fb

Ferrero řídí logistiku prostřednictvím EDI

FerreroKompletní implementace vzájemné EDI komunikace umožňuje společnosti Ferrero Česká komplexní řízení logistických operací.

Ferrero Group s konsolidovaným obratem ve výši 10,5 mld. eur celosvětově zahrnuje 91 společností s 23 výrobními závody. Skupina zaměstnává přibližně 34 500 zaměstnanců. Do portfolia společnosti patří značky, jako je například Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Kinder Surprise a Kinder Bueno. Produkty skupiny jsou poskytovány přímo nebo prostřednictvím autorizovaných distributorů ve více než 170 zemích. Několik let poté, co do České republiky začaly být z Itálie dováženy výrobky společnosti Ferrero, byla dne 11. března 1994 založena společnost Ferrero Česká. Postupně začala společnost Ferrero Česká z Prahy řídit také slovenský trh.

Běžná distribuce i pokročilé 3PL služby

Zabezpečení kvalitní a rychlé distribuce zboží klade vysoké nároky na řízení logistických procesů a úzkou spolupráci s logistickými providery, s jejichž podporou Ferrero Česká realizuje 15 000 – 20 000 obchodních případů za rok. V závislosti na sortimentních skupinách produktů v současnosti společnost Ferrero Česká využívá dva logistické providery. Kromě standardní distribuce zabezpečují také speciální distribuci v průběhu nejrůznějších svátečních sezon a uvádění nových produktů podpořené různými marketingovými akcemi. Z pohledu logistika představuje vrcholící sezona obsazenost skladových pozic dosahující až 10 000 paletových umístění. Ve stejném období musí logističtí partneři přijmout asi 2000 palet zboží a pro zákazníky vychystat přibližně 1600 palet zboží týdně.

Řízení logistických operací prostřednictvím EDI

V průběhu minulých let realizovala společnost Ferrero Česká kompletní řízení logistických operací prostřednictvím EDI komunikace na bázi zpráv GS1 EANCOM®. Navázala tak na rozvinutou EDI komunikaci se svými obchodními partery. Řízení logistických operací přes EDI bylo rovněž součástí požadavků v rámci výběrového řízení na logistického providera, kdy bylo snahou sjednotit scénář komunikace s oběma providery. Požadovaný scénář logistické EDI komunikace pokrývá tyto základní oblasti:
 • Výměnu kmenových dat o zboží a informací o partnerech včetně odběratelů
 • Řízení příjmu zboží na sklad z jednotlivých výrobních závodů
 • Řízení dodávek zboží k odběratelům
 • Řízení interních operací se zbožím v rámci skladu včetně tzv. co-packingu apod.
 • Informace o stavu skladu

Výhody pro obě strany

Implementované řešení pro řízení logistických služeb prostřednictvím EDI komunikace oběma stranám poskytuje rychlou a bezchybnou elektronickou komunikaci; při vzájemné výměně desítek až stovek zpráv za den si lze jen obtížně představit jinou variantu komunikace. Společnost Ferrero takto získala obraz o veškerých logistických operacích přímo ve svém informačním systému SAP v podstatě v reálném čase a unifikovala komunikaci s oběma logistiky.

Hlavní přínosy řešení

 • Plné elektronické řízení logistických operací ze strany Ferrero
 • Bezchybná výměna velkého množství dokumentů za den
 • Přesná kmenová data
 • Úplný obraz logistických operací v informačním systému Ferrero
 • Unifikovaný interface pro komunikaci s logistickými providery
 • Zasílání EDI dodacích listů DESADV zákazníkům Ferrero ze strany logistiků

Projekt z pohledu zákazníka

Petr Baloun, Area SAP Project Manager společnosti Ferrero Česká, hodnotí EDI projekt slovy: „Naším cílem bylo nastavit komunikaci se všemi externími partnery tak, abychom měli v daný okamžik aktuální přehled o aktivitách spojených s obchodními a logistickými procesy. EDI pro nás byla jasná volba, která nám umožnila komunikaci automatizovat a nastavit standardy, které jsou přenositelné a lehce aplikovatelné. V oblasti logistiky máme pomocí EDI nastavené kontrolní mechanizmy, které pomohou včas odhalit případné nesrovnalosti v systémovém množství skladových zásob. To vše za pomoci společnosti Editel, která velkou měrou přispěla k definování našeho komunikačního schématu a syntaxe jednotlivých zpráv.“

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 10 IT Systems 9 IT Systems 7-8 IT Systems 6
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1