDIC tak rozšiřuje množství elektronických služeb centrálních agend o služby města při využití shodných autentizačních postupů.

Další z vizí je propojení Portálu občana GINIS s aplikací Mobilní rozhlas, díky kterému by každý občan získal možnost být informován prostřednictvím SMS o všem, co se týká konkrétně jeho nebo obce, ve které žije. 

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 12 IT Systems 11 IT Systems 10 IT Systems 9
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1