fb
IT Systems 12/2017 HRM/HCM - Řízení lidských zdrojů 19. 1. 2018 8:10

Využití nových technologií v HR a budoucnost digitalizovaného pracoviště

SAP ČR Studie „Leaders 2020“ provedená Oxford Economics mezi 4 000 zaměstnanci z 21 zemí ukazuje, že společnosti, jež se digitalizovaly nejen v oblasti HR, jsou celkově úspěšnější. Kromě lepších finančních výsledků mají digitalizované firmy větší podíl spokojených zaměstnanců (87 %, zatímco v ostatních firmách byla míra spokojenosti okolo 63 %), dále mají jednodušší rozhodovací procesy, více upřednostňují diverzitu a jsou atraktivnější pro potenciální zaměstnance.

Výhodou digitalizovaného pracoviště je, že zde společnosti dokážou rychle najít a zaměstnat kvalitní lidi. Celková spokojenost zaměstnanců a z té plynoucí vyšší angažovanost má přímý pozitivní dopad na spokojenost zákazníků a na výsledek firmy. Nové technologie dále přinášejí propojitelnost a nahrazení časově náročných manuálních nebo administrativních úkonů efektivními, zautomatizovanými procesy, jež pracovníkům umožní soustředit se na klíčové oblasti, jako je strategie, nové nápady a vzájemná spolupráce.

V první řadě cloud

Mezi novými technologiemi hraje prim cloud, jehož využívání snižuje celkové náklady a umožňuje kontinuální inovace. Zatímco on-premise řešení může zákazník aktualizovat pouze jednou za 4 roky, dobré cloudové řešení přináší aktualizace několikrát ročně a umožňuje tak neustálé vylepšování včetně využití nejnovějších technologií, jako jsou chatboti, umělá inteligence nebo rozpoznávání tváří a emocí.

Kromě uvedených benefitů koncentruje cloud extrémní množství výpočetní síly, kterou ve výsledku využívá koncový uživatel. Současně shromažďuje velké množství informací nutných jako vstup pro strojové učení a umělou inteligenci. Právě umělá inteligence bude postupně nahrazovat rutinní (nejen) HR funkce. Analytici a vědci očekávají, že právě pod vlivem umělé inteligence nebude za 10 let existovat až polovina stávajících pracovních pozic, a že umělá inteligence bude za 40 let spolehlivější než člověk. Studie sponzorovaná Ellonem Muskem, do níž se zapojilo 350 odborníků na umělou inteligenci, odhaduje, že veškerá pracovní činnost bude převzata stroji za 120 let.

Automatizace náboru

Pokud se technologie do náboru zapojí správně, dokáže nábor zkrátit v průměru o 33 %. Samotný nábor znamená více než pouhé vyhledání a přijetí kandidáta na určitou pozici. Zahrnuje nejen péči o značku zaměstnavatele a marketing otevřených pozic, ale také proces nástupu a úvodní školení. To představuje významnou digitální transformaci pro zákazníky, kteří mají tradiční personalisty s jediným úkolem – nalézt kandidáta. Také do náboru vstupuje celková automatizace usnadňující řízení celého procesu od vypsání pozice přes její publikování a řízení vlastního procesu náboru. Automatizace by měla být samozřejmostí pro každého a nábor by tak měl znamenat pouhých několik kliků.

Mezi nejnovější technologie v této oblasti patří např. rozpoznávání emocí. To pomáhá při vedení video-pohovoru přes chytrý mobilní telefon s kamerou (ta je dnes už samozřejmostí, ale první telefon s kamerou byl představen teprve před 10 lety, kdy nebylo k dispozici tak rychlé mobilní připojení, cloud ani rychlé procesory) rozpoznat například okamžité pocity kandidáta při položení nečekané otázky.

Efektivní školení zaměstnanců

Protože lidé představují jednu z největších investic a u většiny firem činí náklady na ně přibližně polovinu provozních výdajů, mělo by mít školení a vzdělávání stávající zaměstnanců velkou prioritu. Tím, že se podnik zaměří na své lidi a sladí, optimalizuje a akceleruje činnost týmů, dokáže maximalizovat přínos takové investice. A jakmile to provede, získá lepší pozici k využití nových tržních příležitostí a dokáže si udržet náskok před konkurencí.

Řízení vzdělávání a školení ve firmách je tedy absolutní nutností a nikdo o tom nepochybuje. Problémem ale je, jak školit efektivně. I zde lze efektivně využít právě rozpoznávání emocí. Např. pokud student absolvuje online kurz před počítačem se zapnutou webkamerou na počítači, je možné zjistit, zda dává pozor, nebo jestli ho dané školení baví či nudí. Průběh školení je potom možné na základě reakcí interaktivně upravit. Trendem v oblasti školení je také gamifikace, kde může rozpoznávání emocí také významně přispět.

„Future of IT is no IT“

Protože je HR řešení v cloudu maximálně intuitivní, nevyžaduje jeho užívání na jakémkoliv přístroji, stejně jako např. Facebook a jiné mobilní aplikace, žádné programování ani IT specializaci. Programování by mělo probíhat pouze pokud slouží k podnikání a prodeji zákazníkům, ne pro samotné fungování dané firmy. Právě odtud plyne trend, kterým se obor lidských zdrojů ubírá, tedy „Future of IT is no IT“ („Budoucností IT je žádné IT“).

Pavel Barták Pavel Barták
Autor článku působí ve společnosti SAP ČR, kde se věnuje řešení SAP SuccessFactors.

Kalendář akcí
Konference - Semináře - Školení
Časopis IT Systems/Speciál
Aktuální číslo časopisu IT Systems Aktuální číslo časopisu příloha #1
Archív časopisu IT Systems
IT Systems 4 IT Systems 3 IT Systems 1-2 IT Systems 12
Archív časopisu IT Systems Special
Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1 Aktuální číslo časopisu příloha #1